ПТП в Холандия

Какво е най-важното, което трябва да знаете при ПТП в Холандия, кога имате право на обезщетение при ПТП в Холандия, както и на обезщетение при ПТП от застраховател в Холандия, какво е Вашето покритие на гражданска отговорност при ПТП в Холандия и какви са правата Ви на пострадал от ПТП в Холандия ?

ПТП в Холандия. Кои лица са пострадали при пътно-транспортно произшествие?

 • Всички лица, на които вследствие на настъпило ПТП е причинена лека, средна или тежка телесна повреда
 • Близките на загинало в ПТП лице

По кои видове застраховки можете да получите обезщетение при ПТП от Застраховател в Холандия ?Кой има право на обезщетение при ПТП в Холандия?

 • Ако сте пострадал в катастрофа пътник
 • Ако сте пострадал в катастрофа пешеходец
 • Ако сте водач на МПС, пострадал в катастрофа
 • Ако ваш роднина е загинал в ПТП

Лицето, което е пострадало или чието имущество е било увредено, или чийто близък роднина е загинал в ПТП в Холандия има право да иска обезщетение от Застрахователя, с който виновният водач е сключил задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ /ГО/ . Виновният водач няма право на обезщетение по застраховка ГО.
Когато виновният водач няма валидно сключена застраховка „Гражданска отговорност“ или „Злополука“ или когато виновният водач е неизвестен, пострадалото лице има право да иска обезщетение от Гаранционен фонд.
Когато виновното лице е чужд гражданин със застраховка „Гражданска отговорност“ при чужд Застраховател или ПТП е настъпило на територията на друга държава и пострадалото лице е български гражданин то има право да иска обезщетение в Република България от Национално бюро на българските автомобилни застрахователи.
Обезщетението, което ще получи пострадалото лице е ПАРИЧНА СУМА.

 

Покритие на Гражданска отговорност при ПТП в Холандия

 

 • Имуществените вреди при ПТП в Холандия , настъпили върху друг автомобил или чуждо имущество; разходите за лечение, лекарства, рехабилитация на пострадало лице; погребални услуги и стоки на загиналия в катастрофа;
 • Неимуществени вреди, настъпили вследствие на телесно увреждане на пострадалото лице или за близките на загиналия в ПТП – претърпените болка и страдание
 •  Пропуснати ползи, които представляват пряк и непосредствен резултат от настъпилото ПТП
 • Разходите свързани с предявяването на претенция пред Застрахователя, включително съдебни разноски, адвокатски хонорар, други.Давностният срок, в рамките на който имате право да предявите претенция пред Застраховател е:

 • 5 години по застраховка „Гражданска отговорност“
 • 3 години по застраховка „Злополука“

Срокът тече от датата на настъпване на ПТП

Какво се случва когато при ПТП в Холандия е причинена средна и/или тежка телесна повреда или е настъпила смърт?

Първа фаза. Наказателно производство /НП/
НП се води от разследващ полицай в структурата на полицията под надзора на наблюдаващ прокурор от компетентната прокуратура за срок от 2 месеца. Срокът му може да бъде продължен от Прокурора до два пъти по два месеца или общо срокът за приключване на работата по едно наказателно производство може да бъде до 6 месеца. В хода му се изясняват факти и обстоятелства относно настъпилото ПТП. Изготвят се протоколи, скици, експертизи (сред които с най-важно значение са Съдебно-медицинска експертиза /СМЕ/ и авто-техническа експертиза /АТЕ/), разпитват се свидетели. След изясняване на фактическата обстановка разследващият полицай приключва работата си по наказателното производство и изпраща материалите на наблюдаващия прокурор. В правомощията на прокурора е:

 • да се произнесе с Постановление за прекратяване
 • да внесе обвинителния акт в съда
 • да изготви предложение за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание или предложение за решаване на делото със споразумение
 • когато извършителят е неизвестен се произнася с Постановление за спиране и изпраща делото на органите на МВР за извършване на действия по издирване на извършителя

Втора фаза. Съдебно производство – делото се внася в съда от Прокурора с обвинителния акт и се гледа на три инстанции.

Трета фаза. Завеждане на искане за претенция пред Застраховател  – срокът за произнасяне е 15дни, но не повече от 3 месеца.Какво можете да направите, ако сте пострадал от ПТП в Холандия през последните 5 години?
 

 Какво ще направим ние за Вас:

 • Ще ви дадем най-правилния съвет по телефон, имейл или друг начин за комуникация
 • Ще дойдем в удобно за вас време на удобно за Вас място за БЕЗПЛАТНА консултация и разясняване на правата Ви на пострадал
 • Ще ви предложим най-подходящото според спецификата на вашия случай решение
 • Ще ви съдействаме за завеждане на претенция пред застраховател и за получаване на справедливо обезщетение
 • Ще ви съдействаме за финансова, медицинска, психологическа или друг вид помощ, от която се нуждаете
 • Ще ви държим информирани за хода на събитията по Вашия случай

Източници:

Еuropa.eu

Директива 2004/38/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 година относно правото на граждани на Съюза и на членове на техните семейства да се движат и да пребивават свободно на територията на държавите–членки

Кодекс на застраховането

Защо да изберете нас при консултирането на трудови мигранти?

Нашият съвет е да се консултирате с добър и опитен консултант още преди да е възникнал проблемът. Целта винаги е да се спестят излишни нерви и емоции, както и допълнителни неудобства и неприятности. Ако Ви е нужно допълнително разяснение на процедури във връзка с консултиране на трудови мигранти се обърнете към нас на : Tel. : +359 888 19 46 20, E-mail: info@weknowthelaw.eu. Нашите услуги са съобразени с изискванията на клиента, за да отговарят на Вашите бизнес и индивидуални нужди.

Още информация по темата за живот и работа в Холандия може да намерите в следните публикации:

Адресна регистрация в Холандия

Община в Холандия 

Възстановяване на данъци от Холандия 

Надбавка за здравни осигуровки в Холандия 

Дигитална самоличност DigID в Холандия

Здравна застраховка в Холандия

Надбавка за здравни осигуровки в Холандия

Обезщетение за безработица в Холандия

Наследяване в Холандия

Община в Холандия

Станимир Стоянов

Станимир Стоянов
FOUNDER & SENIOR LEGAL ADVISOR

[ux_product_categories style=“overlay“ type=“grid“ grid=“3″ animate=“fadeInLeft“ number=“4″ orderby=“name“ image_size=“large“ image_overlay=“rgba(38, 38, 38, 0.16)“ text_pos=“middle“ text_size=“large“]
error: Публикацията е предмет на авторско право !!!