Покупко-продажба на автомобил в Холандия

Какво е най-важното, което трябва да знаете за покупко-продажба на автомобил в Холандия, каква е дейността на службата по автотранспорт в Холандия, какво е необходимо за внос на автомобил от Холандия в България, какво е небходимо за експорт на автомобил от Холандия, както и за импорт на автомобил в Холандия?Какво трябва да знам за покупко-продажба на автомобил в Холандия?

Службата по автотранспорт в Холандия (RDW) е независимият административен орган в Нидерландия, който отговаря за отчета и контрола на техническото състояние на превозните средства. Важно е да се знае, че при покупко-продажбата на автомобил в Холандия, купувачът е този, който е отговорен за прехвърляното на регистрацията в службата по автотранспорт в Холандия (RDW). По принцип това може да бъде направено и от продавача, но по-често срещаният вариант е, прехвърлянето да бъде организирано от купувача.

Устен договор за покупко-продажба на автомобил в Холандия

В Нидерландия устният договор за покупко-продажба на автомобил е законен, но да се избегнат неблагоприятните последици в случай на възникнали дефекти и последващо разваляне на сделката, е препоръчително договорът да бъде сключен в писмена форма.Прехвърляне в пощенски офис при покупко-продажба на автомобил в Холандия

Прехвърлянето на автомобила може да бъде направено в пощенски офис, като е необходимо купувачът да има валиден документ за самоличност лична карта, паспорт или шофьорска книжка. Ако Вашият документ за самоличност не съдържа Вашият BSN, за покупко-продажбата на автомобил ще Ви е необходим и сертификат (Uittreksel) от Вашата община в Холандия, където имате адресна регистрация в Холандия. Вие може да го поръчате онлайн на сайта на общината, чрез Вашата дигитална самоличност DigiD в Холандия. Той ще пристигне в рамките на 3 дни на постоянния Ви адрес. Другият вариант е да отидете директно в общината, след като си запазите предварително час и да го вземете още същия ден. Ако нямате постоянна регистрация в Холандия и искате внос на автомобил от Холандия, трябва продажбата не може да се осъществи в пощенски офис, а в Службата по автотранспорт в Холандия (RDW).Прехвърляне онлайн при покупко-продажба на автомобил в Холандия

Също така прехвърлянето може да бъде направено и онлайн на сайта на службата по автотранспорт в Холандия RDW (ако притежавате дигитална самоличност (DigiD) в Холандия , нидерландска шофьорска книжа и автомобилът притежава регистрационна карта и код). Необходимите документи за регистрация трябва да бъдат предадени на купувача. Купувачът трябва да е притежава постоянна адресна регистрация и да е регистриран в база данни население в общината (Basisregistratiepersonen-BRP). За извършване на плащанетопо сделката може да използвате посредничеството на пощата.

Гаранционен сертификат (vrijwaringsbewijs)

След новата регистрация купувачът получава гаранционен сертификат (vrijwaringsbewijs), че автомобила се води вече на негово име, а продавача получава такъв, за да докаже че е продал автомобила.Подновяване на регистрационен талон

Ако сте загубили регистрационния талон или част от него, Вие първо трябва да заявите подновяването му в службата по авторанспорт в Холандия (RDW).

За да извършите легално прехвърляне на автомобил, купувачът трябва да има навършени 18 години.

RDW трябва да бъдат предоставени следните документи.

Удостоверение за регистрация (Tenaamstellingsbewijs) и сертификат за прехвърляне (Overschrijvingsbewijs) или Регистрационна карта (Kentekencard) и код (tenaamstellingscode).

Ако автомобилът има регистрационна карта (Kentekencard) може да проверите безплатно дали тя е последната издадена за този автомобил. Тук.

Също така може да проверите дали Регистрационна карта (Kentekencard) съответства на кода (tenaamstellingscode). Тук.

Относно данните на автомобила Вие може да проверите Тук.

Документ за изправност на километража (Nap check), удостоверяващ, че няма нерегламентирано въздействане върху километража.

До момента на финализиране на прехвърлянето продавача на автомобила е отговорен за плащането на застраховка гражданска отговорност (WA-verzekering), техническия преглед на автомобила (apk-keuring) и плащане на пътния данък (wegenbelasting).Получаване на документи по пощата при покупко-продажба на автомобил в Холандия

От 01.01.2014 купувачът не получава директно новата документите за новата регистрация, а те се изпращат по пощата на постоянния му адрес.

От датата на продажбата продавача спира да плаща пътен данък, ако вече пътния данък (wegenbelasting) е бил начислен, той щебъде възстановен от данъчните служби или ще бъде компенсиран от данъка на новият Ви автомобил.

Отговорност за техническото състояние на автомобила при покупко-продажба на автомобил в Холандия

Продавачът е длъжен да предостави цялата информация за техническото състояние на автомобила, в противен случай продажбата може да бъде анулирана, ако той скрие явни дефекти по автомобила.

Застраховка гражданска отговорност в Холандия (Aansprakelijkheidsverzekering)

Ако регистрирате автомобила си в Холандия, то тогава сте длъжен да сключите задължителната застраховка Гражданска отговорност (Aansprakelijkheidsverzekering). Тази задължителна застраховка е валидна за всички други държави-членки на ЕС. Застраховката покрива щетата в случай на злополука, поради която настъпва друга материална щета или телесна повреда.Важни документи при покупко-продажба на автомобил в Холандия, внос на автомобил от Холандия и експорт на автомобил от Холандия :

Автомобилите регистрирани след юни 2004 притежават сертификат за регистрация, който се състои от част IA (данни за превозното средство- voertuiggegevens ) IB (данни за собственика- gegevens eigenaar ) II (доказателство за плащане- overschrijvingsbewijs)

Автомобилите регистрирани между януари 1995 и юни 2004 притежават сертификат за регистрация, който се състои от част IA (данни за превозното средство- voertuiggegevens

) IB (данни за собственика- gegevens eigenaar) II (сертификат за прехвърляне- overschrijvingsbewijs).

Автомобилите регистрирани преди януари 1995 сертификатът за регистрация на превозното средство съдържа част I, част II и част III.

Внимание!!! Уверете се че в част IA (данни за превозното средство) правилно са отбелязани номера на шасито и използваното гориво.

Ако купувате кола с чужди регистрационни номера и вече имате постоянна адресна регистрация в Нидерландия ще Ви бъде начислен данък BPM, като Вие трябва да обявите това в рамките на 14 дни в данъчната служба.

Ако купувате кола с цел износ транзитните номера важат 14 дни. Също така трябва да попълните и декларация за експорт (uitvoerverklaring), да получитедокумент от RDW, че колата е отписана от там (Keuringsrapport) и даси вземете зелена карта.

Внимание!!! За да намалите цената на застраховката си гражданска отговорност добра възможност е да имате документ от застрахователят в България за щети през последните 5 години.

Купувачът може да изиска независима проверка на автомобила в двата центъра на (ANWB).

  • Laan van Haamstede 20, 2497 GE Den Haag E-mail: autokeuringdenhaag@anwb.nl
  • Winthontlaan 40, 3526 KV Utrecht E-mail: autokeuringutrecht@anwb.nl

Ако купувате автомобила от търговец(Geschillencommissie Voertuigen) е органът, който се занимава със решаване на спорове при покупко-продажба на автомобили.

Пътен данък

След като прехвърлите автомобила на Ваше име ще получите писмо от данъчната служба в Холандия за пътен данък, който се начиславя всеки месец и може да бъде плащан на тримесечие или веднъж в годината.Общинска такса за паркинг

Имайте предвид, че ще трябва да регистрирате автомобила си в общината за да плащате общинска такса за паркинг, като в някой градове като Амстердам дори има и листа на чакащите за разрешително за паркинг.Експорт на автомобил от Холандия

В случай, че ще експортирате автомобила от Холандия Вие трябва да го обявите за експорт в службата по автотраспорт в Холандия ,  да поставите еспортни номера, след което имате две седмици да транспортирате автомобила от Холандия.

Импорт на автомобил в Холандия

Ако се преместите да живеете в Холандия с личният си автомобил най-вероятно ще бъдете обложени с данък за внос на автомобил в Холандия BPМ, който се плаща само веднъж. Имайте предвид, че този данък може да бъде избегнат, ако отговаряте на определени условия. Импорт на автомобил в Холандия се осъществява при определени условия и винаги трябва да бъде регистриран в службата по автотранспорт в Холандия, в противен случай може да Ви бъде наложена глоба от датата на първоначалната Ви регистрация, без значение кога е регистриран автомобила.

Защо да изберете нас при консултирането на трудови мигранти?

Нашият съвет е да се консултирате с добър и опитен консултант още преди да е възникнал проблемът. Целта винаги е да се спестят излишни нерви и емоции, както и допълнителни неудобства и неприятности. Ако Ви е нужно допълнително разяснение на процедури във връзка с консултиране на трудови мигранти се обърнете към нас на : Tel. : +359 888 19 46 20,  E-mail: info@weknowthelaw.eu. Нашите услуги са съобразени с изискванията на клиента, за да отговарят на Вашите бизнес и индивидуални нужди.

Още информация по темата за живот и работа в Холандия може да намерите в следните публикации:

Адресна регистрация в Холандия

Възстановяване на данъци от Холандия 

Надбавка за здравни осигуровки в Холандия 

Детски надбавки в Холандия

Надбавка за наем в Холандия

ПТП в Холандия

Станимир Стоянов

Станимир Стоянов
FOUNDER & SENIOR LEGAL ADVISOR