Какво е най-важното, което трябва да знаете за Вашата шофьорска книжка в Гърция, какво трябва да знаете за Вашият център за обслужване на граждани към общината KEP , процедура по смяна на шофьорска книжка в Гърция (СУМПС в Гърция)  и кога са Ви необходими шофьорски курсове  в Гърция?

Смяна на шофьорска книжка в Гърция (Άδεια οδήγησης/Adeia odigisis)

При преместването си в Гърция, европейските граждани не са задължени да подновят шофьорската си книжка, която е издадена в държава членка на ЕС с гръцко СУМПС (Άδεια οδήγησης/Adeia odigisis) . Книжките издадени в страна членка на ЕС, в това число и България, след 19.01.2013год. са валидни и в Гърция за срок до 15 години, а издадените преди това само 10 години. Ако сте живели повече от 6 последователни месеца в Гърция, т.е. имате постоянно местопребиваване в страната и имате адресна регистрация в Гърция, по Ваше желание Вие може да замените българската си шофьорска книжка предстрочно с гръцка книжка.  Запомнете, че смяната на Валидна шофьорска книжка издадена в България не е задължителна при установяване в Гърция.

Процедурата по смяна на книжка в Гърция  

Това може да бъде Вашият център за обслужване на граждани към общината в Гърция (KEP) или в службата по авторанспорт в Гърция в зависимост от това, къде живеете.  В определени случаи може да Ви се наложи да карате Шофьорски курсове  в Гърция. 

Невалидна шофьорска книжка в Гърция

Ако пребивавате постоянно в Гърция, т.е. имате адресна регистрация в страната повече от 6 месеца и решите да подмените шофьорската си книжка в България, тогава Вашата шофьорска книжка ще бъде невалидна в Гърция. Имайте предвид, че при управлението на автомобил без валидно свидетелство за управление в Гърция е престъпление. От друга страна при подаване на документите си в България може да извършите престъпление по чл. 313 от българският наказателен кодексневярно деклариране, след като попълните декларацията за постоянно местопребиваване, която е задължителна при подаването на документи за шофьорска книжка в България.

 

Процедура по смяна на шофьорска книжка в Гърция при постоянно местопребиваване в страната в случай на изтичане на срок на валидност, загубване или унищожаване на СУМПС

За да стартирате процедурата по смяна на СУМПС в Гърция, e  необходимо да представите в KEP: лична карта или международен паспорт, удостоверение за платена такса от данъчната служба в Гърция, удостоверение за  адресна регистрация в Гърция, паспортна снимка, оригиналът на старата Ви шофьорска книжка, в определени случаи ако имате нарушения на зрението трябва да имате сертификат за зрение от оптика в Гърция, а ако подаване документи за професионални категории се изискват и удостоверение за съдимост и удостоверение за психическа и физическа годност, не на последно място и  да подадете заявление във Вашата служба за шофьорски книжки  и така да получите Вашата гръцка книжка . При издаването на гръцка шофьорска книжка чуждестранната шофьорска книжка се изземва от KEP и се изпраща обратно на службата, издала книжката.

 

Обмен на информация между държави в ЕС чрез мрежата RESPER

Съгласно разпоредбите на Директива 2006/126/ЕО за свидетелствата за управление на превозни средства (СУМПС) е предвидено държавите-членки на Европейския съюз да обменят помежду си информация за СУМПС чрез използване мрежата RESPER. По този начин компетентните органи на ДЧ следят за коректното издаване, подмяна или унищожаване на СУМПС, като спазват принципа на Директивата, който гласи че в рамките на ЕС никой не може да притежава повече от едно свидетелство.

 

България в RESPER

От 28 април 2015 България се присъединява към мрежата RESPER, което дава възможност на националната точка за контакт в лицето на Главна Дирекция „Национална полиция“ да провежда търсене в регистрите на СУМПС на ДЧ на ЕС в RESPER, както и е създадена възможност на другите ДЧ да извършват директни проверки относно издадените в България СУМПС, при подмяната им. По този начин като резултат от прилагането на Директивата издаващия орган разполага с актуална информация за валидността и съществуващите ограничения на СУМПС, както и наложените наказания на водача преди да започне подмяната. По този начин извършените нарушения на водача на територията на различните ДЧ могат да се окажат пречка за подновяването на СУМПС.

 

Защо да изберете нас при консултирането на трудови мигранти при миграция в друга държава?

Нашият съвет е да се консултирате с добър и опитен консултант още преди да е възникнал проблемът. Целта винаги е да се спестят излишни нерви и емоции, както и допълнителни неудобства и неприятности. Ако Ви е нужно допълнително разяснение на процедури във връзка с консултиране на трудови мигранти се обърнете към нас на : Tel. : +359 888 19 46 20,  E-mail: info@weknowthelaw.eu. Нашите услуги са съобразени с изискванията на клиента, за да отговарят на Вашите бизнес и индивидуални нужди.

Източници:

Директива 2006/126/ЕО

Още информация по темата за живот и работа в Гърция може да намерите в следните публикации:

Покупка на имот в Гърция

Отпадане на необходимостта от зелена карта в Гърция

Изисквания за пътуване до Гърция по време на COVID

Здравна осигуровка в Гърция

Банкова сметка в Гърция

Станимир Стоянов

Станимир Стоянов
FOUNDER &SENIOR LEGAL ADVISOR

[ux_product_categories style=“overlay“ type=“grid“ grid=“3″ animate=“fadeInLeft“ number=“4″ orderby=“name“ image_size=“large“ image_overlay=“rgba(38, 38, 38, 0.16)“ text_pos=“middle“ text_size=“large“]
error: Публикацията е предмет на авторско право !!!