Надбавка за жилище в Германия (Wohngeld)

Какво е най-важното, което трябва да знаете за процедурата по кандидатстване за надбавка за жилище в Германия, за жилище под наем в Германия, община в Германия, служба за жилищна помощ в Германия и процедура по кандидатстване за помощ за жилище?Видове надбавка за жилище в Германия

Надбавка за жилище в Германия може да бъде отпусната, както на наематели, така и на собственици на жилища. Когато обитавате жилище под наем в Германия (Mietwohnung) може да кандидатствате за надбавка за наем на жилище в Германия (Miet-Zuschuss). В случай, че обитавате  закупено от Вас жилище трябва да поддадете молба за надбавка за собствено жилище (Lasten-Zuschuss). Надбавката за жилище не е цялостно поемане на всички разходите по наемането или закупуването на жилище! Тя е субсидия за редуциране на тези разходи. Молбата трябва да подадете в служба за жилищна помощ (Wohngeldstelle) във Вашата община в Германия, където имате адресна регистрация в Германия.

Кой има право да кандидатства?

Получаването и размера на помощ за наем в Германия зависият най-вече от:

  • Размерът на Вашите приход
  • Размерът на Вашия наем
  • Броят на членовете на Вашето домакинство
  • Общия размер на приходите на Вашето домакинствоПроцедура на кандидатстване 

Надбавка за жилище в Германия се изплаща само и единствено след подаването на молба (Antrag).  Всеки, който има право на този вид субсидия трябва да подаде молба в служба за жилищна помощ в Германия (Wohngeldstelle) в своята община в Германия. За нейното получаване трябва да имате валиден договор за наем в Германия  или договор за покупка жилище в Германия.Продължителност на изплащане 

Надбавка за наем в Германия се изплащат от месецът, в който молбата е постъпила в компетентните служби. По принцип тази надбавка се дава за период от 12 месеца. За да я получавате след това трябва да подавате молба за продължаване на тяхното изплащане (Antrag für die Weiterzahlung von Wohngeld).

Кандидатстване със задна дата 

Има възможност да поискате изплащането на надбавка за жилище със задна дата. Това става ако се подаде молба до 4 седмици след получаването на отказа за обезщетение за безработици (Arbeitslosengeld II) или социалния минимум (Grundsicherung). В подобен случай, се съблюдава не денят, в който са постъпили документите в компетентната служба, а денят в който е подадена молба за отказаните социални помощи.

 

Лица, които са получавали до сега надбавка за жилище в Германия не трябва да подават отново молба. Техните данни ще бъдат автоматично обработени и те ще получат актуално решение (Bescheid). Източници:

Wohngeldgesetz (WoGG)

Sozialgesetzbuch (SGB)

Защо да изберете нас при консултирането на трудови мигранти при миграция в друга държава?

Нашият съвет е да се консултирате с добър и опитен консултант още преди да е възникнал проблемът. Целта винаги е да се спестят излишни нерви и емоции, както и допълнителни неудобства и неприятности. Ако Ви е нужно допълнително разяснение на процедури във връзка с консултиране на трудови мигранти се обърнете към нас на : Tel. : +359 888 19 46 20,  E-mail: info@weknowthelaw.eu. Нашите услуги са съобразени с изискванията на клиента, за да отговарят на Вашите бизнес и индивидуални нужди.

Още информация по темата за живот и работа в Германия може да намерите в следните публикации:

Адресна регистрация в Германия

Здравна застраховка в Германия

Банкова сметка в Германия

Детски надбавки в Германия

Данъчно облагане в Германия

Трудов договор в Германия

Стоителни работници в Германия

Станимир Стоянов

Станимир Стоянов
Founder & Senior Legal advisor