ООД в Холандия

Кое е най-важното, което трябва да знаете за ООД в Холандия, фирма в Холандия, стартиране на бизнес в Холандия, стартиращи предприемачи в Холандия, корпоративен данък в Холандия.ООД в Холандия (besloten venootschap – BV) 

ООД в Холандия (besloten venootschap – BV) издава акции, които  не могат да бъдат прехвърляни свободно. Този тип холандско юридическо лице е предпочитан от много стартиране на бизнес в Холандия точно заради това, че дружеството отговаря ограничено пред кредиторите.

Акционери в ООД в Холандия (besloten venootschap – BV)


Холандско дружество с ограничена отговорност се учредява от поне един учредител, без значение дали е юридическо лице или физическо лице. Ако акционерът е само един, това не води до лична отговорност. И все пак, името на акционера ще се появи в удостоверенията за регистрация на дружеството, изготвени от Търговския регистър. Акционерите се записват в регистъра на акционерите, който се води в деловодството на всяка компанията. В малките дружества основният акционер е и директор (directeur-grootaandeelhouder-dga).Учредителен акт на ООД в Холандия


Акт за вписване се извършва в присъствието на нотариус и се внася в Търговския регистър и в данъчната служба (belastingdienst) в Холандия. Официалният акт за вписване трябва да бъде изготвен на нидерландски език.  В този документ са изброени подробностите за членовете на учредителите и първоначалните членове на борда, техните суми за участие и плащанията към първоначалния капитал. Документът съдържа също така и Устав, който включва като минимум следните данни: наименование на дружеството, населено място на седалището, предназначение на дружеството, размер на уставния капитал (EUR), дял на акциите и условия за прехвърляне на акции.Име на фирма в Холандия


Вие трябва да проверите дали избраното име на фирма вече не се използва, като търговска марка или търговско наименование. Това се прави, тъй като притежателите на предварителни регистрации имат право да изискват име. Името на Вашето дружество трябва да завърши или да започне с „BV“. В допълнение към името на фирмата, BV има свободата да избира едно или няколко търговски наименования, за да обозначи целия бизнес или части от него.

Основен капитал на ООД в Холандия


Инкорпораторите могат да вземат решение относно размера на акционерния капитал. Той може да бъде и минимално  нисък в размер  0.01 евро. Необходима е минимална единична акция със съответно право на глас. Акциите могат да имат печалба и / или права на глас.

Капитален данък


От януари 1, 2006, няма капитал, свързан с емитирането на акции.Задължение за предотавяне на годишен отчет (Jaarrekening deponeren)

Срокове

Процедурата по регистрация на ООД в Холандия, може да отнеме два до пет дни. Времевата рамка зависи от това колко сложна е структурата на акционерното участие и, също така, от бързото предоставяне на документи от клиента.

Предимства на холандското дружество с ограничена отговорност за стартиращи предприемачи в Холандия

Ограничена отговорност на ООД в Холандия


Акционерите не носят лична отговорност за задълженията на дружеството. По принцип рисковете се ограничават до техните инвестиции в бизнеса. Поради тази причина тази форма е предпочитана за стартиращи предприемачи в Холандия

 

Минимален капитал на ООД в Холандия


Минималният капитал, необходим за създаването на BV, е бил 18 000 (преди 10.01.2012), но е намален само на 1 евро цент.Възможност за субсидиране при стартиране на бизнес с фирма в Холандия


Към момента се предлагат различни  субсидии за стартиране на бизнес в Холандия

Корпоративен данък в Холандия при ООД в Холандия

Ако имате печалба до 200.000 EUR годишно Вие плащате Корпоративен данък в Холандия в размер на  16.5%

ДДС

Процентът на ДДС на стоки и услуги доставени в Нидерландия е 21%.Без данъци върху лихвите, възнагражденията и дивидентите

Холандия  е разработила всеобхватна мрежа от договори за избягване на двойното данъчно облагане. По този начин дружествата регистрирани в Холандия могат да се възползват от намалените ставки на данък при източника върху лихвите, възнагражденията и дивидентите, прехвърлени на установени в страната компании, и минималното облагане на капиталовите печалби, произтичащи от продажбите на акции в страната-източник.

Холандско дружество с ограничена отговорност (besloten venootschap – BV) е сред най-честите форми на предприемачество в Холандия, заедно с  едноличното търговско дружество  (Eenmanszaak) и работещите на свободна пракитка без персонал ZZP (Zelfstandige Zonder Personnel).

Защо да изберете нас при консултирането на трудови мигранти?

Нашият съвет е да се консултирате с добър и опитен консултант още преди да е възникнал проблемът. Целта винаги е да се спестят излишни нерви и емоции, както и допълнителни неудобства и неприятности. Ако Ви е нужно допълнително разяснение на процедури във връзка с консултиране на трудови мигранти се обърнете към нас на : Tel. : +359 888 19 46 20, E-mail: info@weknowthelaw.eu. Нашите услуги са съобразени с изискванията на клиента, за да отговарят на Вашите бизнес и индивидуални нужди.

Източници:

Еuropa.eu

Директива 2004/38/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 година относно правото на граждани на Съюза и на членове на техните семейства да се движат и да пребивават свободно на територията на държавите–членки

Още информация по темата за живот и работа в Холандия може да намерите в следните публикации:

Регистрация тип пощенска кутия в Холандия 

Самоосигуряващо се лице в Холандия

Дигитална самоличност DigID в Холандия

Възстановяване на данъци от Холандия

Надбавка за здравни осигуровки в Холандия

Адресна регистрация в Холандия

Община в Холандия

Станимир Стоянов

Станимир Стоянов
FOUNDER & SENIOR LEGAL ADVISOR

[ux_product_categories style=“overlay“ type=“grid“ grid=“3″ animate=“fadeInLeft“ number=“4″ orderby=“name“ image_size=“large“ image_overlay=“rgba(38, 38, 38, 0.16)“ text_pos=“middle“ text_size=“large“]
error: Публикацията е предмет на авторско право !!!