Такса радио и телевизия в Германия: Размер на таксата

Кое е най-важното, което трябва да знаете за плащането на такса радио и телевизия в Германия, как става освобождаване от плащане на Rundfunk­beitrag, какъв е размер на Rundfunk­beitrag и има ли глоба за Rundfunk­beitrag?Такса радио и телевизия в Германия (Rundfunk­beitrag)

В Германия, радио и телевизионно разпръскване се  основата на солидарен модел, като всички немски граждани и постоянно пребиваващи чужди граждани на територията на страната са задължени да заплащат таксата. Целта е да се гарантира възможно най-голяма справедливост на финансирането на държавното радио и телевизия, а програмата  да бъде  независима, висококачествена и разнообразна. След като имате адресна регистрация в Германия и сключите своя договор за наем в Германия Вие може да получите писмо за плащане на такса за радио и телевизия в Германия. Имайте предвид, че вие трябва много добре да се запознаете с това писмо. Таксата се плаща без значение, дали имате в дома си радио, телевизор или компютър и се плаща от всяко домакинство в Германия. Таксата се събира от RD ZDF Deutschlandradio Beitragsservice.

Законна ли е такса  (Rundfunk­beitrag)

В свое заседание на 18.07 2018 Германският конституционен съд (Bundesverfassungsgericht- BVerfG)  (Az. 1 BvR 1675/16 u.a.) потвърди законността на таксата за радио и телевизия, като в последствие на 13.12.2018 това е потвърдено и от съда на ЕС Az. C-492/17).

Размер на Rundfunk­beitrag

През 2020 год. платимият размер на Rundfunk­beitrag  е 17.50 евро месечно, т.е. 210 евро годишно. Може да платите и за половин или цяла година наведнъж.

Плащане на такса радио и телевизия от студенти в Германия

Ако сте студенти и живеете на общежитие Вие ще трябва да плащате таксата независимо от това дали стаята ви има отделно обособена кухня или баня или не. Това се отнася и за студентите по програма Еразъм. За съжаление не може да се претендират за освобождаване от плащане на Rundfunk­beitrag

Кандидатсвайте за освобождаване на плащане на Rundfunk­beitrag, възстановяване или намаляване на такса радио и телевизия в Германия

Вие може да кандидатствате за освобождаване, възстановяване или намаляване на таксата ако:

  • На адресът, на който живеете е регистрирано повече от едно лице и някой от вече регистрираните плаща таксата;
  • Ако сте студент и получавате помощи за обучението си или сте пълнолетен и получавате BAföG;
  • Ако сте пенсионер и ако получавате социална помощ в допълнение на своята пенсия;
  • Ако получавате обезщетение за безработица тип 2;
  • Ако имате второ жилище;
  • Имате увреждания на здравето;
  • Ако в жилището не живее никой;

Глоба за Rundfunk­beitrag

Ако не плащате таксата за радио и телевизия ще бъде започнато съдебно производство срещу вас за събиране на дължимата сума. Срокът за регистрация при нанасяне в ново жилище е едномесечен, в противен случай ще получите глоба за Rundfunk­beitrag.

Промяна на банкови данни при директен дебит

При плащане на таксата с директен дебит от банковата Ви сметека, Вие трябва да уведомите за тази промяна незабавно.

 

Измами с плащане на такса радио и телевизия в Германия

Имайте предвид, че често се срещат моделирани писма с фалшиви банкови сметки, затова винаги проверявайте адреса и банковите сметки на RD ZDF Deutschlandradio Beitragsservice.

13 -то място в света в класацията за свобода на словото

Благодарение на този модел на финансиране на обществените медии в Германия страната заема 13 -то място в класацията за 2019 година за свобода на словото на репортери без граница.

Защо да изберете нас при консултирането на трудови мигранти?

Нашият съвет е да се консултирате с добър и опитен консултант още преди да е възникнал проблемът. Целта винаги е да се спестят излишни нерви и емоции, както и допълнителни неудобства и неприятности. Ако Ви е нужно допълнително разяснение на процедури във връзка с консултиране на трудови мигранти се обърнете към нас на : Tel. : +359 888 19 46 20, E-mail: info@weknowthelaw.eu. Нашите услуги са съобразени с изискванията на клиента, за да отговарят на Вашите бизнес и индивидуални нужди.

Още информация по темата за живот и работа в Германия може да намерите в следните публикации:

Договор за наем в Германия

Детски надбавки в Германия

Данъчно облагане в Германия

Здравна застраховка в Германия

Станимир Стоянов

Станимир Стоянов
FOUNDER & SENIOR LEGAL ADVISOR