Здравна застраховка в Италия

Какво е най-важното, което трябва да знаете за Вашата здравна застраховка в Италия, кой е Вашият здравен застраховател в Италия, кога трябва да направите здравна застраховка за студенти в Италия , има ли глоба за здравна застраховка в Италия, какво представлява Вашата здравна карта в Италия ?Здравна застраховка в Италия и достъп до здравеопазване при временен престой в Италия

Ако пътувате в Италия или се намирате на територията на страната за срок до 3 месеца, като в същото време не работите за местен работодател или не сте командировано лице, като гражданин на ЕС, притежаващ Европейската здравноосигурителна карта (ЕЗОК), Вие ще имате право на достъп до спешно медицинско обслужване във всички държавни болници при същите условия, както и италианските граждани. Лечението при спешна медицинска помощ е безплатно, докато при други лечения обикновено се плаща такса – “il ticket”. При временен престой не е необходимо да сключвате здравна застраховка в Италия и да имате здравен застраховател в Италия.

Престой за повече от три месеца и сключане на задължителна здравна застраховка в Италия

Ако се установите в Италия за повече от 3 месеца, трябва да имате или частна здравна застраховка или да се регистрирате при здравен застраховател в Италия в Националната здравна система (Sistema Sanitario Nazionale – SSN). Ако работите за местен работодател, Вие както и членовете на семейство Ви, имате право да се регистрирате в SSN и да придобиете достъп до обществено здравеопазване при същите условия, както и италианските граждани. За да се регистрирате в SSN, трябва да отидете в най-близкото болнично заведение (Azienda Sanitaria Locale – ASL) с паспорт или лична карта, както и да носите документ за пребиваване и трудовия си договор или потвърждение от работодателят Ви.

Карта за здравно осигуряване (Tessera Sanitaria)

При регистрация в SSN ще получите карта за здравно осигуряване (Tessera Sanitaria), като също така ще Ви бъде назначен личен лекар в Италия по Ваш избор. Този лекар ще Ви дава обща медицинска помощ, специфични медицински прегледи, ще предписва лекарства, ще издава болнични листове. Услугите на семейните лекари са безплатни.

Здравна застраховка за студенти в Италия

Здравна застраховка за студенти в Италия не е винаги задължителна за чуждестранните студенти. Като чуждестранен студент имате опция да си направите здравна застраховка за студенти в Италия, да имате частна здравна застраховка от страната Ви по произход или да ползвате Европейската здравна осигурителна карта от страната Ви по произход. Единствено когато сте на стаж или работите по време на следването Ви в университет, сте задължени да си направите здравна застраховка за студенти в Италия, като в противен случай не сте! Ако работите и нямате здравна застраховка, сте застрашени от налогане на глоба за здравна застраховка в Италия.

 

Здравна карта в Италия (TS  TS-CNS)

За да получите Вашата Tessera Sanitaria (здравна карта в Италия), са Ви необходими:

 • Лична карта или международен паспорт
 • Адресна регистрация в Италия
 • Валиден Codice Fiscale (Италиански данъчен код), издаден от Agenzia delle Entrate (Италианска агенция за приходите)
 • Самостоятелна декларация за пребиваване или място на пребиваване (адресът, посочен във вашето разрешение за пребиваване) – можете да използвате този шаблон
 • Получаването на плащане за регистрация в SSN от пощенската служба. Плащането в пощенската служба се изисква само ако кандидатствате за доброволна регистрация.

Не забравяйте да донесете със себе си копие от всички документи, които да оставите за заявлението (много държавни служби ще откажат да направят копия за вас).

С тези документи и копия под ръка, трябва да отидете до някое от местата на ASL (местна здравна служба) в общината, където сте отседнали, близо до адреса, посочен във Вашето разрешение за престой.Шест стъпки за регистриране на здравен застраховател в Италия при италианската национална здравна служба (SSN SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE), сключване на здравна застраховка в Италия и за получаване на Вашата здравна карта в Италия

Моля, имайте предвид, че дори ако имате право на задължителна (т.е. автоматична) регистрация на здравен застраховател в Италия, трябва да следвате тези стъпки, за да се регистрирате в италианската национална здравна служба (SSN – Servizio Sanitario Nazionale). Но плащането в пощенската служба се изисква само ако кандидатствате за доброволна регистрация на здравен застраховател в Италия.

Стъпка 1 – Първото нещо, което трябва да направите, за да се регистрирате в италианската национална здравна служба (SSN – Servizio Sanitario Nazionale) е да намерите местния офис на ASL . Трябва първо да отидете там, за да проверите дали има някакви специфични изисквания, каква е точната такса за плащане и как да попълните формуляра за плащане в пощенската служба.

Стъпка 2 – Вземете вашия Codice Fiscale (италиански данъчен код)  За това ще трябва да се обърнете към данъчната администрация (Agenzia delle entrate).

Стъпка 3 – Отидете в пощенската служба, за да заплатите годишната такса, като попълните пощенска поръчка (Bollettino Postale – хартиен формуляр, който трябва да се попълни, за да платите в пощенската служба) с информацията, събрана в ASL (местната здравна служба). Платете и запазете разписката, ще трябва да я покажете, когато кандидатствате за Вашата Tessera Sanitaria (Италианска здравноосигурителна карта).

Стъпка 4 – Направете копие от касовата бележка, която сте получили в пощенския офис и отново отидете в офиса на ASL (местната здравна служба) и този път донесе със себе си:

 • Квитанцията за плащане от пощенската служба
 • Вашият паспорт или лична карта
 • Вашият Codice Fiscale (личен данъчен код)
 • Вашето разрешително за престой (ако е с изтекъл срок, донесете разписката си за подновяване в Questura)
 • Документ, удостоверяващ адреса ви на пребиваване (или декларация за собствено местопребиваване, в която декларирате, че живеете на настоящия си адрес:  Autocertificazione Domicilio
 • Ако сте студент или Au pair, документ, потвърждаващ, че сте записан във вашето училище или вашия договор за au pair .
 • Всички други документи, които ASL (Местната здравна служба) ви е казала да донесете, когато отидохте да проверите                 в стъпка  1
След регистрацията ще бъдете поканени да изберете вашия личен лекар за първична помощ ( Medico di Base или Medico di Famiglia ). Те ще ви покажат списъка с имената и адресите, но няма да могат да ви кажат дали лекарят говори английски . Също така, ако не знаете имената на улиците, може да е трудно да изберете човек, който е удобно разположен. По-добре е да отидете подготвени, знаейки вече името и адреса на лекаря, с който искате да се регистрирате. Във всеки случай винаги можете да смените Вашия лекар, като отидете в ASL (Местна здравна служба).

Стъпка 5 – Запазете получаването, което сте получили след приключване на регистрацията, ще я използвате като доказателство за регистрация, докато не получите Вашата Tessera Sanitaria (Италианска здравноосигурителна карта) – тя ще бъде доставена на домашния Ви адрес по пощата.

Стъпка 6 – Подайте документите си за регистрация на избрания от вас личен лекар ( Medico di Base или Medico di Famiglia ), за да можете да се регистрирате като официален пациент. Очаквайте, че всяка  Medico di Base ще бъде част от малка практика със собствено работно време и начин на работа. Не забравяйте да вземете под внимание работното време и телефонния номер на лекаря, в случай, че трябва да поискате домашен разговор (налице е, ако сте твърде болни, за да стигнете до офиса).

Здравната карта в Италия се издава на:

 • всички притежатели на фискален данъчен код, които имат право на национално здравеопазване. Ако здравният период е по-малък от 30 дни, ASL  издава, вместо здравната карта, хартиено удостоверение;
 • всички новородени, които имат данъчният код. Те автоматично получават здравна карта, валидна за една година, след което те получават нова карта с обичайна валидност (6 години).

 Колко струва?

Понастоящем годишната вноска е 387,34 евро за годишен доход между 0 и 5165,00 евро. Ставката за доход над € 5165.00 и до € 20,658.28 е 7.5%, докато за суми надвишаващи € 20,658.28 и до лимита от 51,645.69 €. Това означава, че например, ако брутният ви доход за предходната година е бил 40 000 евро, бихте платили 7,5% до € 20,658 и 4% за остатъка от 19 342 евро годишно за регистриране (т.е. 2,322 евро).

Без оглед на брутния доход, размерът на вноската не може да бъде по-малък от 387.34 евро или по-висок от 2.788,86 евро.

Ако сте отседнали за целите на обучението или на двойки, имате право на две основни ползи. Можеш:

 1. Кандидатствайте за регистрация в италианската национална здравна служба (SSN – Servizio Sanitario Nazionale), дори ако пребивавате за по-малко от 3 месеца
 2. Плащате фиксирана годишна еднократна сума: 149,77 EUR за студенти и 219,49 EUR за двойки лица (за последната сумата обикновено се плаща от члена на семейството, който е подписал споразумението Au-pair )

Във всеки случай плащането за незадължителна регистрация се отнася за календарната година (1 януари – 31 декември) и не може да бъде разделена (това означава, че ако плащате през ноември, трябва да платите отново през януари).

За студенти и детегледачки регистрацията на италианската национална здравна служба (SSN – Servizio Sanitario Nazionale) е лична и следователно зависими членове на семейството, се изключват (годишната вноска се заплаща в зависимост от годишния доход, както е обяснено по-горе).

Здравната карта е личен документ, който замени пластмасовата карта фискалния данъчен код (codice fiscale) . Тя  се издава на всички италиански граждани и постоянно пребиваващи на територията на Италия, които имат право на услугите, предоставяни от Националната здравна служба (SSN). От 2011 г. здравната карта се заменя с Националната карта за здравна карта (TS-CNS), оборудвана с микрочип.

Новата версия на здравната карта представлява технологичното развитие на картата „TS“ (без чип), тъй като в допълнение към здравните услуги, които обикновено се предлагат с TS, тя също така позволява достъп до услугите, предлагани от мрежата от публичната администрация, в абсолютна сигурност и поверителност.

За да използвате здравната карта като национална служебна карта (TS-CNS), е необходимо да я активирате, следвайки инструкциите в “ Режим на достъп с TS-CNS „.

Здравна карта в Италия -CNS е безплатна, обикновено валидна за 6 години или за период равен на продължителността на Вашето пребиваване.

Здравната карта Ви е необходима, когато отидете при лекар или педиатър, взимате лекарства от аптеката, за изследвания, преминаване през специализиран преглед в болница или на ASL и, във всеки случай, когато трябва да удостовери вашия фискален данъчен код.

Електронна рецепта

Електронната рецепта осигурява пълна компютъризация на целия жизнен цикъл на традиционната медицинска рецепта на NHS, така наречената червена рецепта.

Това нововъведение, в допълнение към възможността за допълнително повишаване на точността и навременността на предписаните проверки за целесъобразност, позволява:

 • опростяване на управлението на хартиената документация от страна на ASL;
 • сертифициране на данните за рецептите както във фазите на предписване и доставка, така и в резултат на подобряването на качеството на данните на системата, избягване на грешки, дублиране и възможни измами и фалшификации.

Системата здравна карта извършва проверките в реално време, което позволява:

 • правилната идентификация на клиента по време на фазата на предписване;
 • наличието на правото на подпомаганото лице на освобождаване от доходи;
 • наличието на лекарството, което ще се отпуска (благодарение на взаимосвързаността с базата данни на ръководството за АИФА), както и проверката, че същата опаковка не е била вече продадена преди това;
 • наличието на специализирани услуги, основани на тарифни номенклатори и каталози, предоставени от всеки отделен регион.

 Освобождаването плащане на здравни осигуровки

В някой случаи се позволява на гражданите да получат пълно или частично освобождаване от плащане на здравни осигуровки към  Националната здравна служба (SSN) или регионалната (SSR) като съвместно участие в разходите за здравеопазване.

Четирите вида освобождавания от доходи на национално равнище са:

 • E01 – за възраст под 6 години или над 65 години с доход на домакинството по-малък от 36,151.98 евро;
 • E02 – безработни и лица на тяхна издръжка, със семеен доход по-малък от 8 263,31 евро, се увеличават до 11 332,05 евро в присъствието на съпруга и допълнителни 516,46 евро за всяко дете на издръжка;
 • E03 – притежатели на социално осигуряване (бивша пенсия) и лица на тяхна издръжка;
 • E04 – притежателите на минимална пенсия, над 60-годишна възраст, и техните зависими членове на семейството, с доход на семейството по-малък от 8 263,31 евро, се увеличават до 11 332,05 евро в присъствието на съпруг и допълнителни 516,46 евро на дете.

Всяка година в системата на ТС се предоставя списък на подпомаганите лица, на които е предоставено правото на освобождаване по причини за доходи, въз основа на информация от Агенцията за приходите и ИНПС.

Асистираният може да провери наличието на своето име в списъка, да отиде в Агенцията за здравеопазване, на техния общопрактикуващ лекар или самостоятелно, чрез достъп до функцията, предназначена за гражданите (само за онези, които са подпомагани в регионите, които изрично са извършили на системата TS).

Тези, които не са включени в списъка, могат да направят само-удостоверяване на правото на освобождаване.

Глоба за здравна застраховка в Италия

Глоба за здравна застраховка в Италия, може да бъде наложена при липса на здравна застраховка, затова винаги трябва да бъдете изключително внимателни за спазването на здравноосигурителното законодателство в Италия, заради възможността от налагане на глоба за здравна застраховка в Италия.

 

Полезни връзки: 

Списък на всички италиански ASL офиси

Защо да изберете нас при консултирането на трудови мигранти?

Нашият съвет е да се консултирате с добър и опитен консултант още преди да е възникнал проблемът. Целта винаги е да се спестят излишни нерви и емоции, както и допълнителни неудобства и неприятности. Ако Ви е нужно допълнително разяснение на процедури във връзка с консултиране на трудови мигранти се обърнете към нас на : Tel. : +359 888 19 46 20, E-mail: info@weknowthelaw.eu. Нашите услуги са съобразени с изискванията на клиента, за да отговарят на Вашите бизнес и индивидуални нужди.

Още информация по темата за живот и работа в Италия може да намерите в следните публикации:

Адресна регистрация в Италия 

Договор за наем в Италия

Пътуване на деца извън Италия

 

 

Станимир Стоянов

Станимир Стоянов
FOUNDER & SENIOR LEGAL ADVISOR