Author Archives: admin

Адресна регистрация в Чехия. Процедура по адресна регистрация.

Удостоверение за временно пребиваване (Potvrzení o přechodném pobytu) Ако престоят ви в Чехия надвишава 30 дни, сте задължени да съобщите за това в полицията, както и предполагаемата продължителност на пребиваването си, в срок до 30 дни от влизането ви на територията на Чешката република. Ако планирате да останете повече от 3 месеца, трябва да получите […]

Адресна регистрация в Норвегия. Процедура по регистрация.

Пребиваване до 6 месеца в Норвегия и задължение за адресна регистрация в Норвегия Българските граждани, така както и всички останали граждани на Европейския съюз имат право да работят, учат и живеят в Норвегия без разрешително за престой или документ за пребиваване (residence card) за срок до 6 месеца.  Пребиваване за повече от 6 месеца в […]

Адресна регистрация в Ирландия. Процедура по адресна регистрация.

Постоянен престой за срок над 3 месеца  Всички граждани на ЕС имат право на пребиваване на територията на друга държава-членка без да се изисква от тях задължителна адресна регистрация в Ирландия за срок по-голям от 3 месеца, при условие, че те: са работници или самостоятелно заети лица в приемащата държава-членка или; са записани в частно […]

Данъци в Португалия. Възстановяване на данъци.

Плащане на данъци в Португалия. Данък общ доход на работещите в Португалия IRS Ако сте работили в Португалия през последните 5 години, имате право да кандидатствате за възстановяване на данъци в Португалия. Всеки, който е работил в страната и е получавал трудово възнаграждение в страната,  е задължен да плаща данъци в Португалия в това число […]

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ: ИЗБИРАТЕЛНИ ПРОЦЕДУРИ В ЕС

  Процедурите за избиране на Европейския парламент и за провеждане на европейски избори се уреждат както от европейското законодателство, което определя общи за всички държави членки правила, така и от специални национални разпоредби, различни за всяка държава членка. Общите правила предвиждат принципа на пропорционално представителство и някои случаи на несъвместимост на парламентарния мандат на член […]

Здравна застраховка в Германия

Как функционира здравното осигуряване (Gesundheitsversorgung) в Германия? Здравна застраховка в Германия може да се обезпечи посредством две различни системи: задължителното здравно осигуряване (gesetzliche Krankenversicherung-GKV) и частното здравно осигуряване (private Krankenversicherung-PKV) За наети лица с доходи до определен праг се прилага задължителното здравно осигуряване. За 2019 г. този праг възлиза на 60 750 евро. Ако доходите Ви надвишават […]

Пътуване на деца извън Холандия

Пътуване на деца с постоянно местопребиваване в Холандия Когато децата живеят постоянно на територията на Холандия и са регистрирани в местната община по настоящ адрес, за режима на напускане на Холандия са отговорни местните гранични власти, а не тези в България. Следователно напускането на България не би следвало да бъде контролирано, при предоставяне на съответното […]

Пътуване на деца извън територията на Италия.

Постоянно местожителство в Италия и пътуване на деца Когато децата живеят постоянно на територията на Италия и са регистрирани в местната община по настоящ адрес, за режима на напускане на Италия са отговорни местните гранични власти, а не тези в България. Следователно напускането на България не би следвало да бъде контролирано, при предоставяне на съответното […]

Детски надбавки в Норвегия

Всички български граждани работещи в Норвегия  може да кандидатстват за детски надбавки в Норвегия, дори и ако семейството му живее в родната страна. В Норвегия съществуват следните социални помощи във връзка с децата:Barnetrygd (детска надбавка)– парични средтсва се предоставят на деца под 18 годишна възраст. Сумата възлиза на 1054 NOK месечно. Целта на надбавката е да […]

Здравна застраховка в Австрия

В Австрия, както и в целия ЕС, има установено със закон задължително здравно осигуряване за всички работещи и постоянно пребиваващи на територията на страната. Става дума за задължителни осигуровки, които са част от социалното осигуряване и се събират от здравните каси. Здравноосигурителната вноска е 7,65% от брутния доход и се поделя между работодател и служител. […]