Основни термини сързани с живот и работа в Холандия

 • Аdres registratie – Адресна регистрация в Холандия

 • Basisregistratie personen-BRP – База данни население в Холандия

 • Ingezetenen – Постоянно прибиваващи граждани на територията на Холандия

 • Niet-ingezetenen – Временно пребиваващи граждани на територията на Холандия

 • BSN-burgerservicenummer – Граждански регистрационен номер в Холандия 

 • DigiD – Дигитална самоличност DigiD в Холандия

 • Verklaring van inwoning – Съгласие на собственика, че ще живеете на неговият адрес

 • Verhuurdersverklaring – Декларация от предишен наемодател в Холандия

 • Legalisatie – Легализация на официален удостоверителен документ

 • Uitzendbureau – Агенция за временна заетост в Холандия

 • Gemeente – Община в Холандия

 • Belastingdienst – Данъчна служба в Холандия

 • Centraal administratiekantoor – CAK – Централна административна комисия в Холандия

 • Dienst Uitvoering Onderwijs – DUO – Министерство на образованието в Холандия

 • Pensioenfonds – Пенсионен фонд в Холандия

 • Rijdienst voor het Wegverkeer – RDW – Служба по автотранспорт в Холандия

 • Sociale Verzekeringsbank -SVB – Банка за социално осигуряване в Холандия

 • Zorgverzekeraars – Здравен застраховател в Холандия

 • Adresonderzoek – Процедура за установяване на адрес от общината в Холандия

 • Zorgtoeslag – Надбавка за здравни осигуровки в Холандия

 • Toeslagpartner – Партньор при изчисление на социални плащания в Холандия

 • Zorgverzekering – Здравна застраховка в Холандия

 • Basisverzekering – Базова здравна застраховка в Холандия

 • Еigen risico – Годишен разход собствен риск при сключване на  здравна застраховка

 • Eigen bijdrage – Личен принос за здравеопазване в Холандия

 • Aanvullende verzekering – Допълнителна здравна застраховка в Холандия

 • CJIB – Централна агенция за събиране на глоби в Холандия

 • NS – Влакове на NS в Холандия

 • OV-chipkaart – Карта за пътуване с влакове и автобуси в Холандия

 • Waterschapsbelasting – Данък вода и канал в Холандия към водният борд

 • Afvalstoffenheffing – Общинска такса смет в Холандия

 • Hondenbelasting – Общинска такса за домашен любимец

 • OZB – Общински данък сгради в Холандия

 • WOZ – Оценка на стойността на жилищата в Холандия

 • Woningcorporatie – организация на кооператорите в Холандия

 • Sociale huurwoningen – Социални жилища под наем в Холандия

 • Parkeervergunning – Общинско разрешение за паркиране в Холандия

 • Landelijkregister kinderopvang – Национален регистър за отглеждане на деца в Холандия

 • Huisarts – Личен лекар в Холандия

 • Ziekenhuis – Болница в Холандия

 • Аmbulancevervoer – Спешна помощ в Холандия

 • Medicijnen – Лекарства в Холандия

 • Bloedonderzoek – Кръвни тестове в Холандия

 • Тandarts – Стоматолог в Холандия

 • Geestelijke gezondheidszorg- Психологична помощ в Холандия

 • Мedisch specialist – Медицински специалист в Холандия

 • Zwangerschaps- en geboortezorg – Бременност и раждане в Холандия

 • Kraamzorg – Грижа за бременни в Холандия

 • Gehandicaptenzorg – Грижа за хора в затруднено положение в Холандия

 • Оuderenzorg – Грижа за възрастни в Холандия

 • Аpotheek – Аптека в Холандия

 • WLZ – Оценка за задължително здравно осигуряване в Холандия

 • Huurovereenkomst – Договор за наем в Холандия

 • Verhuurbureaus – Агенция за отдаване на имоти под наем в Холандия

 • Huurcommissie – Асоциация на наемодателите в Холандия

 • Plaatsbeschrijving – Приемно-предавателен протокол в Холандия

 • Huisvestingsvergunning – Предварително разрешение за наем от общината

 • Briefadres – Регистрация тип пощенска кутия в Холандия

 • Inkomstenbelasting – Данък общ доход в Холандия

 • Uittreksel – Сертификат в Холандия

 • Huurtoeslag – Надбавка за наем в Холандия

 • Tenaamstellingsbewijs – Удостоверение за регистрация на автомобил в Холандия

 • Overschrijvingsbewijs – Сертификат за прехвърляне на автомобил в Холандия

 • Kentekencard – Регистрационна карта на автомобил в Холандия

 • Tenaamstellingscode – Код за регистрация на автомобил в Холандия

 • Nap check – Проверка на километраж на автомобил в Холандия

 • WA-verzekering – Застраховка гражданска отговорност в Холандия

 • Аpk-keuring – Технически преглед на автомобил в Холандия

 • Wegenbelasting – Пътен данък в Холандия

 • BPМ – Данък за импорт на автомобил в Холандия

 • Rechtbank – Окръжен съд

 • Rijbewijs – Шофьорска книжка в Холандия

 • Verklaring van geschiktheid – Удостоверение за психическа и физическа годност в Холандия 

 • Burgerlijk Wetboek – Граждански кодекс в Холандия

 • Pinpas – Банкова карта в Холандия

 • iDeal – Разплащателен метод в Холандия

 • ZZP-er – Самоосигуряващо се лице в Холандия

 • BTW – ДДС в Холандия

 • BTW nummer – ДДС номер в Холандия

 • KVK – Търговска камара в Холандия

 • Besloten venootschap – BV – ООД в Холандия

Защо да изберете нас при консултирането на трудови мигранти?

Нашият съвет е да се консултирате с добър и опитен консултант още преди да е възникнал проблемът. Целта винаги е да се спестят излишни нерви и емоции, както и допълнителни неудобства и неприятности. Ако Ви е нужно допълнително разяснение на процедури във връзка с консултиране на трудови мигранти се обърнете към нас на : Tel. : +359 888 19 46 20,  E-mail: info@weknowthelaw.eu. Нашите услуги са съобразени с изискванията на клиента, за да отговарят на Вашите бизнес и индивидуални нужди.

 

 

 

 

 

Станимир Стоянов

Станимир Стоянов
FOUNDER & SENIOR LEGAL ADVISOR