Работа като личен асистент в Австрия

Какво е най-важното, което трябва да знаете за работата, като личен асистент в Австрия, права и задължения при работа като личен асистент в Австрия, какво е  работа с гевербе в Австрия, най-важното за социален асистент в Австрия, правила при работа с гевербе в Австрия и задължения на личен асистент в Австрия ?Какво означава 24 часова грижа при работа като личен асистент в Австрия (социален асистент в Австрия) ?

 • Клиентите се обгрижват в техните жилища, като сте задължени да си направите адресна регистрация в Австрия
 • Ако сте личнен асистент в Австрия, живеете при своя клиент и сте непрекъснато на негово разположение. Почивните дни и свободното време се уреждат изрично в рамките на договора.
 • Личният асистент работи в многоседмичен ритъм например в двуседмичен, триседмичен или четириседмичен ритъм.
 • Възнаграждението се изплаща след приключване на работата. Според избрания работен цикъл следват две-, три- или четири седмици за почивка.Внимание: 4-седмичен работен цикъл е рядко срещан в практиката, тъй като това е прекалено дълъг период, води до претоварване на личния асистент и до понижаване качеството му на работа.

Как да станете личен асистент в Австрия (социален асистент в Австрия)? Какво  е необходимо за работа като личен асистент в Австрия ? Какви са условията?

 • Работа като личен асистент е в много лична /интимна/ сфера и затова е важно да има социални компетенции и да проявява разбиране /емпатия/.
 • Да работите като личен асистент означава да живеете и работите в чуждо домакинство, в чужда семейна среда. Това изисква способност да се впишете в тази среда, но и да можете да се дистанцирате от нея.
 • Да работите като личен асистент означава да се отделите от семейство си седмици наред в друга държава и да живеете в чуждо семейство. Как ще се справи Вашето семейство с тази ситуация? Срещате ли трудности при приспособяването Ви към непознати хора, нова среда, чужда култура?
 • За да се упражнява тази професия в Австрия, по закон не се изисква допълнително обучение. Препоръчително е да имате теоретична подготовка в тази сфера. Това се изисква и от повечето хора, които търсят да си наемат личен асистент.Всеки, който си наеме личен асистент, има възможност да получи държавна финансова помощ за това – необходимото условие е грижите да се извършват 24 часа в денонощието от квалифициран личен асистент. Под „квалифициран личен асистент“ се разбира човек, който е преминал теоретично обучение в тази сфера, обхващащо минимум 200 учебни часа (например т.нар. „Обучение за домашни помощници” – „Heimhelfer-Ausbildung“ /хаймхелфер аусбилдунг/, което се предлага от редица институции в Австрия).

Квалификацията и опитът са голямо предимство. Задължително условие е да имате основни познания по писмен и говорим немски език.Всеки може да работи самостоятелно като личен асистент в Австрия (selbstständig) на работа с гевербе в Австрия или да бъде нает на тази длъжност (unselbständig).

Самостоятелно (Selbständige Erwerbstätigkeit)

 • Създава се фирма (работа с гевербе в Австрия) и извършвате дейността си на личен асистент чрез собствената ми фирма.
 • Ще се регистрирате  във всички институции (местно кметство – службата за регистрация по местоживееене (Meldeamt) Данъчна служба (Finanzamt), социална служба (Sozialversicherung) и ще се отчитате самостоятелно към тях относно моите доходи.
 • Самостоятелно определяте възнаграждението си  при работа в Гевербе в Австрия (няма законови минимални стойности на възнаграждение).
 • Самостоятелно плащате всичките си данъци и социални удръжки към отделните институции при работа с Гевербе в Австрия .

Внимание: При работа с Гевербе в Австрия стойността на данъците и социалните удръжки е пряко зависима от стойността на доходите.

 • Можете самостоятелно да определяте работното и свободното си време.
 • При работа с Гевербе в Австрия нямате право на обезщетение при болничен и отпуск, освен ако не се осигурявате допълнително.

 Нает (Unselbständige Erwerbstätigkeit)

 • Извършвате дейността на личен асистент въз основа на трудов договор в Австрия, в който сключвате с клиента или с негов законен представител.
 • Вашият работодател ви регистрира при всички необходими институции и ги информира относно вашите доходи.
 • Възнаграждението ви е законово определено според т.нар.  Колективен трудов договор (Kollektivvertrag).
 • Данъците и социалните удръжки ще се удържат от заплатата ви. Вашият  работодател ще ги изплаща директно на институциите.
 • Работното ви време е законово регламентирано.
 • Законово право за обезщетение при болничен и отпуск.

В практиката се е наложил вариантът със самостоятелното упражняване на тази профе- сия, тъй като е финансово по-изгодният вариант за човека, който си наема личен асистент, а и двете страни са по-гъвкави.

Личният асистент извършва следните дейности в домакинството на обгрижваното лице:

Стандартни ежедневни дейности при работа като личен асистент в Австрия (социален асистент в Австрия) и задължения на личен асистент в Австрия 

 • Домакински дейности (Приготвяне на храна, пазаруване, почистване, пране, грижа за цветята и животните)
 • Подпомагане при ежедневните дейности (създаването на план за деня, помощ при извършване на ежедневните дейности)
 • Водене на т.нар. Haushaltsbuch /хаусхалтсбух/ – счетоводството на домакинството
 • Водене на т.нар. Pflegebuch (пфлегебух).
 • Водене на документацията относно здравословното състояние на човека, за коготосе полагат грижи.
 • Приготовления при необходима смяна на мястото (например обгрижваното лицетрябва да отиде на лекар или да бъде прието в болница)
 • Организиране на грижите за възрастния човек (например намирането на заместник, ако аз съм болен/на)Дейности, свързани с грижите за възрастния човек

Към моите задължения на личен асистент в Австрия спадат и ежедневни грижи за клиента. Когато няма изрични медицински противопоказания /т.е. когато здравето на обгрижваното лице не е застрашено от конкретна дейност/ личният асистент може да извършва без специален надзор и без делегиране на права (Delegation /делегацион) следните дейности:

 • Помощ при приемането на храна и течности
 • Помощ при грижите за тялото
 • Помощ при обличане и събличане
 • Помощ при ползване на тоалетна/стол с тоалетна чиния; помощ при подмяната напревръзки за инконтиненция
 • Помощ при ставане, лягане, сядане и ходене

Личният асистент трябва задължително да изисква потвърждение от лекар, че не са налице медицински противопоказания срещу някоя от гореизброените дейности. Това служи за самозастраховане на личния асистент!

Ако са на лице медицински противопоказания срещу някоя от гореизброените дейности, то тогава личният асистент може да ги извършва само след изрично делегиране!

Под „делегиране” се разбира предаването на правото за извършване на конкретни ежедневни и медицински дейности на личния асистент.

 • Необходимо е писмено делегиране на тези права от лекар или здравен/медицински асистент.
 • Необходимо е писмено съгласие от обгрижваното лице или от негов роднина.
 • Личният асистент има право да откаже да му бъдат делегирани права да извършва конкретни дейности при медицински противопоказания.Медицински дейности – винаги след делегиране!
  • Даване на лекарства
  • Поставяне на превръзки и бандажи
  •  Поставяне на подкожни инжекции с инсулин и/или подкожни инжекции сантикоагуланти
  • Взимане на кръв от капиляр чрез тест ленти за измерване на нивото на кръвната захар
  • Стандартни действия за загряване или облъчване

Внимание: Ако личният асистент извършва медицински или подобни грижи без писмено да му е делегиранo това право, може да му бъде наложена глоба от до 3.600 евро.На какво трябва да обърнете внимание при полагането на грижи към клиента (Задължения на личен асистент в Австрия)?

Полагането на грижи за друго лице е тежка задача, при всеки клиент ситуацията е различна. Някои лични асистенти работят с хора, чието здравословно състояние не позволява самостоятелно да извършват каквито и да са ежедневни дейности заради:

 • лошо общо здравословно състояние
 • напреднала възраст (тромавост, загуба на зрение, загуба на слух)
 • ограничение на подвижността (слабост на тялото, парализа)
 • други релевантни обстоятелства (виене на свят, слабост, болка, обърканост, тревожност, агресия, деменция)Как се свързват личните асистенти и лицата, които имат нужда от тях?
 • чрез реклама
 • чрез личен контакт (например чрез общи познати)
 • чрез посредническа агенцияВАЖНО: Не е редно един личен асистент да посещава потенциални клиенти без предупреждение.

Правата и задълженията на личните асистенти в Австрия

Права

Отказване на отделни задачи

Ако не можете и/или не искате да извършвате определени задачи, то можете да ги откажете. Например, ако не желате въпреки делигираните ви от лекуващия лекар права да обслужвате поставената сонда за изкуствено хранене на човека, за когото се грижите, то можете да откажете. В такива случаи или се наема човек само за конкретната дейност, или агенцията изпраща друг личен асистент за съответното обгрижвано лице.

Отказване на задачи, които не са част от вашите уговорени задължения

Много често се случва личният асистент да бъде приет като домашен помощник на цялото семейство. Изключително важно е да уточните от самото начало, кои задачи са част от задълженията ви. Например не сте длъжени да гладите прането на цялото семейство. За да не се достига до конфликтни ситуации, е много важно всички задължения да бъдат ясно изброени и описани в рамките на договора.

Осигуряване на личното пространство

В гражданския договор трябва да бъде упоменато с какво свободно време разполагате. Ако работите като самонаето лице, нямате законово регламентирано работно време. Минимумът свободно време, който се определя най-често в рамките на гражданския договор, възлиза на 2 часа на ден.Заплащане

Имате правото в края на работния ми период да получите възнаграждението си.

Заместване

Какво се случва, ако сте възпрепятствани да извършвате задълженията си(например поради болест)?
Ако работите съвместно с агенция за подбор на персонал, тя ще ви намери заместник.

Внимание: Задължени сте своевременно да информирате по телефона или писмено агенцията и да обясните, защо се налага да отсъствате. Ако работите самостоятелно (без агенция) мога сами да изберате своя заместник, съобразявайки се, разбира се, с желанията на човека, за когото се грижите.

Препоръчваме да сключите договор със заместника Ви!

Внимание: Заместникът ви трябва да разполага със същите квалификации като вас. За дейности, които извършвате след изричното и задължително делегиране на права от лекуващия лекар, трябва и заместникът ми да има делегирани права от лекаря.

Транспортни разходи за личен асистент в Австрия

Транспортните разходи не са включени към дневното възнаграждение. Необходимо е да представите бележки за транспортните разходи и си ги възстановява като „Допълнителни разходи“.

Прекратяване на договорните взаимоотношения за личен асистент в Австрия

Когато прекратявате договора си за полагане на грижи за съответния възрастен човек, това не прекратява автоматично и дейността на вашата фирма – тя остава. Най-често договорните взаимоотношения се прекратяват, ако възрастният човек почине или бъде настанен в старчески дом. Разбира се, причината за прекратяването на договора може да бъде и друга. Важното е другата страна по договора да бъдете своевременно осведомени. Срокът за предизвестие се посочва в договора. В повечето случай той е един месец, т.е. един месец преди да напуснете окончателно работното си място трябва да сте информирали другата страна за намерението си.

Ако дълго време не работите като личен асистент, но не искате да си закривам фирмата, тъй като има възможност в бъдеще отново да развивам тази дейност, може да я замразите . В този случай трябва веднага след прекратяване на дейност (най-късно в рамките на три седмици) да уведомя Стопанската камара (Отдел за лични асистенти). Докато фирмата е замразена, нямам задължение да плащате социални осигуровки и данъци.

Внимание: През това време не сте  социално осигурен в Австрия (т.е. в този период нямате и здравна застраховка!)

Замразяване на фирмата и възстановяване на дейността след време („Wiederbetrieb”).

Внимание: Ако обявите прекратяване на дейност на фирмата ми, но след време вземете решение отново да работите като личен асистент, е необходимо да си регистрирам нова фирма, което е свързано с разходи.

Задължения на личен асистент в Австрия (социален асистент в Австрия)

Това е вашето основно задължение и обхваща всичките ми дейности. Към тази точка принадлежи и необходимостта да се дефинират ясно насоки за извършване на ежедневните дейности, както и за действия при спешни случаи.
Тези т.нар. насоки са неразделна част от гражданския ви договор и в тях следва да бъдат описани задачите, която трябва да изпълнявате.Задължение за информиране за личен асистент в Австрия (социален асистент в Австрия)

Когато забележите влошаване на състоянието на човека, за когото се грижите, сте задължени да информирате близките му и да повикам лекар. При спешни случаи трябва веднага да се обърнете към Спешна помощ. В насоките – част от гражданския ви договор, трябва да бъдат изброени всички необходими телефонни номера, които биха ви потрябвали при спешен случай.

Данните за контакт (име и телефонен номер) на близките на човека, за когото се грижите, на лекаря му и на Спешна помощ е задължително да ви бъдат винаги на видно място! Хубаво е да ги имате въведени в мобилния ми апарат или записани в хартиен телефонен указател.

Задължението ви за информиране се отнася и при смяна на личния асистент. Когато вашият колега/колежка започне да се грижи за човека, за когото до момента вие сте  полагали грижи, сте задължени  да я информирате подробно относно здравословното му състояние.

Задължение за водене на документация при работа като личен асистент в Австрия (социален асистент в Австрия)

Това е една сложна тема, тъй като е доста трудоемко да се описват писмено всички дейности, които извършва личният асистент. Воденето на подробни записки отнема значително време, поради което често личните асистенти пренебрегват това свое задължение. Важно е да се разбере, че воденето на подробна документация служи основно за законно подсигуряване на самия личен асистент.

Колективният договор KV формулира три изисквания към социален асистент в Австрия , гражданин на държава от ЕС :

 • Сертификат за езиково ниво по немски език най-малко В1 ;
 • Диплома за професионално образование или професионална квалификация / медицинска , педагогическа / ;
 • Документ за професионален опит и стаж като социален асистент / при наличие на първите две изисквания /.

Какво и как трябва да се документира?

Извършените дейности (измиване на коса, почистване на пода и т.н.)

Честотата на извършване на отделните дейности ( например два пъти дневно преобличане, три пъти дневно контролиране на състоянието на кожата и т.н. )

ВСЯКА промяна в здравословното състояние на човека, за когото се грижа (промяна в кръвното налягане, поява на червени петна по кожата и т.н. )

Промени в дейностите, които трябва личният асистент да извършва (възможно е при влошаване на здравословното състояние да се наложи извършването на допълнителни дейности – например поддръжка на маникюра)

Важни изказвания на човека, за когото се грижа (например, че му се вие сят; че е много щастлив/а и т.н.)

За воденето на документация съществуват изготвени стандартизирани формуляри, с които агенциите за подбор на лични асистенти разполагат и следва да предоставят на всеки личен асистент, който започва работа.

Стойности на показателите”:

Тук се нанася информация относно отделните показатели – например кръвно наля- гане, пулс, кръвна захар, тегло, урина и изхождания. При воденето на документация с най-висок приоритет е информацията, свързана със стойностите на показателите.

„Формуляри относно извършване на дейности след делегирани права”

Тук се описват всички извършени медицински дейност (поставяне на превръзки, поставяне на подкожни инжекции с инсулин, наблюдение на състоянието на кожата)

Тук се описват всички извършени помощни дейности (обличане, събличане и преобличане, домакински дейности и т.н.)

„Доклад относно здравословното състояние на обгрижваното лице”

Тук се документира постоянно здравословното състояние на възрастния човек (например чувства се добре, чувства се отпаднал/а и т.н.)„Предаване на грижите за възрастния човек”

Тук се описва положението в момента на смяна на личния асистент. Двамата лични асистенти е необходимо да потвърдят истинността на информацията, подписвайки документа.

Основна роля при воденето на документация има т.нар. Haushaltsbuch – домакинско счетоводство, тъй като воденето на домакинството е част от моите за-дължение и за него получавам пари, чието изразходване трябва да обоснова. В книгата за домашно счетоводство нанасям кога и колко пари съм получил/а и кога и какви стоки и услуги съм заплатил/а с тях (например закупуване на лекарства от аптеката, хранителни покупки, закупуване на препарати за чистене и т.н.).

Внимание: Всички касови бележки, фактури и т.н. трябва да ги събирам и съхранявам. Във всеки един момент човекът, за когото се грижа, негов законен представител или агенцията ми могат да пожелаят да им се отчета за извършените разходи.

Внимание: Задължени сте  да изразходвам отговорно , разумно и спестовно средствата на човека, за когото се грижа.

Ако личният асистент работи посредством агенция, то тя периодично ще проверява документацията му.

Други задължения на личен асистент в Австрия :

Изготвяне на служебни бележки за доходи (Honorarnoten) за личен асистент в Австрия

Накрая на всяка смяна (период, в който работя) трябва да изготвя служебна бележка / сметка (= Honorarnote). Тя трябва винаги да бъде изготвяна в два екземпляра – един за мен и един за обгрижваното лице.

Служебната бележка съдържа информация относно:

Вашето име и адрес (=адреса на фирмата ми)
Дата на бележката
Номер на бележката (служебните бележки трябва да бъдат последователно номерирани)
Извършена работа (брой работни дни Х стойността на възнаграждението ми на ден) Стойност

Информация, дали сумата ще ми бъде изплатен в брой или по банков път

Подпис

Представяне на потвърждение от Социалните служби, че съм осигурен/а

Всеки път, когато сменяте работното си място, т.е. при промяна на лицето, за което се грижите, трябва да представяте потвърждение от Социалните служби /Sozial- versicherungsanstalt (SVA)/, че съм осигурен/а.

Този документ-потвърждение се нарича „Уведомление за започване на задължително осигуряване“ и го получавате по пощата, след като се регистрирам в Социалната служба. На човека, за когото се грижите, му е необходим този документ, за да го представи пред австрийските власти и да получава финансовата помощ за 24-часови грижи от личен асистент.

Разбирателство с личния асистент, с когото работя в едно домакинство

Задължен съм да работите в разбирателство и сътрудничество съвместно с моя колега/ колежка, с когото се грижите за едно и също домакинство, да обсъждам подробно с нея/него всички важни теми, засягащи съвместната ни дейност.

Абсолютно е забранено приемането на подаръци под формата на пари или други лични облаги. Разбира се, не е проблем, ако получите малък подарък за рождения си ден или за Коледа. Но не е разрешено сами да изисквате допълнителни облаги (например допълнително пари за извършвани услуги) и не можете да приемам подаръци под формата на пари!!

Поверителност

Информация и данни относно обгрижваното лице не могат да бъдат разпространявани без изричното негово съгласие.

Възстановяване на дейност на личен асистент в Австрия (социален асистент в Австрия)

Когато искам отново да възстановя дейността си като личен асистент, трябва веднага при започване на дейност (най-късно в рамките на три седмици) да уведомя Стопанската камара (Отдел за лични асистенти). Важно е това да стане в максимално кратки срокове и да се уверя, че не трябва да плащам глоби.

Съвет от практиката:

Ако известно време няма да работя като личен асистент, но не съм сигурен

дали след това няма отново да се развивам в тази сфера, то е необходимо само да замразя фирмата си в Стопанската камара.

Прекратяване на дейността на фирмата

В случай, че със сигурност няма да работя в бъдеще като личен асистент, мога да прекратя дейността на фирмата си. За целта трябва да се обърна към съответната районна служба, където съм регистрирал/а фирмата си, и да върна документа, удос- товеряващ нейната регистрация (т.нар. Gewerbeschein /гевербешайн/). Това мога да направя лично или писмено (неформално писмо + копие от документа за регистрация на фирмата (т.нар. Gewerbeschein /гевербешайн/).

 

Защо да изберете нас при консултирането на трудови мигранти?

Нашият съвет е да се консултирате с добър и опитен консултант още преди да е възникнал проблемът. Целта винаги е да се спестят излишни нерви и емоции, както и допълнителни неудобства и неприятности. Ако Ви е нужно допълнително разяснение на процедури във връзка с консултиране на трудови мигранти се обърнете към нас на : Tel. : +359 888 19 46 20, E-mail: info@weknowthelaw.eu. Нашите услуги са съобразени с изискванията на клиента, за да отговарят на Вашите бизнес и индивидуални нужди.

 

Още информация по темата за живот и работа в Австрия може да намерите в следните публикации:

Наем на жилище в Австрия

ООД в Австрия

Връщане на данъци от Австрия

Обезщетение за безраборица от Австрия

Станимир Стоянов

Станимир Стоянов
FOUNDER & SENIOR LEGAL ADVISOR