Какво е най-важното, което  трябва да знаете за своята община в Холандия, за своята адресна регистрация в Холандия и регистрацията в община в Холандия, за плащането на местни данъци и такси в Холандия, за Вашите социални ползи от общината в Холандия и за това, как да получите разрешение за паркиране в Холандия ?Видове адресна регистрация в Холандия 

След като сте се регистрирали в местната община в Холандия, било то като временен жител (niet-ingezetene) или постоянен жител (ingezetene) и сте получили и своят граждански регистрационен номер (BSN-burgerservicenummer), вече сте придобили много права, които може да упражнявате свободно в Нидерландия. Разбира се, ако имате своята дигиталната самоличност DigiD в Холандия това би станало много по-лесно, чрез интернет страницата на общината и няма да се налага да ходите там лично.

Плащане на местни данъци и такси в Холандия в местната община в Холандия

Общината (gemeente) в Нидерландия е там, където имате адресна регистрация в Холандия плащате своите местни данъци и такси в Холандия, като данък вода и канал (waterschapsbelasting), такса смет (afvalstoffenheffing) и такса за домашен любимец (hondenbelasting)като те се определят всяка година съгласно наредбите на всяка община. Друг вид данък е данък върху недвижимуто имущество (OZB), който се излислява на база оценката от WOZ. Вие може да платите Вашите местни данъци и такси в Холандия, чрез Вашата дигиталната самоличност DigiD в Холандия в интернет на сайта на общината (gemeente). Понякога може да кандидатствате за социална ползи от общината в Холандия, за посрещане на разходите свързани с местните данъци и такси. Ако имате собствен автомобил имайте предвид, че ще Ви е нужно и разрешение за паркиране в Холандия, което се дава от местната община.Разпределение на социални жилища в местната община в Холандия

В случай че имате финансови затруднения, Вие може да получите информация в местната община в Холандия (gemeente) за организацията на кооператорите (woningcorporatie), която е отговорна за разпределението на социалните жилища. В Холандия съществуват около 363 организации на кооператорите, които отдават повече от 2,4 милиона жилища. За социалните жилища (sociale huurwoningen), които се дават под наем съществува лимит на либерализирани договори за наем, който към момента е 710,68 евро. Това е част от многото социални ползи от общината в Холандия, за които имате право да кандидатствате. Ако бъдете одобрени Вие може да сключите договор за наем в Холандия. 

Максимален доход

Всяка година организацията на кооператорите (woningcorporatie) трябва да предоставя 80% от свободните социални жилищата на лица с доходи до 35,739 евро годишно, 10% на лица  с доходи от 35,739 до 39,874 евро годишно и останалите 10% на лица с по-високи доходи. В дохода трябва да включите и наличността ви по Вашата банкова сметка в Холандия.  Периодът на чакане за социално жилище под наем може да продължи дълго, в зависимост от общината, в която желаете да живеете, често може да се чака повече от 1 година.

Организация на кооператорите (woningcorporatie)

Ако искате да останете за дълго време или трайно в Холандия, то все пак е разумно да се регистрирате в сайт за търсене на социални жилища или при една от организацията на кооператорите (woningcorporatie)За социално жилище под наем в частния сектор Ви е необходимо разрешително за по-нисък наем. Ако наемете жилище от организацията на кооператорите, то тя урежда този въпрос. Във всички останали случаи трябва сами да изискате разрешителното за по-нисък наем. Може да кандидатствате за надбавка за наем в Холандия  Тук.Условията на които трябва да отговаряте, за да кандидатствате за социално жилище (sociale huurwoningen) са следните:

 • Да се регистрирате в организацията на кооператорите (woningcorporatie) в общината (gemeente), в която живете.
 • Възможно е да същестува изискване Вие да работите и живеете в съответната община, както и там да учат Вашите деца.
 • Също така е възможно да има изискване за нивото на Вашия доход и брой членове на семейството Ви.
 • Организацията на кооператорите (woningcorporatie) трябва да разпределят ежегодно поне 80% от освободените социални жилища  на домакинства с доход до 36 798 евро, 10% могат да отидат при домакинствата с доходи между 36 798 евро и 41 056 евро и 10% могат да отидат на по-високи доходи.
 • Да нямате задължения за местни данъци и такси в ХоландияКритерии за неотложност

Понякога социалните жилища могат да се разпределят и с приоритет, това става въз основа на следните критерии за неотложност:

 • Медицински  причини.
 • Социална индикация (например ако настоящият Ви дом е твърде малък за размера на Вашето семейство).
 • Възраст (например ако вашият текущ дом вече не е подходящ или безопасен поради вашата по-висока възраст).
 • Разстояние.
 • Когато сте напуснали жилище заради оскъпен наем.

Кандидатстване за специална помощ (bijzondere bijstand)

Съща така в местната община в Холандия (gemeente) Вие може да кандидатствате социални ползи от общината в Холандия, а именно за специална помощ (bijzondere bijstand), помощ  при плащане на Вашите здравни осигуровки, транспорт на ученици с двигателни проблеми, анулиране на местни данъци и такси от Вашата община (gemeente), както и за специални пакети за спорт и развлекателна дейност. Ето какви са условията, на които трябва да отговаряте:

 • Вие сте жител на община в Холандия
 • Все още не сте направили никакви разходи.
 • Разходите са специални, необходими и не се възстановяват по никакъв друг начин.
 • Вашата собственост или спестявания не надвишават  6,020 евро за един човек или 12,040 евро  за повече от един.
 • Имате нисък доход. Колко висок може да бъде Вашият доход зависи от възрастта и личните ви обстоятелства до 1131 евро – за един човек, до 1454 евро – самотни родители, до € 1616 евро – за женен  или живеещ в съжителство.

Смяна на свидетелството за управление в общината в Холандия

Ако имате регистрация в общината в Холандия Вие също така можете да размените Вашето свидетелство за управление на MПС срещу холандски документ за управление на МПС. Ако имате собствен автомобил имайте предвид, че ще Ви е нужно и разрешение за паркиране в Холандия, което се дава от местната община.

В общината може да кандидатствате и за помощ за детска градина за Вашите деца, но преди това те трябва да бъдат регистрирани в националният регистър за отглеждане на деца (landelijkregister kinderopvang).

Общината в Нидерландия  отговаря за всички видове разрешителни и лицензи за извършване на търговска дейност на нейната територия, също така и там се намира и службата по гражданско състояние.

Разрешение за паркиране в Холандия (Parkeervergunning)

Ако имате личен автомобил ще трябва да кандидатствате за разрешение за паркиране в Холандия в своята община, като също така ще трябва да заплатите и годишна такса. Имайте предвид, че ако разполагате с европейска карта за паркиране на хора с увреждания, Вие може да я ползвате на терирорията на цяла Холандия и ЕС.

 

Адресна регистрация в община в Холандия (adres registratie) 

Адресната регистрацията (adres registratie) в местната община (gemeente) е едно от първите неща, които трябва да направите, след като се установите  с цел постоянно пребиваване или временно за работа до 4 месеца в Холандия. Регистрацията по настоящ адрес е задължителна за всеки в  Холандия, било то нидерландски гражданин или чужденец. Службата, която се занимава с регистрацията на граждани в Нидерландия, е база данни население (Basisregistratie personen-BRP) и нейната основна грижа е да разпредели местните данъци и такси съразмерно из между всички живущи в общината, да отпуска социални помощи,в случай на нужда, да отчита динамиката на населението, както и да предприема мерки при извърнредни ситуации. Адресната регистрация Ви дава право да кандидатствате и за социални ползи от общината в Холандия.

Видове регистрация в Холандия

В Нидерландия има два вида регистрация  на чуждестранни лица, временна регистрация за четири месеца или по-малко (niet-ingezetene) и постоянна регистрация (ingezetene). Ако пребивавате за кратък период в Холандия, при регистрация  в общината бивате включени в другата част на регистъра база данни население (Basisregistratie personen-BRP)  за лица, които не са граждани (Registratie Niet Ingezetenen-RNI). Временна регистрация за период до 4 месеца, с което и  да получите  граждански регистрационен номер (BSN-burgerservicenummer) , може да си направите в следните нидерландски общини: Алкмар, Алмело, Амстердам, Бреда, Дутинхем, Айндховен, Гронинген, Гус, Херлен, Леуварден, Лейден, Неймеген, Ротердам, Тернойзен, Утрехт, Венло, Зволе.Граждански регистрационен номер в Холандия (BSN-burgerservicenummer) при регистрация в община в Холандия

Най-важната причина, поради която трябва да се регистрирате в общината е получаването на  граждански регистрационен номер (BSN-burgerservicenummer), който е абсолютно задължителен  за продължителен престой в Холандия. Той е необходим при сключване на здравна застраховка, отваряне на банкова сметка, започване на работа, записване в училище и детска градина на децата Ви, посещение на болнично заведение и лекар, регистриране на дигитална идентичност (DigiD), получаване на социални надбавки и помощи, както и за цялостна комуникация с държавните и общински органи.

Срок за регистрация

В Холандия адресната регистрация трябва да бъде направена  в рамките на 5 дни от започване на престоя Ви, но е препоръчително това да стане , след  като вече сте се установилина настоящият Ви адрес, било то със съгласие на собственика на имота, подписали  сте договора си за наем или за договора си за покупка на недвижим имот.

Процедура по регистрация от чужбина (inschrijven vanuit het buitenland)

За да започнете процедурата по регистрация от чужбина (inschrijven vanuit het buitenland), трябва да се обадите в местната община, където смятате да се регистрирате, да изпратите, писмо, да се регистрирате онлайн или да им изпратите мейл. Вие ще получите потвърждение за мястото и часа на срещата, както и за необходимите документи, които трябва да преставите в общината.

Необходими документи

Най-често това са: валидна лична карта или задграничен паспорт, договор за наем в Холандия, съгласие на собственика на жилището, че ще живеете заедно с него на неговият адрес (Verklaring van inwoning), регистрирано партньорство (geregistreerde partners voor elkaar), легализирано копие на акта за раждане и легализирано копие на акта за граждански брак или решение за развод (ако е приложимо), удостоверение за идентичност на имена. Не трябва да забравяте, че някой документи, като акта за раждане и акта за граждански брак или  решението за развод например, имат нужда от предварителна легализация (legalisatie). Ако притежавате многоезични актове за гражданско състояние, те нямат нужда да бъдат легализирани.

Съгласие на собственика на жилището (Verklaring van inwoning)

Ако ще живеете със съгласие на собственика на жилището (Verklaring toestemming inwoning)  на новия си адрес, Вие трябва да представите в общината и копие от негов документ за самоличност.

Получаване на граждански регистрационен номер (BSN-burgerservicenummer)

След срещата в общината (gemeente) Вашият граждански регистрационен номер (BSN-burgerservicenummer) ще бъде изпратен в рамките следващите няколко дни с писмо по пощата на адреса, на който сте били регистриран.

Уведомление за адресната Ви регистрация в местната община в Холандия

След регистрацията, местната община в Холандия (gemeente) уведомява автоматично и своевременно следните институции за промяната на Вашия настоящ адрес:

 • Данъчната служба (Belastingdienst)
 • Централната административна комисия (Centraal administratiekantoor – CAK)
 • Министерство на образованието (Dienst Uitvoering Onderwijs – DUO)
 • Пенсионният Ви фонд (Pensioenfonds)
 • Службата по автотранспорт (Rijdienst voor het Wegverkeer -RDW)
 • Банката за социално осигуряване (de Sociale Verzekeringsbank -SVB)
 • Здравният Ви застраховател (Zorgverzekeraars)

Наказание за липса на регистрация в общината в Холандия

Глобата за това, че сте пропуснали да се регистрирате или да обявите промяна на адреса си, може да възлиза на повече от 300 евро, според общинските наредби на всяка община. Ако общината не успее да събере глобата в рамките на разумен срок, тя ще препрати вземането към централната агенция за събиране на глоби (CJIB).

Ако също така се регистрирате на един адрес, но не го обитавате, Вашата община може да започне разследване срещу Вас с цел установяване на истинския Ви адрес. Ако установи нередност, общината може да  Ви наложи глоба, след което автоматично ще промени информацията в регистъра си.

Регистрация тип Пощенска кутия в Холандия

Във вашата община може да си направите и адресна регистрация тип „Пощенска кутия“, ако нямате постоянна адресна регистрация.

Право за гласуване в местните избори и изборите за евродепутати

След като пребивавате на Вашия адрес повече от 6 месеца, Вие автоматично получавате правото да гласувате на общинските и местни избори, както и на изборите за Европарламент.

Когато живеете в Холандия и просто сменяте адресната си регистрация, може да го направите без да е необходимо да посещавате общината физически. Вие можете да обявите промяната на нейния сайт, чрез Вашата дигитална идентичност (DigiD). Ако се премествате на адрес на територията на същата община може само да уведомите гражданският й отдел (Afdeling Burgerzaken). Ако се премествате на територията на друга община, няма нужда да уведомявате старата си община, след регистрацията новата община ще я уведоми автоматично вместо Вас.

Холандски пощи

Когато се премествате не територията на Нидерландия, може да използвате безплатната услугаза преместване  на нидерландските пощи (PostNL). Те ще уведомят безплатно застрахователната Ви компания, Вашата банка, мобилния Ви оператор и интернет компанията Ви.

Дерегистрация в община в Холандия

При посещението си в общината получавате плик с документи, който да изпратите безплатно за да уведомите, че напускате Нидерландия ,в случай че желаете да прекратите престоя си и по този начин да се отпишете от настоящия си адрес.

 Защо да изберете нас при консултирането на трудови мигранти?

Нашият съвет е да се консултирате с добър и опитен консултант в сферата на приложимото европейско и международно законодателство още преди да е възникнал проблемът. Целта винаги е да се спестят излишни нерви и емоции, както и допълнителни неудобства и неприятности. Ако Ви е нужно допълнително разяснение на процедури във връзка с консултиране на трудови мигранти се обърнете към нас на : Tel. : +359 888 19 46 20, E-mail: info@weknowthelaw.eu. Нашите услуги са съобразени с изискванията на клиента, за да отговарят на Вашите бизнес и индивидуални нужди.

Източници:

Europa.eu

Директива 2004/38/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 година относно правото на граждани на Съюза и на членове на техните семейства да се движат и да пребивават свободно на територията на държавите–членки

Закон за гражданската регистрация (Wet basisregistratie personen);

Правилник за гражданският регистрационен номер (Regeling burgerservicenummer);

Закон за общите разпоредби относно гражданският регистрационен номер (Wet algemene bepalingen burgerservicenummer);

Закон за общините (Gemeentewet);

Още информация по темата за живот и работа в Холандия може да намерите в следните публикации:

Регистрация тип пощенска кутия в Холандия 

Надбавка за здравни осигуровки в Холандия

Община в Холандия 

Възстановяване на данъци от Холандия 

Надбавка за здравни осигуровки в Холандия 

Дигитална самоличност DigID в Холандия

Детски надбавки в Холандия

Обезщетение за безработица в Холандия

Здравна застраховка в Холандия

Трудова злополука в Холандия

 

 

Станимир Стоянов

Станимир Стоянов
CEO & SENIOR LEGAL ADVISOR

 

[ux_product_categories style=“overlay“ type=“grid“ grid=“3″ animate=“fadeInLeft“ number=“4″ orderby=“name“ image_size=“large“ image_overlay=“rgba(38, 38, 38, 0.16)“ text_pos=“middle“ text_size=“large“]
error: Публикацията е предмет на авторско право !!!