Какво е най-важното, което трябва да знаете в случай на настъпване на трудова злополука в Холандия, имате ли право на обезщетение при трудова злополука в Холандия (обезщетение за трудова злополука в Нидерландия), размер на обезщетение за трудова злополука в Холандия и кой е длъжен да докладва Вашият инцидент на работното място в Холандия?

Трудова злополука (Аrbeidsongeval) в Холандия

Вие сте пострадал при трудова злополука, ако сте получили увреждане на здравето в следствие на инцидент, който се е случил по време или във връзка с работа Ви. При настъпване на трудова злополука, работодателят е длъжен незабавно да подаде сигнал в инспекцията по труда в Холандия (SZW). Абсолютно задължителни трудови злополуки за доклад са тези, при които има настъпил смъртен случай, хоспитализация или трайно увреждане. Задължението за докладване на трудовата злополука е както на работодателят, така и за агенцията за временна заетост в Холандия, в случай че пострадалият работи чрез такава.  Ако трудовата злополука не бъде докладвана навреме се стига до нарушаване на закона за здравословни и безопастни условия на труд (Arbeidsomsandighedenwet), като на виновните юридически лица се налага глоба.

Задължения на работодателят при трудова злополука в Холандия

 • Работодателят е длъжен да осигури здравословни и безопастни условия на труд на работното място
 • Работодателят е длъжен да Ви осигури защитни лични предпазни средства
 • Работодателят е длъжен да вземе всички необходими мерки за избягване на повторни инциденти
 • Работодателят е длъжен инструктира работника да работи възможно най-безопастно на разбираем за него език
 • Работодателят е длъжен да провери дали работникът спазва правилата за работа на работното място
 • Работодателят е длъжен да докладва всеки инцидент на работното място в Холандия в инспекцията по труда

Задължения за изплащане на обезщетение за трудова злополука в Нидерландия

Работодателят е почти винаги длъжен да компенсира щетите, които работникът е получил по време на изпълнението на своите работни задължения. Няма значение дали сте наети директно от работодателя или имате временен трудов договор с агенция за временна заетост. Всички работодатели в Холандия са задължително застраховани срещу трудова злополука и са задължени да изплатят обезщетение при трудова злополука в Холандия. 

Отговорност на работодателят при трудова злополука в Холандия

Работодателят е отговорен за претърпените щети, ако трудовата злополука е причинена  поради следните две причини:
– Работодателят не е предприел достатъчно мерки за безопасност и/или не е дал указания за предпазните мерки, които трябва да се спазват от служителите на работното място.
–  Работодателят не е контролирал адекватното спазване на предпазните мерки и регулациите за безопасност на работното място.

Термина „по време на работа” може да се интерпретира по различни начини. Инцидент, свързан с работата Ви, може да се случи също и извън работното Ви място. Например ако работникът пътува към дома си или към работата и попадне в пътнотранспортно произшестване. Ако този инцидент има ясна връзка с работата (например компания задължаваща работника да взима или оставя колеги), тогава работодателят също може да бъде задължен да компенсира работника.

Обстоятелствата играят важна роля

Точните обстоятелства, при които работният инцидент се е случил играят важна роля при доказването на отговорноста на рабодотателя. В повечето случаи това води до дискусии със застрахователя на работодателя. Като жертва на инцидента, Вие ще трябва да се срещнете със специалиста по телесни повреди на застрахователя на Вашия работодател.

Работника трябва да докаже, че е претърпял телесна повредa

Като работник, Вие трябва да докажете, че има пряка връзка между Вашите телесни повреди и извършването на Вашите работни задължения. Трябва също да докажете, че сте претърпели щетите, в следствие на индустриален инцидент (трудова злополука). Тези правни въпроси са често трудни за уреждане и за това е препоръчително да се свържете с опитен и компетентен специалист в сферата на телесни травми, които са се появили в следствие на трудова злополука.

 

Изчисляване на размер на обезщетение при трудова злополука в Нидерландия

Имуществени

 • Материални повреди в следствие на инцидента
 • Допълнителни медицински разходи
 • Допълнителни разходи за болнично лечение
 • Пътни разходи
 • Допълнителна лична помощ
 • Загуба на доходи
 • Загуба на пенсия
 • Адаптиране към работа
 • Други разходи

Неимуществени

 • Болка и страдание
 • Психически травми

Какво трябва да правите в случай на трудова злополука в Холандия

 • Информирайте незабавно работодателят си или мениджъра си
 • Потърсете незабавно медицинска помощ
 • Потърсете свидетели на инцидента
 • По възможност направете снимки на мястото на инцидента
 • Запазете всички медицински документи свързани с Вашите наранявания
 • Запазете всички документи свързани с направените разходи за транспорт

 

Подаване на сигнал за трудова злополука в Холандия

Ако смятате, че работодателят Ви не е подал сигнал в инспекцията по труда в Холандия (SZW) за случила се на работното място трудова злополука, може да го направите от тук. 

Защо да изберете нас при консултирането на трудови мигранти при миграция в друга държава?

Нашият съвет е да се консултирате с добър и опитен консултант в сферата на приложимото международното и европейско законодателство още преди да е възникнал проблемът. Целта винаги е да се спестят излишни нерви и емоции, както и допълнителни неудобства и неприятности. Ако Ви е нужно допълнително разяснение на процедури във връзка с консултиране на трудови мигранти се обърнете към нас на : Tel. : +359 888 19 46 20, +359 899 89 30 06 или на E-mail: info@weknowthelaw.eu. Нашите услуги са съобразени с изискванията на клиента, за да отговарят на Вашите бизнес и индивидуални нужди.

Източници:

Europa.eu

Eures.bg

Директива 2004/38/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 година относно правото на граждани на Съюза и на членове на техните семейства да се движат и да пребивават свободно на територията на държавите–членки

 

Още информация по темата за живот и работа в чужбина може да намерите в следните публикации:

Адресна регистрация в Холандия

Възстановяване на данъци от Холандия 

Надбавка за здравни осигуровки в Холандия 

Детски надбавки в Холандия

Надбавка за наем в Холандия

ПТП в Холандия

Шофьорска книжка в Холандия

Обезщетение за безработица в Холандия 

Надбавка за здравни осигуровки в Холандия

Здравна застраховка в Холандия

Трудова злополука в Белгия

Община в Холандия

Станимир Стоянов

Станимир Стоянов
Founder & Senior Legal advisor

[ux_product_categories]
error: Публикацията е предмет на авторско право !!!