• Подписване и разваляне на договор за наем в чужбина

 • Стартиране на  собствен бизнес в чужбина

 • Защита срещу некоректен работодател в чужбина

 • Възстановяване на надвнесени данъци от работа в чужбина

 • Трансгранично наследяване

 • Развод и родителски права в чужбина

Ние защитаваме Вашите права, когато живеете в чужбина

 

 • Възстановяване на данъци от чужбина
 • Изготвяне на годишни данъчни декларации
 • Прилагане на спогодбите за избягване на двойното данъчно облагане
 • Възстановяване на данък при източника
 • Възстановяване на ДДС от други страни-членки на ЕС

 

 • Защита от трудова експлоатация
 • Консултиране на работници и работодатели
 • Изготвяне и прекратяване на трудови договори
 • Получаване на парични обзщетения за безработица
 • Пенсиониране в чужбина

 

 • Подпомагане в процеса на договаряне
 • Изготвяне, промяна и прекратяване на договори
 • Консултиране при неизпълнение на договори

Ние, екипът на WEKNOWTHELAW, имаме мисия да защитим правата на българските граждани, живеещи извън страната си по произход, като ви осигуряваме точната и навременна юридическа консултация

Публикации

Блогът е посветен на интересни и актуални правни теми свързани с живота на българите в чужбина

Разбери какви са правата ти, когато живееш в чужбина.
Прочети същността на административната процедура и какви са правата ти само за няколко минути. 
Получи точната юридическа консултация.

Абонирай се за нашите публикации

Остави валиден имейл адрес във формата отдолу и научавай първи за нови публикации или правни новини. Благодаря!