Право на безплатна правна помощ в Германия (безплатна правна консултация в Германия)

Какво е най-важното, което трябва да знаете за Вашето право на безплатна правна консултация в Германия, защо е Важно да знаете какви са функциите на Вашият районен съд в Германия и къде трябва да подадете молба за безплатна правна помощ?Молба за безплатна правна помощ само при доказана необходимост

В случай, че имате ниски доходи, не сте водили съдебни дела във връзка с конкеретния казус, нямате друга обективна възможност за безплатна правна консултация в Германия (например, ако сте член на сдружение на наемателите (Mietervereins), синдикат (Gewerkschaft)  или др.), нямате правна застраховка в Германия и нямате обективна възможност да платите адвокатските и съдебни разходи, най-вероятно Вие имате право да подадете молба за безплатна правна консултация в Германия. При подаването на молбата трябва да отчетете и доходите и разходите на цялото си домакинство в Германия. Коректното отчитане на доходите Ви е много важно в случая, защото всяко несъответствие ще доведе до заплащане на правната консултация от Ваша страна.Къде се подава молба за правна помощ в Германия?

Вие може да подадете молбата за подпомагане при нужда от правна помощ във Вашия районен съд в Германия (Amtsgericht) по местоживеене. При одобрение Вашият районен съд в Германия издава сертификат за допустимост за правна помощ (Berechtigungsschein).

Какви са необходимите документи, които е необходимо да бъдат представени?

При подаване на молбата Ви са Ви необходими лична карта или международен паспорт, документи касаещи правния спор и документи, от които произитича необходимостта от безплатна правна консултация свързани с доходите Ви.

Заплащане на такса

Ако молбата Ви бъде удоволетворена, таксата за консултация се плаща от съда, Вие трябва да заплатите допълнително само 15 €. Ако окръжният съд отхвърли молбата Ви за безплатна правна  консултация Вие ще трябва да заплатите хонорара на адвоката.

Сфера на безплатната правна консултация в Германия

Вие може да подадете молба за съдействие в сферата на гражданското право, трудовото право, административното право социалноосигурителното право, данъчното и конституционното право. За въпроси свързани с наказателното право, правната защита се получава по друг  ред.

Задължения свързани с процедурата

В процеса на делото и 4 години след това, Вие сте задължени да информирате за промяната на адреса си и доходите си. Ако доходите Ви значително нарастнат съда може да отмени искането Ви за правна помощ и Вие да заплатите ползваната услуга.

  

Източници: Beratungshilfegesetz (BerHG)

Още информация по темата за живот и работа в Германия може да намерите в следните публикации:

Адресна регистрация в Германия

Здравна застраховка в Германия

Банкова сметка в Германия

Детски надбавки в Германия

Данъчно облагане в Германия

Трудов договор в Германия

Стоителни работници в Германия

Станимир Стоянов

Станимир Стоянов
FOUNDER & SENIOR LEGAL ADVISOR