Обезщетение за безработица в Италия (L’indennità di disoccupazione)

Какво е най-важното, което трябва да знаете за Вашето обезщетение за безработица в Италия, кога получавате обезщетение за краткосрочна заетост в Италия и кога за дългосрочна заетост в Италия, кога получавате помощ за безработица в Италия и кога да се запишете във Вашето бюро по труда в Италия, като лице търсещо работа?

 

Видове обезщетението за безработица в Италия

  • Обезщетението за безработица за лица с краткосрочна заетост в Италия (Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego- NASpI)
  • Помощ за безработица (reddito di cittadinanza)
  • Обезщетението за безработица за лица с дългосрочна заетост в Италия (Indennità di disoccupazione per i collaboratori – DIS-COLL)

Обезщетение за безработица за лица с краткосрочна заетост в Италия (NASpI)

Обезщетение за безработица за лица с краткосрочна заетост (NASpI) се отпуска съгласно закон 22/2015 и се изплаща само на тези, чиито трудов договор е прекатен не по тяхна вина.  Изплащането му започва от 8-мия ден след прекратяване на трудовото правоотношение. За да получите право на обезщетение за безработица Вие трябва да имате адресна регистрация в Италия.

Помощ за безработица в Италия (reddito di cittadinanza) се изплаща на лица, които са получавали (NASpI) и са близко до пенсионната възраст или в домакинството си имат непълнолетни деца и не са намерили работа. За да получите помощ за безработица трябва да притежавате сертификат за осигурителния Ви доход в Италия (ISEE).

 

Право на парично обезщетение за безработица (L’indennità di disoccupazione)

За да получите право на парично обезщетение за краткотрайна заетост  (NASPI), Вие трябва да сте плащали осигурителни вноски за този риск най-малко 13 седмици през последните 4 години, като най-малко 4 седмици трябва да са в годината на уволнението. За да получите право на (DIS-COLL) Вие трябва да сте били осигурявани най-малко 12 седмици, като най-малко 4 седмици трябва да са в годината на уволнението.

 

Подаване на заявление за обезщетение за безработица 

За да получите обезщетение за безработица в Италия е необходимо да подадете заявление в националния институт за социално осигуряване (INPS) в рамките на 68 дни след прекратяване на Вашия трудов договор в Италия, като също така е необходимо да подпишете декларация (Dichiarazione di Immediata Disponibilità), че ще се явите на работа или курс на обучение в съответното подразделение на националния институт за социално осигуряване (INPS) при повикване. Необходимо условие е също така,  Вие да се запишете, като лице търсещо работа във Вашето бюро по труда в Италия (Centro per l’impiego la mia disponibilità-DID) в рамките на 15 дни след прекратяване на трудовия Ви договор.  След това бюрото по труда разполага с  2 месеца, за да Ви насрочи интервю. Ако не се явите на това интервю, обезщетението Ви за безработица може да бъде намалено с 1/4 и да има други сериозни последици за Вас.

Размер на обезщетението

Обезщетението Ви за безработица в Италия се определя на базата на 75% от средномесечното Ви брутно възнаграждание за период от 4 години. Максималната  сума е 1,335 евро за 2020. Помощ за безработица в Италия (reddito di cittadinanza) може да възлиза най-много на 459 евро.

Продължителност на изплащане на Вашето обезщетение за безработица в Италия

Вие може да получите обезщетение за безработица за максимум 2 години. (DIS-COLL) може да бъде изплащано с максимална продължителност от 6 месеца. Помощ за безработица (reddito di cittadinanza)) също може да бъде изплащана за най-много 36 месеца.

Защо да изберете нас при консултирането на трудови мигранти при миграция в друга държава?

Нашият съвет е да се консултирате с добър и опитен консултант още преди да е възникнал проблемът. Целта винаги е да се спестят излишни нерви и емоции, както и допълнителни неудобства и неприятности. Ако Ви е нужно допълнително разяснение на процедури във връзка с консултиране на трудови мигранти се обърнете към нас на : Tel. : +359 888 19 46 20, E-mail: info@weknowthelaw.eu.Нашите услуги са съобразени с изискванията на клиента, за да отговарят на Вашите бизнес и индивидуални нужди.

Още информация по темата за живот и работа в Италия може да намерите в следните публикации:

Адресна регистрация в Италия

Дипломи и професионални квалификации в Италия

Здравна застраховка в Италия 

Договор за наем в Италия

Станимир Стоянов

Станимир Стоянов
FOUNDER & SENIOR LEGAL ADVISOR