Какво е най-важното, което трябва да знаете за Вашата зелена карта за Гърция, сертификат Зелена карта за Гърция, застраховка Гражданската отговорност за чужбина, сертификат „Зелена карта“, системата “Зелена карта” ?
Какво представлява сертификатът „Зелена карта“?

Зелената карта е международен сертификат, който се издава към застраховка Гражданската отговорност за чужбина, който удостоверява дали МПС има валидна Гражданска отговорност и дали полицата покрива територията на съответната държава. Той се издаван  в съответствие с Препоръка № 5, приета на 25 януари 1949 г. от Подкомитета на Комитета по сухопътен транспорт на Икономическата комисия на Организацията на обединените нации за Европа . Сертификатът „Зелена карта“ е признат от властите на всички държави, членуващи в системата „Зелена карта„, като документ, който удостоверява, че носителят му притежава валидна застраховка Гражданска отговорност, покриваща минималните задължителни лимити на отговорност към трети лица, изисквани от закона в посетената страна.

КОГА Е НЕОБХОДИМ СЕРТИФИКАТ ЗЕЛЕНА КАРТА В ЧУЖБИНА НА ПРИ ЗАСТРАХОВКА НА АВТОМОБИЛИ С БЪЛГАРСКА РЕГИСТРАЦИЯ ?

За страните, членки на Европейски съюз, Европейското икономическо пространство и тези, подписали Многостранното споразумение, сертификатът НЕ е необходим. Няма граничен контрол и не се изисква при влизане на територията на съответната държава.

Застраховката Гражданска отговорност, сключена  в България, е валидна в 32 държави:

 • всички държави-членки на ЕС;
 • Андора, Исландия, Швейцария, Норвегия и Сърбия;
Зелена карта за Гърция ( сертификат Зелена карта за Гърция )

При пътуване в Гърция, не е необходимо се издава сертификат „Зелена карта“.

Сертификатът „Зелена карта” е необходим, когато пътувате в трети държави от системата “Зелена карта”, а именно:

 • Албания, Босна и Херцеговина, Македония и Черна гора
 • Русия, Молдова, Украйна и Беларус
 • Мароко, Тунис, Израел, Иран и Турция

Документът ще бъде изискан при преминаване на границата, при пътна проверка или при ПТП.

Поктирите на сертификатът „Зелена карта“ към застраховка гражданска отговорност

Сертификатът „Зелена карта” покрива отговорността на водача на моторното превозно средство в трета държава в случай, че той виновно причини имуществени и/или неимуществени вреди на трети лица. Той се издава заедно с полицата по застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите“ без допълнителна премия или друго плащане от ползвателя на застрахователни услуги. В поле 8. „Териториална валидност“ на сертификата „Зелена карта“ не се допуска зачертаване на кодове на държави.

Сертификатът е зелен на цвят и има следните задължителни полета:

 • Секция 1 – Международен сертификат Зелена карта
 • Секция 2 – Националното бюро под чийто контрол е издадена
 • Секция 3 – дата и час на валидност
 • Секция 4 – Инициалите на държавата на националното бюро издало сертификата, кода на компанията издала сертификата и серийния номер на същия
 • Секция 5 – регистрационен номер и шаси на МПС-то за което е издаден
 • Секция 6 – марка и модел на МПС-то за което е издаден
 • Секция 7 – Име на застрахования собственик или водач на МПС
 • Секция 8 – Името и адреса на застрахователната компания издала сертификата „Зелена карта”
 • Секция 9 – подпис на представител на застрахователната компания и печат на същата
Важно!

Косово не член на системата „Зелена карта“. Водачите на МПС с българска регистрация, преминаващи през тази територия , следва да се снабдят на влизане-на граничния пункт със застраховка „Гражданска отговорност“, валидна за Косово.

Източници: Директива на Съвета от 24 април 1972 година относно сближаване на законодателствата на държавите-членки относно застраховката „Гражданска отговорност“ при използването на моторни превозни средства и за прилагане на задължението за сключване на такава застраховка

Защо да изберете нас при консултирането на трудови мигранти?

Нашият съвет е да се консултирате с добър и опитен консултант още преди да е възникнал проблемът. Целта винаги е да се спестят излишни нерви и емоции, както и допълнителни неудобства и неприятности. Ако Ви е нужно допълнително разяснение на процедури във връзка с консултиране на трудови мигранти се обърнете към нас на : Tel. : +359 888 19 46 20, E-mail: info@weknowthelaw.eu. Нашите услуги са съобразени с изискванията на клиента, за да отговарят на Вашите бизнес и индивидуални нужди.

Още информация по темата за живот и работа в Гърция може да намерите в следните публикации:

Покупка на имот в Гърция

 

Станимир Стоянов

Станимир Стоянов
FOUNDER & SENIOR LEGAL ADVISOR

error: Публикацията е предмет на авторско право !!!