Author Archives: admin

Работа като личен асистент в Австрия

Какво означава 24 часова грижа? Клиентите се обгрижват в техните жилища. Ако сте личнен асистент в Австрия, живеете при своя клиент и сте непрекъснато на негово разположение. Почивните дни и свободното време се уреждат изрично в рамките на договора. Личният асистент работи в многоседмичен ритъм например в двуседмичен, триседмичен или четириседмичен ритъм. Възнаграждението се изплаща след приключване на […]

Колективeн трудов договор в Германия

Колективните трудови договори в Германия са регламентирани важни права, въз основа на които Вие, в качеството си на работник, можете да се противопоставяте на Вашия работодател. По своето съдържание тези права се отнасят преди всичко до права на трудово възнаграждение и заплата или допълнителни плащания за извънреден труд или работа през почивните дни. В колективните […]

Консулско съдействие и консулски услуги в чужбина

Консулско съдействие и консулски услуги Дипломатическите представителства на Република България зад граница (посолства, генерални консулства, консулства и почетни консулства) оказват консулско съдействие и предоставят консулски услуги на българските граждани и юридически лица в чужбина, както и на граждани на държавите членки на ЕС, които нямат дипломатически представителства в приемащата страна, в съответствие със законодателството на […]

Категория: EC

Получаване на наследствена пенсия в чужбина

Преживелият съпруг има право на наследствена пенсия 5 години по-рано от възрастта по чл. 68, ал. 1 или преди тази възраст, ако е неработоспособен, дори ако живее извън пределите на страната. Необходимо е наследодателят да има български осигурителен стаж. В случай, че заинтересованото лице, което следва да получи наследствената пенсия, има настоящ адрес в страна-членка […]

Категория: EC

Премахване на апостил от официални документи в ЕС от 16 февруари 2019 год.

Апостил и Регламент 2016/1191 Регламент 2016/1191 има за цел намаляване на бюрократичните формалности и разходите за гражданите, когато те трябва да представят официален документ, издаден от една държава от ЕС, в друга държава от ЕС. Съгласно регламента официални документи (например удостоверение за брак), издадени от органите на една държава от ЕС, трябва да бъдат приети като автентични от […]

Известие за сваляне (takedown notice) в САЩ 

Какво трябва да направя, ако получа DMCA известие за сваляне (takedown notice) в САЩ  ? Законът за Авторското право е цифровото хилядолетие DMCA в САЩ, защитава носителите на авторски права, като осигурява процедура по премахване на законно защитени произведения на авторското право от интернет. Основен инструмент за премахване на защитено авторско съдържание от уебсайтове е […]

Шофьорска книжка в Швейцария

Когато пребивавате постоянно на територията на някой от кантоните в Швейцария, Вие сте задължени да смените чуждестранната си книжка за швейцарска в рамките на 12 месеца от датата на адресната Ви регистрация. Strassenverkehrsamt (Службата за движение по пътищата) Отговорна за размяната е Strassenverkehrsamt (Службата за движение по пътищата) във Вашия кантон. Важно е да знаете, […]

Данъчно облагане в Германия. Какво трябва да знам?

Задължително данъчно облагане в Германия Вие подлежите на данъчно облагане в Германия, ако Вашето постоянно местожителство (Wohnsitz) е в Германия; или ако Обичайно пребивавате повече от шест месеца (183 дни) в Германия през една календарна година. Размер на подоходното данъчно облагане в Германия Данъчното оглагане в Германия се отнася за целия Ви доход  (gesamtes Einkommen). Това означава доходи от различни […]

Адресна регистрация в Италия

ПРЕСТОЙ В ИТАЛИЯ ДО ТРИ МЕСЕЦА Всички европейски граждани имат право свободно да влизат и пребивават в Италия до 3 месеца, без никакви формалности освен това, че е необходимо да притежават валиден документ за самоличност – лична карта или паспорт. Би трябвало да се обърнете към териториалното поделение на полицията и да попълните декларация за […]

Aсистенти и помощници в семейството и дома (colf и badante) в Италия

Colf и badante в Италия попадат в категорията “РАБОТА В ДОМА” Труда на домашния помощник и асистент попада в категорията “РАБОТА В ДОМА” и по смисъла на италианския закон 339/58 работник в дома е “онзи, който отдава труда си в полза на нормалното функциониране на живота в един дом”. Работата на домашния помощник и асистент (colf […]