ООД в Дубай /ОАЕ

Какво е най-важното, което трябва да знаете за ООД в Дубай, ( фирма в Дубай ) учредяване на ООД в Дубай /ОАЕ, стартиране на бизнес в Дубай, стартиращи предприемачи в Дубай ?

Какво е най-важното, което трябва да знаете за ООД в Дубай, ( фирма в Дубай ) учредяване на ООД в Дубай /ОАЕ, стартиране на бизнес в Дубай, стартиращи предприемачи в Дубай ?

Инвестиционна дестинация и учредяване на ООД в Дубай /ОАЕ за стартиращи предприемачи в ДубайДубай/ОАЕ се превърна в една от най-добрите дестинации за инвеститорите през последните години. Благодарение на безкрайните ползи, като разнообразна политика, икономическа стабилност, освобождаване от данъци и пълни възможности за собственост и упражняване на икономическа дейност в арабския свят. Не на последно място, инвеститорите и акционерите в ООД в Дубай /ОАЕ могат да ползват инвеститорска виза, с която могат да получат статут на инвеститор в ОАЕ заедно със семейството си при стартиране на бизнес в Дубай.

Лицензионен режим от Министерството на икономическото развитие (DED) на ОАЕ

Всички юридически лица в континенталната част (на сушата) на ОАЕ трябва да бъдат лицензирани от Министерството на икономическото развитие (DED) и да се управляват съгласно Закон за търговските дружества в ОАЕ (CCL). Основното предимство за чуждестранните инвеститори, които създават бизнес в континенталната част на ОАЕ е че за разлика от Свободните зони, там няма териториално ограничение на бизнес дейностите или местоположението на офисите им. За да започнете бизнес в Дубай/ ОАЕ, има много документация,  разрешения и одобрения, които всеки бизнес трябва да получи, за да започне да функционира съгласно местното законодателство. Има и много документи и одобрения, които да бъдат придобити от различни правителствени институции, като например дубайската търговска камара, Министерството на труда, Министерството на икономическото развитие, дубайския отдел за имиграция и натурализация и много други.Дружеството с ограничена отговорност (LLC) ООД в Дубай ( фирма в Дубай ) 

Стандартният тип компания в Дубай/ ОАЕ е дружеството с ограничена отговорност (LLC). Министерството на икономическото развитие (DED ) е държавен орган, упълномощен да издава всички лицензии за ООД в ОАЕ/ Дубай и е отговорен за класифициране и регулиране на видовете икономическа дейност, които могат да бъдат предприети в страната. Дружество с ограничена отговорност може да бъде учредено от минимум 2 и максимум 50 акционери, чиято отговорност е ограничена до техните дялове в капитала на дружеството

ООД не е ограничено до мястото, където може да търгува в ОАЕ (за разлика от компаниите в Свободните зони ), освен това няма ограничения за собствеността върху недвижими имоти или на броя на визите, които могат да бъдат получени за работниците и акционерите на компанията. Няма изисквания за минимален акционерен капитал. От континентална компания не се изисква да заплаща стандартното мито от 5% за внасяните стоки.

Ограничения на чуждестранните инвеститори- стартиращи предприемачи в Дубай/ОАЕ

Основното ограничение за чуждестранните инвеститори, които създават ООД в Дубай/ ОАЕ ( фирма в Дубай ) , са ограниченията на ОАЕ за чуждестранна собственост при стартиране на бизнес в Дубай. При създаването на ООД, Закона за търговските дружества в ОАЕ (CCL) предвижда, че най-малко 51% от акциите трябва да бъдат регистрирани на името на местен акционер (гражданин на ОАЕ  или юридическо лице със 100% собственост на граждани на ОАЕ ), често посочван като като местен партньор, но без да инвестира средствата си в компанията. Местният акционер не трябва да взема никаква печалба на компанията, но може да вземе своя дял в различни други форми на споделяне на печалбата, като например получаване на годишна фиксирана такса или процент от приходите.

Ако Вашият бизнес изисква от Вас да търгувате в континенталната част на ОАЕ с местни компании, тогава ще Ви е необходима лицензирана от Министерството на икономическото развитие (DED ) компания и това ще изисква местен партньор. Много чуждестранни инвеститори са обезпокоени от ограниченията на чуждестранната собственост и е много неприятно за тях да се откажат от контрола на своята компания за сметка на  местен партньор.

Ние можем да предоставим специална услуга на Корпоративен местен акционер, който да действа като мажоритарен акционер във всяка новосъздадена или съществуваща компания в Дубай.

Изготвяне на споразумение за намаляване на риска MOU/Side за стартиращи предприемачи в Дубай при учредяване на ООД в Дубай

Споразумения за намаляване на риска (RMA), съгласно които контролът и правото на печалба се отклоняват от местният акционер в Дубай/ ОАЕ към чуждестранния инвеститор.

Съществуват редица предимства за използване на местен корпоративен акционер:

 • Контролът на фирмата е на клиента
 • Начислената такса няма да бъде увеличена произволно
 • Клиентът има възможност да промени акционера по всяко време
 • Споразуменията за намаляване на риска защитават и двете страни
 • Избягване на несигурност по отношение на шериата
 • Една компания не умира, така че няма проблеми с наследството, ако настъпи смърт
 •  Лицензиран и регулиран, а физическото лице не е такова
 • Застраховка срещу загуби
 • Пълното пълномощно ще бъде прехвърлено на управителя на дружеството за ежедневните дейностиСфери на дейсност на компанията, в които се  изискват специални одобрения и лицензи

 • Туристически дейности
 • Здравни дейности
 • Архитектурни и инженерни консултации
 • Транспортни, спедиторски и логистични дейности
 • Фирми в Дубай (Trakhees)
 • Образователни услуги

Създаването на ООД в Дубай/ ОАЕ ( фирма в Дубай )  е ограничено за  някои видове бизнес, които са: банково дело, застраховане, и парични инвестиции.

Необходимата документация ще варира значително в зависимост от вида бизнес дейност:

 • Заверени копия на паспортите за всички акционери и мениджъри;
 • Копие от визата за пребиваване в ОАЕ, ако е приложимо;
 • Няма сертификат за възражение (NOC) от сегашния спонсор на виза за пребиваване в ОАЕ;
 • 2 x Сертифицирани доказателства за адреса на всеки акционер;
 • 1 x Подписан формуляр за кандидатстване;
 • 1 x CV за всеки акционер;
 • 1 x Професионално / банково писмо за всеки акционер.

Ако акционерът е юридическо лице, необходимата документация ще включва:

 • Дружествения договор и договор за управление на компанията;
 • Резолюция на борда, която се съгласява да въведе ново ООД в ОАЕ;
 • Пълномощно (POA) към генералния директор, който да включи новото ООД.

Всички документи трябва да бъдат нотариално заверени и удостоверени в страната на кандидата и в съответното консулство на ОАЕ. Процесът на заверяване трябва да започне възможно най-рано, тъй като може да отнеме значително време.

Всички документи трябва да бъдат преведени на арабски език от официален преводач, преди те да могат да бъдат представени на властите в ОАЕ.

Предимства на създаването на ООД в Дубай / ОАЕ ( фирма в Дубай ) :

 • Отговорността на акционерите е ограничена до техните дялове в капитала на дружеството;
 • ООД може да извършва всякакъв вид дейност, освен за застраховане, банково дело или финансови инвестиции;
 • ООД може законно да търгува навсякъде в Дубай/ОАЕ, включително Свободните зони;
 • Няма ограничения за броя визи, които могат да бъдат получени;
 • Няма ограничения за мястото, където фирмата може да наеме / закупи офис помещение;
 • Правителството трайно се отказа от всички платени капиталови изисквания.Недостатъци на образуването на ООД в Дубай / ОАЕ:

 • Визите за служители трябва да се подновяват на всеки 2 години (свободните зони се подновяват на 3 години);
 • По-дълъг период за създаване, отколкото за създаване на компания в Свободна зона, обикновено от 8 до 10 седмици;
 • Изискват се одобрения от министерствата на ОАЕ, които  отнемат време.

Защо да изберете нас при консултирането на трудови мигранти?

Нашият съвет е да се консултирате с добър и опитен консултант още преди да е възникнал проблемът. Целта винаги е да се спестят излишни нерви и емоции, както и допълнителни неудобства и неприятности. Ако Ви е нужно допълнително разяснение на процедури във връзка с консултиране на трудови мигранти се обърнете към нас на : Tel. : +359 888 19 46 20, Tel. +31 61 75 76 557 E-mail: info@weknowthelaw.eu. Нашите услуги са съобразени с изискванията на клиента, за да отговарят на Вашите бизнес и индивидуални нужди.

Източници:

Закон за търговските дружества в ОАЕ (CCL)

 

Станимир Стоянов

Станимир Стоянов
FOUNDER & SENIOR LEGAL ADVISOR

Lorem ipsum..

error: Публикацията е предмет на авторско право !!!