Какво е най-важното, което трябва да знаете за  осигурителен стаж в България, получаване на наследствена пенсия в България,  получаване на наследствена пенсия от България, осигурителен стаж от чужбина, наследствена пенсия в чужбина ?Осигурителен стаж от България

Преживелият съпруг има право на наследствена пенсия 5 години по-рано от възрастта по чл. 68, ал. 1 или преди тази възраст, ако е неработоспособен, дори ако живее извън пределите на страната. Необходимо е наследодателят да има осигурителен стаж от България и да се започне процедура по получаване на наследствена пенсия от България.Подаване на заявлението и доказване на осигурителен стаж от България

В случай, че заинтересованото лице, което следва да получи наследствената пенсия, има настоящ адрес в страна-членка на ЕС, заявлението за отпускане на наследствена пенсия се подава в съответната местна компетентна институция, която ще го изпрати заедно с приложените към него документи, до дирекция “Европейски регламенти и международни договори” при Националния осигурителен институт (НОИ).

Ако е необходимо, длъжностното лице от НОИ може да осъществява кореспонденция и със заинтересованото лице. Към заявлението за получаване на наследствена пенсия от България от наследодател, който не е бил пенсионер, се представят следните оригинални документи за осигурителен стаж и за осигурителен доход на наследодателя:

трудови, служебни и осигурителни книжки, документи по утвърден образец, издадени от осигурителя (удостоверение образец УП-3/30),
военна книжка или удостоверение, издадено от Централния военен архив. –
удостоверение образец УП-2 за брутното трудово възнаграждение или доход, върху който са внесени осигурителни вноски за 3 последователни години по избор на наследника от последните 15 години осигурителен стаж на наследодателя в България.

В случай, че лицето няма възможност да представи исканото удостоверение образец УП-2, следва да декларира писмено, че е съгласно размерът на пенсията да се определи от минималната работна заплата, установена за страната за 3 последователни години по негов избор.

Освен тези документи, е необходимо да се приложат удостоверение за наследници и декларация от преживелия съпруг, че не е встъпил в нов граждански брак.Не се представя осигурителен стаж 

В случай, че наследодателят е получавал българска пенсия, не се представят документи за осигурителен стаж и доход. Преценката на правото на пенсия и определянето на нейния размер се извършва от НОИ по условията на българското законодателство.

Защо да изберете нас при консултирането на трудови мигранти?

Нашият съвет е да се консултирате с добър и опитен консултант още преди да е възникнал проблемът. Целта винаги е да се спестят излишни нерви и емоции, както и допълнителни неудобства и неприятности. Ако Ви е нужно допълнително разяснение на процедури във връзка с консултиране на трудови мигранти се обърнете към нас на : Tel. : +359 888 19 46 20, Tel. +31 61 75 76 557 E-mail: info@weknowthelaw.eu. Нашите услуги са съобразени с изискванията на клиента, за да отговарят на Вашите бизнес и индивидуални нужди.

Източнижи: НОИ

Още информация по темата за живот и работа в ЕС може да намерите в следните публикации:

ПТП в България и Европа

Автобиография за работа в чужбина

Станимир Стоянов

Станимир Стоянов
FOUNDER & SENIOR LEGAL ADVISOR