Регистрация тип пощенска кутия

Какво е най-важното, което трябва да знаете за адресна регистрация тип пощенска кутия в Холандия, за регистрация като временно пребиваващ в Холандия, база данни население в Холандия, декларация съгласие от наемателя в Холандия, както и за това има ли глоба за адресна регистрация в Холандия?

Регистрация тип пощенска кутия в Холандия (Briefadres)

Ако работите в  Холандия временно за срок до 4 месеца, ще Ви бъде необходима адресна регистрация тип пощенска кутия (Briefadres).  Ето какво включва процедурата.

В рамките на 5 дни, след като пристигне в Нидерландия, всеки е длъжен да си направи адресна регистрация (adres registratie) в местната община (gemeente). В зависимост от продължителността на престоя Ви, дали Вие пребивавате временно за период до 4 месеца или постоянно, Вие ще бъдете включен в регистъра база данни население в Холандия (Basisregistratie personen-BRP) към общината, като временно (niet-ingezetene) или постоянно (ingezetene) пребиваващ на територията на Нидерландия.
Регистрация за временно пребиваващ (Registratie Niet Ingezetenen-RNI)

Когато сте временно пребиваващ за период до 4 месеца, Вие получавате адресна регистрация в Холандия за временно пребиваващ в Холандияи граждански регистрационен номер (BSN-burgerservicenummer), но Вие не се регистрирате на настоящ адрес и комуникацията Ви с общината и държавните институции е изключително трудна. Вие също така не можете да кандидатствате за регистрация на дигитална самоличност DigiD в Холандия.

Процедурата по регистриране на адресна регистрация тип пощенска кутия в Холандия (Briefadres) е следната:

Вие трябва да изпратите на Вашата община в Холандия (gemeente), където имате съгласие на постоянно регистриран жител (ingezetene) в регистъра база данни население (Basisregistratie personen-BRP) следните документи:

  • Искане за кандидатстване за регистрация тип пощенска кутия (Briefadres aanvragen);
  • Декларация съгласие от наемателя в Холандия за регистрация  на този адрес (Toestemming hoofdbewoner);
  • Копие от Вашия документ за самоличност;
  • Други документи, като трудов договор, регистрация в сайт че търсите жилище;

Последици свързани с декларираното съгласие при адресна регистрация тип пощенска кутия в Холандия

Декларираното съгласие на постоянно регистрирания жител (ingezetene) в регистъра база данни население (Basisregistratie personen-BRP) към общината (gemeente), на чиито адрес ще се регистрирате няма финансови последици за него. Той единствено поема задължението да предава кореспонденцията между Вас и държавните и общински институции в Холандия.

Брой на регистрираните лица

В повечето общини могат да се регистрират максимум двама души на един адрес, освен ако това не е семейство, което се брои за един човек.
Наказание при злоупотреби (Bestuurlijke boete Wet Basisregistratie Personen)

За съзнателна злоупотреба с данни в регистъра база данни население (Basisregistratie personen-BRP), в това число продажба на адресна регистрация, може да Ви бъде наложена глоба за адресна регистрация в Холандия в размер до 325 евро или  полицията да започне разследване в случай на престъпление.

Защо да изберете нас при консултирането на трудови мигранти?

Нашият съвет е да се консултирате с добър и опитен консултант още преди да е възникнал проблемът. Целта винаги е да се спестят излишни нерви и емоции, както и допълнителни неудобства и неприятности. Ако Ви е нужно допълнително разяснение на процедури във връзка с консултиране на трудови мигранти се обърнете към нас на : Tel. : +359 888 19 46 20,  E-mail: info@weknowthelaw.eu. Нашите услуги са съобразени с изискванията на клиента, за да отговарят на Вашите бизнес и индивидуални нужди.

Източници:

Еuropa.eu

Директива 2004/38/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 година относно правото на граждани на Съюза и на членове на техните семейства да се движат и да пребивават свободно на територията на държавите–членки

Закон за гражданската регистрация (Wet basisregistratie personen);

Правилник за гражданският регистрационен номер (Regeling burgerservicenummer);

Закон за общите разпоредби относно гражданският регистрационен номер (Wet algemene bepalingen burgerservicenummer);

Закон за общините (Gemeentewet);

 

Станимир Стоянов

Станимир Стоянов
FOUNDER & SENIOR LEGAL ADVISOR

 

[ux_product_categories style=“overlay“ type=“grid“ grid=“3″ animate=“fadeInLeft“ number=“4″ orderby=“name“ image_size=“large“ image_overlay=“rgba(38, 38, 38, 0.16)“ text_pos=“middle“ text_size=“large“]
error: Публикацията е предмет на авторско право !!!