Проститутка в Австрия: Права при работа като проститутка

Какво е най-важното, което трябва да знаете за работата като проститутка в Австрия, осигуровка в Австрия ?

Регламентация на работата като проститутка в Австрия

Във всяка австрийска федерална провинция има собствени закони, които регламентират предлагането на сексуални услуги и работата като проститутка в Австрия във федералните провинции и техните главни градове:

 • във всички провинции имате право в определени бордеи (например-публичен дом, сауна, бар, студио, клуб, студио за масажи „Ароматемпел“ („Aromatempel“),…) да упражнявате легално дейност
 • някои федерални провинции разрешават посещения в дома на клиентите („Hausbesuche“)
 • уличната проституция („Straßenprostitution“) (= вербуването на клиенти на улицата ) е разрешено само във Виена – като е времево и пространствено ограничено, и по-специално забранено в жилищните райони: точното регламентиране може да бъде намерено  тук 
 • понататъшни разлики има преди всичко при възрастовата граница, задълженията за регистрация и ограничения относно пространственото упражняване на дейността

Условия за работа като проститутка в Австрия

 • минималната възраст е 18 години, в някои федерални провинции 19 години
 • легално работно място
 • легален престой

Във всяка федерална провинция важат различни задължения и ограничения. Моля информирайте се навреме  относно тези правила!Работа в бордеи

Вие имате право да работите, като проститутка в Австрия само на места, които са регистрирани официално като бордеи- незвисимо от тяхното наименование ( например: публичен дом, сауна, бар, студио, клуб, масажен салон „Ароматемпел“ („Aromatempel“),…).

Ако Вие инициирате или извършвате сексуални услуги, на място, което не е официално регистрирано като бордей, на Вас може да Ви бъде наложена глоба, дори в случай, че Вашата здравна книжка (= карта или картон) е валидна.

Улична проституция-вербуване на клиенти на улицата

Вербуването на клиенти на улицата е разрешено само във Виена – като е времево и пространствено ограничено, и по-специално забранено в жилищните райони: точното регламентиране може да бъде намерено на https://www.wien. gv.at/verwaltung/prostitution/.

Моля обърнете внимание, че в цяла Австрия е забранено извършването на сексуални услуги на улицатa или в други местни райони!

Извършване на сексуални услуги в рамките на собственото жилище („Wohnungsprostitution“ )

В цяла Австрия е забранено извършването на сексуални услуги в рамките на собственото жилище. Посещения по домовете на клиентите („Hausbesuche“) са разрешени в някои федерални провинции.Работа в ескорт

При определени условия при работата като проститутка в Австрия е позволено посредничеството на контакти между заетите в сферата на сексуалните услуги и клиентите.

• Внимание! Без значение в какъв обсег упражнявате Вашата дейност, дали в бордей, на улицата, в ескорт и т.н., решението, дали ще вземете някой клиент, кои сексуални услуги предлагате и на какви цени, трябва да е изцяло Ваше.

Условията за предлагане на сексуални услуги са:

 • легален престой в Австрия
 • адресна регистрация (в случай, че не пътувате презгранично всеки ден): Вие сте задължени да се регистрирате адресно в Австрия, дори ако се намирате в Австрия само от няколко денаВие сте гражданин/гражданка на страна членка на ЕС или ЕИП ?
 • като гражданин/гражданка на ЕС или ЕИП имате свободен достъп до пазара на труда и имате право да работите като самостоятелно зает/а или несамостоятелно зает/а!
 • ако имате намерение да останете повече от три месеца в Австрия, ще бъде необходимо да Ви бъде издаден сертификат за регистрация, можете да го получите от Магистрат 35 във Виена (МА 35) или в общината по местоживеене, където е направена Вашата адресна регистрация.Гражданин/гражданка ли сте на трета страна „Drittstaatsangehörige“?Ако не сте гражданин/гражданка на държава-членка на ЕС или ЕИП, Вие сте гражданин/гражданка на трета страна. Информирайте се относно условията, при които можете да работите в Австрия!

• като турист/ка нямате право да работите;

• също така ако притежавате право на престой в друга страна-членка на ЕС ( например карта за продължително пребиваване за Европейската Общност издадена в Испания), нямате автоматично право на работа в Австрия.

Необходими стъпки

 • в Бургенланд и Виена Вие трябва да регистрирате упражняването на Вашата дейност : във Виена при дирекция на Националната полиция (Landespolizeidirektion) и в Бургенланд в общината (Gemeinde), към която искате да предлагате Вашите услуги.
 • първоначален преглед при местния отговорен здравен пункт. След като резултатите са налице, Вие получавате официален документ със снимка (= здравна книжка, карта или картон). Следващите задължителни редовни контролни прегледи се нанасят в този документ.
 • регистрация при компетентния здравно-осигурителен институт за самостоятелно заети лица (SVA), ако смятате да работите като самостоятелно заето лице (осугировка в Австрия)
 • регистрация при отговорната данъчна служба, ако смятате да работите като самостоятелно заето лице.Никой няма право да определя вместо Вас!

Долуизброените точки са забранени и подлежат на НАКАЗАНИЕ в Австрия:

 • никой няма право да Ви принуди да извършвате сексуални услуги!
 • никой няма право да Ви принуди да приемате клиент!
 • никой няма право да Ви принуди да предлагате определени практики!
 • никой няма право да Ви принуди да работите без презерватив!
 • никой няма право без Ваше позволение да публикува Ваши снимки или обяви!
 • никой няма право да Ви отнема Вашите пари!
 • никой няма право да Ви отнеме паспорта или здравната книжка (= карта или картон)!
 • никой няма право да заплашва Вас или Вашето семейство!

  Съвети за сигурна работа, като проститутка в Австрия

 • преди да започнете да предлагате сексуални услуги, обмислете добре, кои практики бихте искали да предлагате
 • ще увеличи Вашата сигурност, ако се уговорите с колега/ колежка и поддържате телефонна връзка по време на работа. Ако работите на улицата, Ваши колеги/колежки могат да запишат номера на колата на клиента. Ако правите посещения по домовете може да съобщите адреса на клиента на Ваш колега/колежка
 • не се качвайте на превозно средство с повече клиенти
 • не дискутирайте сами с недоволни клиенти, извикайте при разговора колеги/колежки или работещи в заведението. Ако работите чрез ескорт сървиз, можете да прекратите срещата
 • не подписвайте нищо, което не разбирате
 • запазете оригиналните документи при себе си-например паспорт или адресна регистрация. Представяйте само копия

Ако искате да предлагате сексуални услуги, трябва преди да започнете извършването на дейността, да се подложите на задължителен първоначален преглед. Този преглед има за цел да установи отсъствието на болести предавани по полов път (Sexually Transmitted Diseases или STDs.

Здравно и социално осигуряване при работа като проститутка в Австрия (осигуровка в Австрия)

Ако работите в Австрия, то Вие имате нужда от адресна регистрация в Австрия и валидна здравна застраховка в Австрия. Каква осигуровка в Австрия  Ви е необходима, зависи от конкретните обстоятелства. Информирайте се при някой от консултантските центрове.A. Осигуровка в Австрия при самостоятелна заетост

Ако работите като самостоятелно заето лице, трябва да се погрижите за Вашата осигуровка в Австрия. В този случай отговорният орган е здравно-осигурителният институт за самостоятелно заети лица (Sozialversicherungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft (SVA).

Внимание! Вие трябва да се регистрирате към здравно-осигурителния институт в рамките на един месец – независимо от Вашия доход!

а. Доход над границата на минималния осигурителен доход

Ако Вашият годишен доход надхвърля границата от € 5.527,92,- (за 2020), то тогава Вие трябва да се осигурявате към здравно-осигурителния институт за самостоятелно заети лица (SVA). Тази граница на минималния осигурителен доход важи, независимо от това, дали имате допълнителен доход към Вашата самостоятелна заетост или не. Тази осигуровка съдържа здравна осигуровка, осигуровка при трудова злопулука, пенсионна осигуровка, както и фонд обезщетение на самостоятелно заети лица.

Осигурителният период започва от първия работен ден.

Прекратяване на осигуровката е възможно само в случай, че минималният осигурителен годишен доход се намира под осигурителната граница , в противен случай, ако не заплащате редовно Вашите вноски ще натрупате дългове!

б. Доход под границата на минималния осигурителен доход

Ако Вашият доход е под границата на минималния осигурителен доход от € 5,527,92- (за 2020), трябва въпреки това да се регистрирате при здравно-осигурителния институт за самозаети лица(SVA)! Но в този случай Вие можете да изберете свободно, дали да се осигурявате.

в. Осигуровка  в Австрия при „Opting-In“

Ако сте под границата на минималния осигурителен доход, здравният-осигурителен институт за самостоятелно заети лица (Sozialversicherungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft (SVA) предлага една изгодна възможност за осигуряване, така наречената „Opting-In“ осигуровка. Осигурителният период започва от деня, в който молбата за регистрация на „Opting in“ бъде получена в здравно-осигурителния институт за самозаети лица (SVA).

Тази осигуровка съдържа здравна, както и осигуровка при трудова злополука, но не и пенсионна осигуровка. „Opting-In“ – осигуровката възлиза в момента на около € 40,91. Вноските се заплащат на тримесечие(Quartal) (около € 122,73,-). Можете да се споразумеете и за месечни вноски.

Ако не желаете повече да се осигурявате трябва да прекратите осигуровката писмено. В противен случай вноските Ви ще продължават да текат! Ако прекратите Вашата дейност за по- дълго време, то Вие можете да замразите Вашите осигуровки за този период.г. Кооперация между данъчната служба и здравно-осигурителния институт

Когато се отчитате данъчно с данъчна декларация (Einkommensteuererklärung) в края на годината, данъчната служба (Finanzamt) препраща Вашата данъчна декларация на здравно-осигурителния институт за самостоятелно заети лица (SVA)! Според получената информация здравно- осигурителният институт изчислява законните осигурителни вноски и ги сравнява с вноските, които вече сте заплатили. Ако не сте били въобще осигурени към здравно-осигурителния институт за самостоятелно заети лица (SVA), то тогава ще трябва да заплатите Вашите осигурителни вноски (може би дори за предни години), както и наказателна вноска!

Б) Осигуровка в Австрия чрез собственик/ собственичка на бордей

Ако извършвате услуги, които погледнати от социално- осигурителна правна гледна точка биват извършени под формата на несамостоятелна заетост (например работите и в бар) и действителните условия на работа се равняват на трудовоправни отношения ( например времето Ви на работа е указано), тогава собственикът/собственичката на бордея е задължен да Ви осигурява при отговорната регионална здравно-осигурителна каса (Gebietskrankenkasse (GKK), както и да превежда данъчните yдръжки на отговорната данъчна служба (Finanzamt) (виж раздел 10). Задължението му/ѝ е до тогава, до когато Вие сте несамостоятелно заети в този бордей.

Изискайте от собственика/собственичката на бордея удостоверение за регистрация при отговорната регионална здравна-осигурителна каса. Ако сте регистрирани към регионалната здравно-осигурителна каса(GKK), ще получите здравна карта (E-Card), с която да се ползвате от безплатни здравни прегледи в Австрия.

Данъци-данъчна служба

Дали данъчно се водите самостоятелно или несамостоятелно заети в сферата на сексуалните услуги, зависи от вашите конкретни работни отношения. За повече информация се обърнете към консултантските центрове или отговорната данъчна служба ( Finanzamt).

А) Данъчно облагане при самостоятелно заети лица

Ако работите като самостоятелно заето лице, Вие трябва лично да се погрижите за облагането на Вашия доход. В този случай трябва да издавате фактури на Вашите клиенти относно Вашия хонорар, да подадете Вашата данъчна декларация (Einkommensteuererklärung), както и да предадете заплатените здравни осигуровки на отговорните органи. Необходимо е през цялата година да си водите отчет на извършените приходи и разходи.

Внимание! Законните разпоредби са твърде комплексни: за тази цел е препоръчително преди да започнете дейността, да си направите консултация при специалист/ка, за да получите яснота отосно правилата, които се отнасят за Вас!

а. Граница на годишния необлагаем доход, над която сте длъжни да се облагате данъчно I + II

• Граница на годишния необлагаем доход I – ако работите изключително и само като самостоятелно заето лице:в този случай Вие подлежите на данъчно облагане в Австрия, ако годишният ви доход надвишава сумата от. € 11.000,- (за 2016).

Изчисление на дохода:

Приходи от сексуални услуги

◦ минус здравно-осигурителни вноски
◦ минус други разходи, свързани с предлаганите от Bас услуги

= печалба

 • минус други разходи ( например за благотворителност или счетоводни разходи)
 • минус извънредни разходи (например разходи за отглеждане на дете или болнични разходи)
 • минус данъчно облекчение за отглеждане на деца

= доход

• Граница на годишния необлагаем доход II  при работа, като проститутка в Австрия–ако работите като самостоятелно заето лице и допълнително като несамостоятелно заето: в този случай Вие подлежите на данъчно облагане, ако Вашите годишни доходи от дейността Ви като самостоятелно заето лице (в сферата на сексуалните услуги) надвишават сумата от € 730,- (за 2016) и ако Вашият общ годишен доход надвишава сумата от € 12.000,- (за 2016).

б. Данъчен номер (Steuernummer) при работа, като проститутка в Австрия

След като започнете да работите в Австрия, Вие сте длъжни да се регистрирате към отговорната данъчна служба (Finanzamt) в рамките на 1 месец и да подадете за данъчен номер.

Попълнете за тази цел формуляр „Verf. 24“, който трябва да бъде подпечатан от данъчната служба. Запазете си копие от попълнения и подпечатан формуляр. Молбата Ви започва да

page24image1871099696page24image1871099952тече от момента на подпечатването. Показвайте винаги при данъчна проверка копието на подпечатания формуляр.

Принципно отговорна данъчна служба е тази по местоживеене в Австрия (Вашата адресна регистрация- Meldezettel). Ако не живеете в Австрия и нямате адресна регистрация, отговорната данъчна служба в Австрия е тази по месторабота (адреса на бордея). Дори и да сте подали молба за получаване на данъчен номер и тя да е подпечатана, ще получите такъв, само в случай, че се вземе предвид, преминаването на границата на годишния Ви необлагаем доход I ( ако работите само като самостоятелно заето лице) или II (ако имате допълнителни доходи).

в. Данък добавена стойност (ДДС)

Ако Вашият годишен доход(= сумата на Вашите приходи от самостоятелна заетост) е най-много € 30.000,- нето, то тогава Вие сте освободени от ДДС. Информирайте се преди да подадете за получаване на данъчен номер.

г. Данъчна декларация (Einkommensteuererklärung) при работа като проститутка в Австрия

Вие сте длъжни да се отчитате данъчно след изтичането на всяка календарна година. Това става посредством данъчна декларация (Einkommensteuererklärung), която се подава към отговорната данъчна служба. Имате време до 30 април на следващата година, ако подавате декларацията на хартиен носител и до 30 юни на следващата година, ако подавате декларацията в електронен вид (онлайн).

Ако не подадете данъчна декларация или Вашата данъчна декларация звучи „неправдоподобно“, то тогава данъчната служба има право да „предположи“ вашия годишен доход. В този случай може да се стигне до доплащане на високи данъчни вноски и евентуално дори до финансово наказателно производство!

Ако имате нужда при попълването на данъчната декларация от помощ, се обърнете към някоя счетоводна къща. Запитайте предварително за сумата, която ще се наложи да заплатите за извършване на услугата.д. Задължение за издаване на фактура на клиента при работа като проститутка в Австрия

Ако работите в бордей или правите посещения по домовете (виж раздел 4), Вие сте длъжни-независимо от размера на Вашия доход- с цел доказване на Вашите приходи получени в брой, да издавате на Вашите клиенти фактура относно начисления от Вас в брой хонорар. Вие сте длъжни да запазите копие от фактурата (дубликат), като доказателство пред данъчната служба.

Ако работите на улицата нямате задължение да издавате фактура, ако Вашият годишен оборот не надвишава € 30.000,-.

е. Задължение за въвеждане на касов апарат при работа като проститутка в Австрия

При годишен оборот от € 15.000,- нагоре трябва да ползвате т. нар касов апарат, ако Вашите обороти в брой надвишават сумата от € 7500,-. Имате задължение да въвеждате всички заплатени в брой хонорари в касовия апарат , както и да издадете фактура на Вашия клиент.

ж. Задължение за отчет на приходите и разходите при работа като проститутка в Австрия

Вие сте длъжни да докажете Вашия доход чрез отчет на приходите и разходите (Einnahmen- und Ausgabenrechnung) .

Събирайте най-вече фактурите, които издавате на клиентите, копие (дубликат) и ги съхранявайте за период от 7 години!

Събирайте също всички оригинални фактури и касови бележки свързани с разходите в рамките на предлаганите от Вас услуги (например наем за работна стая, членски внос към Икономическата Камара, презeрвативи, пътни разходи, разходи за прегледи, заплатени вноски към здравния-осигурителен институт за самостоятелно заети лица (SVA) и т.н.) Собтвеникът/ собственичката на бордея също така е задължен/а за плащания, начислени от него/нея в брой, да Ви издаде фактура! Съхранявайте и тази документация за период от 7 години!

Ако не можете или не искате да събирате фактури и касови бележки за Вашите разходи, то тогава имате възможност да изчислите Вашите разходи, направени в рамките на предлаганите от Вас услуги, като обща разходна сума (фиксиран процент от годишните приходи) на стойност 12 % Допълнително може да извадите от тази сума заплатените здравно-осигурителни вноски. Получената разлика е годишният, подлежащ на данъчно облагане доход.

з. Ако собственикът/собственичката на бордея заплаща авансово Вашите данъци и осигуровка в Австрия

Поеме ли собственикът/собственичката на бордея заплащането на данъка върху дохода (авансово плащане), то тогава изискайте да Ви се даде копие от платежната фактура или от електронната платежна фактура (Online Banking).

На тази фактура трябва да е изписан Вашият данъчен номер (под който се извършва авансовото плащане)!

Внимание! Дори когато собственикът/собственичката на бордея е предприел/а авансово плащане, Вие сте задължени да подадете данъчна декларация, ако Вашият доход надвишава сумата от € 11.000,- или € 12.000.

Ако се намирате под тази граница, може да получите предварително заплатените авансови плащания обратно от отговорната данъчна служба, ако сте предали данъчна декларация, като самостоятелно заето лице!

B) Данък общ доход, заплатен от собственика /собственичката на бордея

Ако Вашите условия на работа, като проститутка в Австрия се равняват на трудовоправни отношения ( например имате определено от собственика/ собственичката работно време), то тогава собственикът/ собственичката на бордея е задължен/задължена да заплаща Вашия данък. В този случай собственикът/собственичката е длъжен/длъжна да препрати Вашите данъчни задължение (yдръжки данък общ доход според заплатата) на отговорната данъчна служба. Работодателят/ работодателката се задължава да извършва гореописаните действия само докато Вие сте на работа в този бордей.

Какво да правим при полицейски проверки?

При работа, като проститутка в Австрия при една полицейска проверка имате права, но и задължения.

Права на полицията

 • полицията има право да установи Вашата самоличност. Ако не притежавате австрийско гражданство трябва да имате редовен документ за самоличност при себе си или наблизо (например задграничен паспорт), който да може да представите при поискване
 • ако работите трябва да представите Вашата здравна книжка (=карта или картон), както и удостоверението за регистрацията на Вашата дейност при полицията
 • полицията има право да провери Вашата адресна регистрация Вашите права
  • ако се чувствате несправедливо третирани, изискайте служебния номер на контролиращия орган
  • не подписвайте нищо, което не разбирате или по Ваше осмотрение не е правилно!
  • ако не разбирате нещо, попитайте дали не може да получите адекватен превод. Ако бъдете разпитвани , като обвинен/а или като жертва, то тогава имате право на такъв превод
  • ако сте получили глоба, можете в рамките на 14 дена да повдигнете възражение- тогава ще се провери, дали правомерно сте я получили

Защо да изберете нас при консултирането на трудови мигранти?

Нашият съвет е да се консултирате с добър и опитен консултант още преди да е възникнал проблемът. Целта винаги е да се спестят излишни нерви и емоции, както и допълнителни неудобства и неприятности. Ако Ви е нужно допълнително разяснение на процедури във връзка с консултиране на трудови мигранти се обърнете към нас на : Tel. : +359 888 19 46 20,  E-mail: info@weknowthelaw.eu. Нашите услуги са съобразени с изискванията на клиента, за да отговарят на Вашите бизнес и индивидуални нужди.

Още информация по темата за живот и работа в Австрия може да намерите в следните публикации:

Наем на жилище в Австрия

ООД в Австрия

Връщане на данъци от Австрия

Обезщетение за безраборица от Австрия

Проститутка в Холандия

Станимир Стоянов

Станимир Стоянов
Founder & Senior Legal advisor

[ux_product_categories style=“overlay“ type=“grid“ grid=“3″ animate=“fadeInLeft“ number=“4″ orderby=“name“ image_size=“large“ image_overlay=“rgba(38, 38, 38, 0.16)“ text_pos=“middle“ text_size=“large“]
error: Публикацията е предмет на авторско право !!!