Какво е най-важното, което трябва да знаете за Вашата зелена карта в САЩ,

Описание на програмата Зелена карта в САЩ

Програмата за разнообразяване на имигрантския поток в САЩ (DV) е одобрена със закон и се провежда годишно от Държавния департамент. Член 203(c) от Закона за имиграцията и националността (INA) предвижда визова категория за „разнообразни имигранти” от държави, които имат нисък процент на имигранти в САЩ. За финансовата 2021 г. ще бъдат отпуснати 55 000 DV визи. Няма такса за регистрация в Програмата за разнообразяване на имигрантския поток т.н. Зелена карта в САЩ.
Кандидатите, които са изтеглени от програмата („selectees”) за Зелена карта в САЩ, трябва да отговарят на някои лесно изпълними, но стриктни условия. Държавният департамент определя кои са изтеглените кандидати посредством случаен компютърен подбор. Визите се разпределят между шест географски района, като всяка държава може да получи не повече от 7 % от предоставените за една година визи.
Родените в някоя от следните страни нямат право да кандидатстват по програмата DV-2021, тъй като тези страни са изпратили повече от 50 000 имигранти в САЩ през последните пет години:
Бангладеш, Бразилия, Канада, Китай, Колумбия, Доминиканската република, Ел Салвадор, Гватемала, Хаити, Индия, Ямайка, Мексико, Нигерия, Пакистан, Филипините, Южна Корея, Обединеното кралство (с изключение на Северна Ирландия) с подопечните му територии и Виетнам.
Родените в Хонг Конг, Макао и Тайван имат право на участие.Изисквания за лотария Зелена карта в САЩ

Кандидатите, които са родени в страна с право на участие, имат право да се регистрират за зелена карта в САЩ

Ако не сте роден в страна с право на участие, има още два начина, по които може да отговорите на изискването.
 Съпругът/съпругата Ви роден/а ли е в страна, която има право на участие? Ако отговорът е „да”, можете да впишете страната на раждане на съпруга/съпругата, при условие че имената и на двамата фигурират в изтеглената молба. В този случай, и двамата трябва да отговаряте на изискванията за виза и да влезете САЩ едновременно, при условие че получите визи.
 Вие роден ли сте в страна без право на участие, но нито един от родителите Ви не е роден там или не е пребивавал там постоянно по времето, когато сте роден? Ако отговорът е „да”, можете да впишете страната на раждане на някой от родителите Ви, при условие че това е страна с право на участие за програмата DV-2021. За повече информация, вижте Често задавани въпроси.
Изискване No 2: Всеки DV кандидат трябва да отговаря на изискването за образование/трудов стаж за DV програмата. Той трябва да има:
 поне средно образование или еквивалент на средно образование, който отговаря на успешно завършен 12-годишен курс на обучение, състоящ се от основно и средно образование
ИЛИ
 през последните пет години да е имал минимум две години трудов стаж по специалност, за която са необходими две години професионално обучение или стаж. За да се определи по коя специалност трудовият стаж отговаря на изискванията, се използва базата данни на Американското министерство на труда: O*Net Online.
За повече информация относно трудовия стаж, който отговаря на изискванията на DV програмата, вижте Често задавани въпроси.
Ако кандидатът не отговаря на тези изисквания, не бива да подава молба за участие в Програмата за разнообразяване на имигрантския поток.
Период за регистрация
Молбите за участие в програмата DV-2021 трябва да бъдат подадени по електронен път на адрес dvlottery.state.gov в периода от 12 ч. Източно стандартно лятно време в сряда на 2 октомври 2019 г. до 12 ч. Източно стандартно време във вторник на 5 ноември 2019 г. Желателно е кандидатите да не чакат до последната седмица, за да участват в програмата, тъй като големият наплив може да доведе до забавяне в работата на уебсайта. Не се приемат заявки за участие, изпратени след регистрационния период или по пощата. Законът допуска само една регистрация на човек за всеки регистрационен период. Държавният департамент използва сложна технология за откриване на многобройни регистрации за един и същ човек. Кандидатите с повече от една заявка за участие ще бъдат дисквалифицирани.
Подаване на електронната заявка за участие в програмата DV-2021
Подайте Вашия електронен формуляр за участие в програмата Diversity Visa (E-DV Entry Form или DS-5501) в интернет на адрес dvlottery.state.gov. Формуляри с непълна информация няма да бъдат приемани. Няма такса за регистрацията в DV програмата. Моля, използвайте осъвременен браузър при подаването на формуляра. По-стари версии (например Internet Explorer 8) вероятно ще имат проблеми с електронната система на програмата.
Силно препоръчително е кандидатите за участие в програмата да подготвят сами електронния формуляр за участие без услугите на „визов консултант”, „визов посредник” или друг помощник, който предлага съдействието си. Ако някой Ви помага, трябва да присъствате по време на попълването на формуляра, за да отговорите правилно на въпросите, и да запазите уникалния номер за потвърждаване на регистрацията Ви. Изключително важно е да запазите страницата за потвърждение и номера за потвърждение на регистрацията Ви. Без тази информация няма да можете да влезете в системата, откъдето ще се осведомите за статуса на Вашата молба. Бъдете предпазливи, ако някой Ви предложи да запази тази информация вместо Вас. Също така, трябва да имате достъп до електронната си поща, която сте посочили в електронния формуляр E-DV. Вижте Често задавани въпроси за повече информация относно измамите около DV програмата. Може също да видите нашето видео, за да се запознаете с програмата и да получите указания стъпка по стъпка как се подава заявката за участие.
След като подадете попълнения формуляр, ще се появи електронно потвърждение, което съдържа името на кандидата и уникалния номер за потвърждение. Отпечатайте това потвърждение за Ваша информация. От 5 май 2020 г. участниците ще могат да проверяват статуса на своя електронен формуляр, като отново посетят уебсайта dvlottery.state.gov, влязaт в Entrant Status Check и изпишат уникалния номер за потвърждение и личните си данни. Трябва да използвате Entrant Status Check, за да проверите дали сте изтеглени в DV-2021 и ако сте изтеглени, да разберете коя е датата на интервюто Ви за имигрантска виза. Американското правителство няма да Ви уведоми директно. Онлайн проверката чрез Entrant Status Check е единственият начин, по който кандидатът получава инструкции как да продължи с участието си в програмата. Моля, вижте Често задавани въпроси за повече информация относно подбора на спечелилите.

Трябва да включите следната информация в електронния си формуляр за Зелена карта в САЩ. Ако не попълните правилно цялата информация, която се изисква, това ще доведе до задължителна дисквалификация на заявката Ви за участие.
1. Име: фамилно име, първо име и бащино име. Напишете имената си така, както са в паспорта Ви. Ако имате само едно име, то трябва да бъде въведено в първото поле (за фамилно име).
2. Пол: мъжки или женски.
3. Дата на раждане: ден, месец, година.
4. Населено място, в което сте роден.
5. Страна на раждане: Трябва да се посочи сегашното име на страната, в която сте роден.
6. Страна с право на участие в програмата. Обикновено се записва страната, в която кандидатът е роден. Страната с право на участие няма връзка със страната, в която живеете понастоящем, или с националността Ви, ако е различна от тази на страната, в която сте роден. Ако сте роден в страна, която няма право на участие в програмата DV, моля, прегледайте Често задавани въпроси, за да проверите дали има друга възможност за участие.
7. НОВО ЗА DV-2021: Паспортен номер, страна на издаване и дата на изтичане на валидния, неизтекъл задграничен паспорт на основния кандидат. Това изискване се отнася само за основния кандидат, а не за придружаващите го лица. Трябва да въведете информацията за валиден задграничен паспорт, освен ако не сте без гражданство или сте гражданин на комунистически контролирана страна и не е възможно да получите паспорт от правителството на тази страна, или пък сте получили индивидуално разрешение за отмяна на изискването за паспорт, одобрено от Секретаря на Департамента по вътрешната сигурност или от Държавния секретар.
8. Снимка на кандидата – скорошни снимки (направени през последните шест месеца) на титуляря, съпругата и всичките им деца. Вижте раздела Изпращане на дигитална снимка относно композиционните и техническите характеристики. Няма нужда да прикачвате снимки на съпруга или дете, които вече са американски граждани или постоянно пребиваващи жители на САЩ, но ако ги прикачите, няма да има неблагоприятни последствия.
Снимките за регистрация в програмата DV трябва да отговарят на същите изисквания като за американска виза. Вашата заявка за участие ще бъде дисквалифицирана или визата Ви ще бъде отказана, ако Вашата снимка или тези на членовете на семейството Ви не отговарят на тези спецификации или са били манипулирани по някакъв начин. Ако прикачите същата снимка, която сте използвали в предишна заявка за участие, молбата Ви ще бъде дисквалифицирана. Вижте раздела Изпращане на дигитална снимка за повече информация.
9. Пощенски адрес: Име на получателя

Адрес, първи ред
Адрес, втори ред
Град/село Окръг/област/провинция/щат Пощенски код
Държава
Държавата, в която живеете понастоящем.
10. Телефон: (по желание).
11. Имейл адрес: имейл адрес, до който имате директен достъп и ще продължавате да ползвате, след като обявим кои са спечелили през май следващата година. Ако сте спечелили и отговорите на уведомлението в Entrant Status Check за това, че сте спечелили, ще получите допълнително уведомление от Държавния департамент по електронната поща, с което ще Ви съобщят, че подробностите по интервюто за имигрантска виза ще бъдат предоставени в Entrant Status Check. Държавният департамент никога няма да Ви изпрати съобщение, в което Ви информира, че сте изтеглен в DV програмата. Вижте Често задавани въпроси за повече информация относно избора на спечелилите.
12. Най-високата образователна степен, която имате към настоящия момент. 1) начално училище; 2) средно образование, незавършено; 3) средно образование, завършено; 4) професионално училище; 5) незавършен университет; 6) университет; 7) следдипломна квалификация; 8) магистърска степен; 9) квалификация след магистратура; 10) докторска степен. Вижте Често задавани въпроси за повече информация относно изискването за образование.
13. Семейно положение към момента: 1) неженен/неомъжена; 2) женен/омъжена и съпруга/та ми НЕ е американски гражданин или постоянно пребиваващ жител на САЩ; 3) женен/омъжена и съпруга/та ми Е американски гражданин или постоянно пребиваващ жител на САЩ; 4) разведен/разведена; 5) вдовец/вдовица; 6) законно разделен. (В българското законодателство не съществува понятието „законно разделен” и затова кандидатите за виза от България не биха могли да го използват, дори в момента на участие да живеят отделно от своя брачен партньор, но бракът все още не е разтрогнат чрез съдебно решение.) Въведете имената, датата на раждане, пола, място на раждане, държава на раждане на съпруга/та си, както и снимка на съпругата/та си, която отговаря на същите технически спецификации като за Вашата снимка.
Ако съпруга/та Ви не е включен/а в електронния формуляр или включите някого, който не Ви е съпруг/а, това ще доведе до дисквалификацията Ви като основен кандидат по програмата и отказ на виза за всички членове на семейството Ви по време на интервюто. Трябва да включите съпруга/та си във формуляра дори ако в момента сте разделени, освен ако не сте „законно разделени“. Законната раздяла е споразумение, узаконено с решение на съда, при което брачните партньори остават женени, но живеят поотделно.

Ако Вие и съпруга/та Ви сте законно разделени, съпругът/съпругата Ви няма да може да имигрира заедно с Вас чрез програмата DV. Няма да има неблагоприятни последствия за Вас, ако решите да включите името на съпруга/та, с когото/която сте законно разделени. Ако не сте законно разделени чрез съдебно решение, трябва да включите съпруга/та си дори да възнамерявате да се разведете, преди да кандидатствате за виза по програмата. Невключването на съпруга/та е основание за дисквалификация.
Ако съпругът/съпругата Ви е американски гражданин или постоянно пребиваващ жител на САЩ, не го/я включвайте в заявката си за участие. Съпруг/а, който/която е вече американски гражданин или постоянно пребиваващ жител на САЩ, няма нужда и няма да му/й бъде издавана виза. Следователно, ако изберете „женен/омъжена и съпругът/съпругата ми Е американски гражданин или постоянно пребиваващ жител на САЩ“ в електронния формуляр, няма да се налага да въвеждате допълнителна информация за него/нея. Вижте Често задавани въпроси за повече информация относно членовете на семейството.
14. Брой на децата. Напишете името, дата на раждане, пол, място на раждане и страна на раждане на всички живи неженени деца под 21 години, независимо дали живеят с Вас или дали възнамеряват да Ви придружат или последват, ако Вие имигрирате в САЩ. Прикачете отделни снимки за всяко едно от децата Ви, като следвате техническите спецификации за Вашата снимка.
Уверете се, че сте включили:
 Всички живи биологични деца;
 Всички живи осиновени от Вас деца;
 Всички живи доведени деца, които са неженени и под 21 години към деня на подаването на електронния Ви формуляр дори ако вече не сте законно женен за родителя на детето и детето не живее с Вас и/или няма да имигрира с Вас.
Женени деца и деца, които вече са навършили 21 години в момента на подаване на електронния формуляр, не отговарят на условията на програмата. Въпреки това, Законът за защита на статута на дете „запазва възрастта” на детето при определени обстоятелства. Ако сте изпратили електронния формуляр, преди нежененото дете да е навършило 21 години и ако детето навърши 21 години преди издаването на визата, възможно е то да бъде смятано за ненавършило 21 години за целите на обработване на визата.
Дете, което е вече американски гражданин или постоянно пребиваващ жител на САЩ в момента на подаване на електронния формуляр, няма нужда или няма да му бъде издавана виза. Вие няма бъдете дисквалифициран заради включването или невключването на такива членове на семейството във Вашия електронен формуляр.
Ако не бъдат включени всички деца, които имат право на участие, или е включено дете, което няма право на участие, това ще доведе до дисквалификация на основния кандидат и отказ на молбите за виза на всички членове на семейството по време на интервюто. Вижте Често задавани въпроси за повече информация относно членовете на семейството.
Вижте Често задавани въпроси за повече информация относно попълването на Вашия електронен формуляр за програмата DV-2021.Избор на кандидатите
Кандидатите ще бъдат избирани от Държавния департамент на случаен признак чрез компютър от всички подадени молби за участие въз основа на отпуснатите визови номера за отделните региони и страни. Всички участници в програмата DV-2021 трябва да отидат на Entrant Status Check, като използват уникалния номер за потвърждение на регистрацията им в DV-2021, за да разберат дали са сред спечелилите от DV програмата. Entrant Status Check ще бъде активен на сайта за проверка dvlottery.state.gov от 5 май 2020 г. до 30 септември 2021 г.
Ако сте избран, ще бъдете насочен към страница за потвърждение, която ще Ви предостави допълнителни инструкции, включително информация за необходимите такси за имиграция в САЩ. Онлайн проверката ще бъде ЕДИНСТВЕНИЯТ начин за уведомяване на кандидатите за това, че са спечелили в програмата DV-2021. Държавният департамент няма да изпраща уведомителни писма или да съобщава на изтеглените за това, че са спечелили, по електронната поща. Американските посолства и консулства няма да предоставят списък на изтеглените кандидати. Тези, които не са изтеглени, също ще могат да разберат това САМО чрез онлайн проверката в Entrant Status Check. Силно препоръчително е да влизате в Entrant Status Check самостоятелно, а не да разчитате на някого да провери вместо Вас и да Ви уведоми.
За да имигрират, изтеглените кандидати трябва да отговарят на условията да бъдат допуснати в САЩ. Ще Ви бъдат зададени въпроси, свързани с условията за имиграция в САЩ според американския закон, както във формуляр DS-260, Онлайн молба за имигрантска виза и регистрация на чужденец, така и лично от консулския служител. Тези въпроси включват теми във връзка със сигурността и престъпността.
Издаването на имигрантски визи на всички успешни кандидати и членовете на техните семейства трябва да приключи на 30 септември 2021 г. При никакви обстоятелства не може да се издаде виза или да се направи промяна на статута в САЩ след тази дата, нито е възможно членовете на семейството да получат визи след тази дата, за да се присъединят към основния кандидат в САЩ.

Вижте Често задавани въпроси за повече информация относно процеса на избиране за Зелана карта в САЩ
Изпращане на дигиталната снимка
Можете да направите нова дигитална снимка или да сканирате скорошна (направена през последните шест месеца) снимка с дигитален скенер, при условие че снимката отговаря на всички изисквания посочени по-долу. Снимките за участие в програмата DV трябва да са със същото качество и композиция като тези за американска виза. Можете да видите примери на снимки, които се приемат, тук. Не изпращайте снимка по-стара от шест месеца или такава, която не отговаря на всички изисквания, посочени по- долу. Изпращането на снимка, която сте изпращали в миналогодишна заявка, снимка, която е манипулирана, или снимка, която не отговаря на спецификациите по-долу, ще доведе до дисквалификация.
Снимките или дигиталните изображения трябва да бъдат:
 В цвят
 На фокус
 С размер, при който главата заема между 1 и 1 3/8 инча (22 мм и 35 мм) или от 50 до 69 % от височината на изображението от долната част на брадичката до горната част на главата. Вижте Образеца за композиция на снимката за повече подробности относно изискванията за размера.
 Направени през последните шест месеца, за да съответстват на сегашния Ви вид
 Направени на бял или много светъл фон
 С неизрязано изображение на лицето, което гледа директно към
камерата
 С неутрално изражение на лицето и отворени очи
 С облекло, което кандидатът носи в ежедневието си
 Кандидатът не трябва да се снима в униформа, освен ако не е религиозно облекло, което се носи всеки ден.
 Шапки или други покривала за глава, които закриват косата или линията на косата, не се приемат, освен ако не се носят ежедневно по религиозни причини. Цялото лице трябва да е видимо и покривалото на главата не трябва да хвърля никаква сянка на лицето.
 Слушалки, безжични хендсфри устройства или подобни предмети не се приемат.
 Кандидатът не трябва да е с очила.
 Ако кандидатът обичайно носи слухов апарат или подобни предмети, той може да се снима с тях.

Вижте Примери на снимки за приемливи и неприемливи снимки. Копирани или сканирани снимки от шофьорски книжки или други официални документи не се приемат. Освен това, моментни снимки, снимки от списания, снимки с ниско качество, направени от фото-кабина или мобилен телефон, както и снимки в цял ръст не се приемат.
Трябва да качите дигиталната снимка като част от заявката Ви за участие. Дигиталната Ви снимка трябва да бъде:
 В JPEG (.jpg) формат на файла
 В големина равна на или по-малка от 240 kB (килобайта)
 В съотношение на страните, което образува квадрат (височината трябва да е равна на широчината)
 В размер 600 х 600 пиксела
Искате да сканирате съществуваща снимка? В допълнение към изискванията
за дигитална снимка, съществуващата снимка трябва да бъде:
 2 х 2 инча (51 мм х 51 мм)
 Сканирана с резолюция от 300 пиксела на инч (12 пиксела на милиметър)
Използвайте безплатния помощник за снимки на Държавния департамент, за да:
 Изберете дигитална снимка, запазена на Вашия компютър
 Оразмерите или завъртите снимката, ако е необходимо
 Изрежете снимката до квадрат от точно 600 х 600 пиксела
Снимки на бебета или малки деца
Когато правите снимки на Вашето бебе или малко дете, никой друг не трябва
да бъде на снимката и детето Ви трябва да гледа в камерата с отворени очи.
Съвет 1: Оставете бебето си да лежи по гръб на бял или светъл чаршаф. Така главата на бебето Ви ще има опора и ще осигурите едноцветен фон за снимката. Постарайте се да няма сенки по лицето на детето, особено ако го снимате отгоре.
Съвет 2: Покрийте седалката на колата с бял или светъл чаршаф и направете снимката на седалката. Така главата на бебето Ви също ще има опора.ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

Право на участие

1. Какво означават термините “родна” страна и „причисляване” към дадена държава?

“Родна” страна обикновено означава, че някой се е родил в определена страна, независимо от сегашната му националност или държава на местоживеене. “Родна” може също така да означава, че някой има право да бъде “причислен” към страна различна от тази, в която е роден, съгласно разпоредбите на Член 202(b) от Закона за имиграцията и националността.
Тъй като има определен лимит на имигрантите, идващи от определена страна или географски район, всеки човек се „причислява” към дадена страна. „Причисляването” се отнася за страната, към чиято квота се броите. Страната с право на участие обикновено е тази, в която кандидатът е роден. Въпреки това, можете да изберете страната, в която е роден/а съпругът/ата Ви или някой от родителите Ви, ако сте роден/а в страна, която не е родна страна на нито един от родители Ви и в която родителите Ви не са били постоянно пребиваващи, когато сте се родили. Това са единствените три варианта за избор на страна с право на участие.
Ако посочите грешна страна с право на участие или причисляване (т.е. страна, към която не можете да докажете, че е възможно да се причислите), това ще доведе до дисквалификация.

2. Мога ли все пак да участвам, ако не съм роден в страна с право на участие в процедурата за Зелена карта в САЩ ?

Можете да участвате при още две обстоятелства. Първо, ако съпругата Ви е родена в страна с право на участие, можете да поискате „причисляване” към тази страна. Тъй като Вашето право на участие зависи от съпруга/съпругата Ви, може да Ви бъде издадена имигрантска виза само ако съпругът/съпругата Ви отговаря на изискванията и получи виза. Двамата трябва да влезете едновременно в САЩ. Аналогично, малолетно дете може да бъде “причислено” към страната на раждане на един от родителите.
Второ, основният кандидат може да бъде „причислен” към страната на раждане на един от родителите, при условие че нито един от родителите не е имал постоянно местожителство в страната без право на участие по време на раждането. По принцип, лицата не се смятат за постоянно пребиваващи в държавата, в която не са родени или натурализирани, ако само посещават страната временно, учат или живеят там по работа или по професионални причини по поръчение на компания или правителство на държава, различна от страната, в която кандидатът е роден.
Ако желаете да бъдете причислен към страна различна от родната поради някое от горните обстоятелства, трябва да напишете обяснение в електронния формуляр, въпрос No 6.
Aко посочите неправилна страна с право на участие или причисляване (т.е. такава, за която не можете да обосновете участието си), това ще доведе до дисквалификация.

3. Защо участниците от някои държави не отговарят на условията на Програмата за разнообразяване на имигрантския поток т.н. Зелена карта в САЩ ?

Програмата DV има за цел да даде възможност за имиграция на хора от страни, различни от тези, които изпращат голям брой имигранти в САЩ. Законът посочва като страни с “висока степен на имиграция в САЩ” тези, които през последните пет години са изпратили повече от 50 000 имигранти в категориите на семейно спонсориране и работни взаимоотношения. Всяка година Службата за гражданство и имиграция на САЩ (USCIS) изчислява броя на имигрантите въз основа на семейно спонсориране и работни взаимоотношения от последните пет години, за да определи кои страни трябва да бъдат изключени от годишната визова програма. Тъй като всяка година се правят нови изчисления, списъкът с изключени страни се променя ежегодно.

4. Колко визи по програмата DV-2021 Зелена карта в САЩ са предвидени за всеки район и страна с право на участие?

Службата за гражданство и имиграция на САЩ (USCIS) определя регионалния лимит за всяка година по формула, определена в Член 203(с) от Закона за имиграцията и националността (INA). Броят на визите, които в крайна сметка ще бъдат издадени на кандидати, причислени към дадена страна, ще зависи от определената квота за региона, от това колко участници има от всяка страна и колко от изтеглените кандидати ще отговорят на изискванията за виза. Не повече от седем процента от общия брой визи ще бъдат предоставени на всяка отделна страна.

5. Какви са изискванията за образование или трудов стаж за Зелена карта в САЩ?

Според имиграционния закон и наредбите всеки участник трябва да има най- малко средно образование или неговия еквивалент, или през последните пет години да има две години стаж по специалност, за която са необходими две години обучение или практика. “Средно образование или неговият еквивалент” се дефинира като успешно завършване на 12-годишен курс на обучение на начално и средно образование в САЩ или успешно завършване на начално и средно образование в друга държава, сравнимо със средното образование в САЩ (Забележка: 11-годишното гимназиално образование в България отговаря на изискванията.) Само официално признатото образование отговаря на това изискване. Кореспондентни курсове или приравнителни сертификати (напр. G.E.D. – сертификат за успешно преминат тест за общообразователни познания) няма да се приемат. Документите за образование или трудов стаж задължително се представят на консулския служител по време на интервюто за виза.
Ако не отговаряте на изискването за образование или трудов стаж, молбата Ви ще бъде дисквалифицирана по време на интервюто Ви за виза и няма да бъдат издадени визи нито на Вас, нито на членовете на Вашето семейство.

6. Кои професии отговарят на изискванията за програмата DV?

Държавният департамент ще използва базата данни на Американското министерство на труда: O*NET OnLine, за да определи дали дадена професия отговаря на изискванията. В сайта O*NET OnLine професиите са групирани в пет „зони”. Макар че много професии са изброени в уебсайта на Министерството на труда, само някои от тях отговарят на изискванията за програмата DV. За да се класирате въз основа на трудов стаж, трябва през последните пет години да сте имали две години трудов стаж по професия, за която се дават 7 или повече точки в справочника за специфичната професионална подготовка (SVP).
Ако не отговаряте на изискването за образование или трудов стаж, молбата Ви ще бъде дисквалифицирана по време на интервюто Ви за виза и няма да бъдат издадени визи нито на Вас, нито на членовете на Вашето семейство.

7. Как да намеря професиите, които отговарят на изискването, в базата данни на Американското министерство на труда O*NET OnLine?

Когато отворите сайта O*NET OnLine, направете тези стъпки, за да разберете дали Вашата професия се класира.
1. Под„FindOccupations“изберете„JobFamily“отпадащотоменю.
2. Потърсете в “Job Family”, изберете търсената сфера и натиснете “GO”.
3. Натиснете върху линка за конкретната професия.
4. Изберете полето „Job Zone“, за да откриете номера на зоната и броя точки (SVP) за дадената професия.
Например, кликнете върху Aerospace Engineers. В края на Summary Report for Aerospace Engineers, в раздела Job Zone ще откриете Job Zone 4, SVP Range,

7.0 то < 8.0. Този пример показва, че Aerospace Engineering е професия, която отговаря на изискванията на програмата.
За допълнителна информация проверете интернет страницата на Държавния департамент „DV виза – списък на професиите”:

8. Има ли минимална възраст за участниците в електронната програма Е-DV?

Няма минимална възраст за участие в програмата, но изискването за диплома за средно образование или трудов стаж за основния кандидат към деня на кандидатстването за виза на практика дисквалифицира повечето кандидати, които са под 18-годишна възраст.
ПОПЪЛВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИЯ ФОРМУЛЯР ЗА ПРОГРАМАТА DV

9. Кога мога да подам електронния формуляр?

Периодът за участие в DV-2021 ще започне в 12 ч. на обед, Източно стандартно лятно време, в сряда на 2 октомври 2019 г. и ще продължи до 12 ч. на обед, Източно стандартно време, във вторник на 5 ноември 2019 г. Всяка година милиони хора подават заявки за участие. Придържането към тези дати за регистрация дава възможност за навременно уведомяване на успешните кандидати. Така се предоставя на тях и на посолствата и консулствата ни в чужбина време за подготовка и обработка на случаите за издаване на визи.
Насърчаваме Ви да участвате по-рано в периода на регистрация. Многобройните заявки в края на периода за регистрация може да забавят компютърната система. Няма да се приемат електронни формуляри за участие след 12 ч. на обед, Източно стандартно време, във вторник на 5 ноември 2019 г.

10. В момента се намирам в САЩ. Мога ли да участвам в програмата Зелена карта в САЩ ?

Да, кандидатът може да е в САЩ или в друга държава и формулярът да бъде изпратен от всякъде.

11. Има ли изискване да изпратя само един електронен формуляр по време на периода за регистрация?

Да, законът позволява само един електронен формуляр на един кандидат за всеки период за регистрация. Държавният департамент използва съвременна технология, за да идентифицира кандидати, които изпращат повече от един електронен формуляр. Всички, които изпращат повече от една заявка, ще бъдат дисквалифицирани.

12. Защо ми е необходим паспорт, за да участвам в DV програмата? Има ли някакви изключения?

Изискването за валиден, неизтекъл паспорт допринася за сигурността на процеса на участие и помага за защитата на заявката за участие. Това правило не се отнася за децата или съпруга/та на титуляря. Паспортът трябва да е валиден за международно пътуване. Вътрешни паспорти, които се издават от някои страни, не са валидни за целите на DV програмата. Единствените изключения са, ако сте без гражданство или сте гражданин на комунистически контролирана страна и не е възможно да получите паспорт от правителството на тази страна, или пък сте получили индивидуално разрешение за отмяна на изискването за паспорт, одобрено от Секретаря на Департамента по вътрешната сигурност или от Държавния секретар в съответствие с разпоредбите в 22 CFR 42.2(d), (e) и (g)(2).

13. Какво ще стане, ако паспортът ми изтече или го изгубя, преди да кандидатствам за виза?

Ако номерът на паспорта Ви бъде променен по някаква причина, ще трябва да представите доказателство на КЦК преди насрочването на интервюто Ви за причината, поради която номерът е сменен. Ако сте въвели фалшив, неправилен или невалиден паспортен номер в заявката си за участие, случаят Ви ще бъде дисквалифициран или молбата Ви за виза ще бъде отказана. Препоръчваме Ви да си направите четливо фотокопие на паспорта, който ползвате за заявката за участие, и да го запазите на сигурно място с номера за потвърждение на регистрацията Ви (въпрос 27). Самото фотокопие не е доказателство, че сте въвели валиден паспортен номер в заявката си за участие, но може да Ви помогне да обясните каква е ситуацията. Окончателното решение се взима от консулския служител по време на интервюто Ви за виза.

14. Възможно ли е съпругът/съпругата ми и аз да изпратим отделни електронни формуляри?

Да, както съпругът, така и съпругата могат да изпратят отделен електронен формуляр, ако отговарят на изискванията. Ако един от тях бъде избран, другият има право да кандидатства за виза като член на семейството на титуляря.

15. Кои членове на семейството трябва да включа в електронния формуляр за участие в програмата?

Съпруг/съпруа: Ако сте семеен, в електронния формуляр трябва да включите съпруга/съпругата, независимо дали живее с Вас или дали възнамерява да имигрира в САЩ. Необходимо е да включите съпруга/та дори в момента да сте разделени, освен в случаите, когато сте законно разделени. Законната раздяла е споразумение, узаконено с решение на съда, при което брачните партньори остават женени, но живеят поотделно. Ако Вие и съпруга/та Ви сте законно разделени, съпругът/съпругата Ви няма да може да имигрира заедно с Вас чрез програмата DV. Няма да има неблагоприятни последствия за Вас, ако решите да включите името на съпруга/та, с когото/която сте законно разделени. Ако не сте законно разделени чрез съдебно решение, трябва да включите съпруга/та си дори да възнамерявате да се разведете, преди да кандидатствате за виза по програмата. Невключването на съпруга/съпругата или включването на някого, който не е Ваш/а съпруг/съпруга, е основание за дисквалификация. Ако не сте женени по време на регистрацията, но смятате да сключите брак в бъдеще, не включвайте съпруг/съпруга в заявката Ви за участие, тъй като това ще бъде повод за дисквалификация. Ако сте разведен/а или съпругът/съпругата Ви е починал/а, не е необходимо да включвате бившия/бившата си съпруг/а.
Единственото изключение на това изискване е, ако съпругът/съпругата вече е американски гражданин или постоянно пребиваващ жител на САЩ. Ако съпругът/съпругата Ви е американски гражданин или постоянно пребиваващ жител на САЩ, не трябва да го/я включвате в заявката си за участие. Съпруг/съпруга, който/която вече е американски гражданин или постоянно пребиваващ жител на САЩ няма нужда от имигрантска виза. Следователно, ако изберете „женен/омъжена и съпруга/та ми Е американски гражданин или постоянно пребиваващ жител на САЩ“ в електронния формуляр, няма да има възможност за въвеждане на допълнителна информация за него/нея.
Деца: Трябва да включите ВСИЧКИТЕ си живи деца, които са неженени и под 21-годишна възраст по време на подаването на електронната заявка за участие в програмата, независимо дали са Ваши родни деца, доведени деца (дори ако сега сте разведени с родителя на това дете), деца на съпруга/та Ви или законно осиновени деца според законите на страната Ви. Включете всички деца под 21-годишна възраст към момента на подаване на електронната заявка дори да не живеят вече с Вас или да не възнамерявате те да имигрират чрез програмата DV. Не се изисква да включвате деца, които са вече американски граждани или постоянно пребиваващи жители на САЩ, но няма да има последствия, ако го направите.
Родители и братя и сестри на основния кандидат не могат да получат визи като членове на семейството и не бива да бъдат включвани в електронния формуляр.
Фактът, че сте включили членове на семейството в електронния формуляр, не означава, че те трябва да кандидатстват за виза или да пътуват с Вас. Ако обаче не включите в електронния формуляр някой член на Вашето семейство или включите някого, който не е член на семейството Ви, случаят Ви ще бъде дисквалифициран по време на интервюто Ви за виза и никой от семейството няма да получи виза. Това се отнася само за членове на семейството по времето, когато сте изпращали първоначалната заявка за участие в програмата, а не тези, които са станали членове на семейството по-късно.

Брачният партньор, ако отговаря на изискванията, може да подаде отделна заявка за участие, въпреки че той е включен във Вашата заявка, при положение че и двете заявки включват данни за всички членове на семейството Ви. (Вижте въпрос 12 по-горе.)

16. Трябва ли сам да подам електронния формуляр или някой друг може да го направи от мое име?

Ние Ви насърчаваме сам да подготвите и да изпратите електронния формуляр, но може и някой друг да го изпрати вместо Вас. Независимо дали електронният формуляр е изпратен лично от кандидата или е оказана помощ от адвокат, приятел, роднина и т.н., за даден кандидат може да бъде изпратен само един електронен формуляр. Участникът носи отговорност за това дали информацията в електронния формуляр е точна и пълна. Заявки, които не са пълни и точни, може да бъдат дисквалифицирани. Всеки участник трябва да запази информацията от потвърждението си за регистрацията, за да може да провери лично какъв е статусът на неговата заявка чрез Еntrant Status Check на dvlottery.state.gov. Участниците трябва да имат достъп до електронната поща, която са посочили при подаването на електронната молба E-DV.

17. Аз вече съм регистриран за виза в друга имигрантска визова категория. Мога ли да участвам в програмата DV?

Да.

18. Ще мога ли да сваля и да запазя електронния формуляр в „Уърд”, след което да го попълня?

Не, няма да можете да запазите формуляра в друга програма, за да го попълните и изпратите по-късно. Електронният формуляр E-DV се попълва само в интернет. Трябва да попълните информацията и да я изпратите, докато сте онлайн.

19. Мога ли да запазя формуляра онлайн и да го завърша по-късно?

Не. Електронният формуляр е предназначен за попълване и изпращане наведнъж. Имате 60 минути интервал от свалянето на формуляра до попълването и подаването му в сайта на програмта E-DV. Ако изминат повече от шестдесет минути и Вие не сте подали попълнения електронен формуляр, системата ще отхвърли попълнената вече информация. Системата изтрива всички частично попълнени формуляри, за да не се приемат като дубликат на по-късно изпратен пълен формуляр. Прочетете инструкциите изцяло, преди да започнете да попълвате формуляра онлайн, за да знаете каква информация точно ще Ви е необходима.

20. Аз нямам скенер. Мога ли да изпратя снимка на някого в САЩ да я сканира, да я запази и да ми я изпрати, за да я използвам в електронния формуляр?

Да, стига снимката да отговаря на изискванията, посочени в инструкциите, и да бъде подадена по електронен път едновременно с електронния формуляр. Вие трябва да имате сканирана снимка, когато изпращате електронния формуляр. Снимката не може да се подава отделно от електронния формуляр. Целият електронен формуляр (снимката и информацията за кандидата) може да се подаде по интернет от САЩ или от която и да е друга държава.

21. Ако компютърната система E-DV отхвърли автоматично електронния формуляр, мога ли да подам електронния си формуляр повторно?

Да, при условие че подаването е приключило до 12 ч. на обед, Източно стандартно време, във вторник на 5 ноември 2019 г. Няма да бъдете дисквалифициран за повторно подаване на заявка за участие, ако електронната система E-DV отхвърли автоматично първоначалната Ви заявка. Поради особеностите на интернет, може да не получите съобщение за отхвърлянето веднага. Можете да опитате да подаде електронния формуляр толкова пъти, колкото е необходимо, докато пълният формуляр бъде получен и потвърдителното съобщение е изпратено. След като получите потвърждение на регистрацията си, Вашата заявка за участие е завършена и НЕ трябва да подавате допълнителни формуляри.

22. Колко скоро след подаването на заявката ще получа потвърждение, че попълненият електронен формуляр е бил приет от системата?

Би трябвало да получите потвърждение веднага, включващо номер на потвърждението, който трябва да запишете и запазите. Въпреки това, поради особеностите на интернет е възможно да се получи забавяне. Можете да натискате бутона Submit колкото пъти е необходимо, докато бъде получен пълен формуляр и се изпрати потвърждение. След като обаче получите потвърждението, не пращайте повече формуляра си.

23. Натиснах бутона „Submit“, но не получих номер за потвърждение. Ако подам друга заявка за участие, ще бъда ли дисквалифициран?

Ако не сте получили номер за потвърждение, заявката Ви не е била регистрирана. Трябва да подадете друга заявка. Тя няма да бъде отчетена като дубликат. След като получите номер за потвърждение, не подавайте отново формуляра.
ПОДБОР

24. Как ще разбера, че съм избран?

Трябва да използвате номера си за потвърждение на регистрацията, за да влезете в Entrant Status Check на E-DV сайта на програмата dvlottery.state.gov от 5 май 2020 г. до 30 септември 2021 г. Entrant Status Check е единственият начин, по който участниците ще бъдат уведомявани за това, че са избрани, ще получават инструкции как да продължат с техните молби и ще бъдат уведомявани за датата и часа на тяхното интервю. За да се oсигури използването на всички визи, Държавният департамент може да използва Entrant Status Check за допълнително изтеглени кандидати след 5 май 2020 г. Запазете номера за потвърждение на регистрацията си до 30 септември 2021 г., в случай че има някакви промени. Единственият оторизиран уебсайт на Държавния департамент за участие в програмата Diversity Visa и достъп до Entrant Status Check е dvlottery.state.gov.
Държавният департамент НЯМА да се свързва с Вас, за да Ви уведоми, че сте избран (вижте въпрос No 24).

25. Как ще разбера, че не съм сред изтеглените? Ще бъда ли уведомен?

Държавният департамент НАМА да Ви уведоми директно, ако не сте избрани от програмата. Трябва да ползвате Entrant Status Check, за да разберете дали сте изтеглени. Можете да проверите статуса на участието Ви в програмата DV-2021 чрез Entrant Status Check на сайта на програмата dvlottery.state.gov от 5 май 2020 г. до 30 септември 2020 г. Пазете номера на потвърждението си поне до 30 септември 2021 г. (Проверката на статуса за предишната програма – DV-2020 е налична онлайн до 30 септември 2020 г.)

26. Какво се случва, ако загубя номера си за потвърждение на регистрацията?

Трябва да имате номер за потвърждение на регистрацията си, за да направите проверката на Entrant Status Check. Има възможност за възстановяване на номера за потвърждение в Entrant Status Check на сайта на програмата, като се използва имейла, с който сте се регистрирали, и се въведат определени лични данни, за бъде потвърдена Вашата самоличност.
Американските посолства и консулства и Консулският център в Кентъки не могат да проверяват дали сте спечелили или да Ви предоставят директно номера за потвърждение на Вашата регистрация (с изключение на възможността за възстановяване на номера на Entrant Status Check). Държавният департамент НЕ може да предостави списък на тези, които са избрани да продължат участието си в програмата.

27. Ще получа ли информация от Държавния департамент по имейла или по пощата?

Държавният департамент няма да Ви изпрати уведомително писмо. Американското правителство никога не е изпращало имейли, за да уведоми кандидатите, че са избрани, и няма намерение да използва имейли за целите на програмата DV-2021. Ако сте сред избраните, ще получите имейл съобщения относно интервюто Ви, след като сте спазили инструкциите от уведомлението на Entrant Status Check. Тези имейли няма да съдържат информация за самата дата и час на интервюто. Те просто ще Ви съобщят, че има информация относно интервютата и ще насочат избраните участници към Entrant Status Check за детайли относно тяхното интервю. Държавният департамент може да изпрати имейли, с които напомня на участниците в програмата да проверят статуса на регистрацията си чрез Entrant Status Check. Тези имейли обаче в никакъв случай няма да посочват дали кандидатът е бил или не е бил избран.
Само интернет страници, които завършват на „.gov”, са официални уебстраници на американското правителство. Много други неправителствени сайтове (напр. тези, които завършват на „.com”, “.org” или “.net”) предлагат информация и услуги, свързани с имиграция и визи. Държавният департамент не подкрепя, не препоръчва и не спонсорира каквато и да е информация или материали, изложени на тези уебстраници.
Възможно е да получите имейли от някои сайтове, с които се опитват да Ви подведат и да Ви поискат да им изпратите пари или лична информация. Подобни сайтове може да направят опит да Ви поискат пари за формуляри и информация относно имиграционните процедури, които са безплатни в сайта на Държавния департамент travel.state.gov или в сайтовете на американските посолства и консулства. Освен това, тези организации или уебсайтове може да се опитат да откраднат пари от Вас, като Ви таксуват за услуги, свързани с програмата. Ако изпратите пари на някои от тези неправителствени организации или уебсайтове, вероятно никога повече няма да ги получите обратно. Не изпращайте лична информация на тези уебсайтове, тъй като тя може да бъде използвана за измама или кражба на самоличността.
Тези измамни имейли може да идват от хора, които се представят, че са свързани с Консулския център в Кентъки или с Държавния департамент. Помнете, че Американското правителство никога не е изпращало имейли, за да уведоми кандидатите, че са избрани, и няма намерение да използва имейли за тази цел и в програмата DV-2021. Държавният департамент никога няма да Ви накара да пращате пари по пощата или чрез Уестърн Юниън.

28. Колко кандидати ще бъдат избрани по програмата DV-2021?

Предоставят се 55 000 визи по програмата DV-2021. Тъй като е възможно някои от първите 55 000 да не отговарят на изискванията за виза или да не продължат участието си до издаването на виза, ще бъдат изтеглени повече от 55 000 електронни молби, за да се осигури издаването на всички налични визи по програмата DV. Това обаче означава, че може да няма достатъчен брой визи за всички, които са били изтеглени като печеливши.
Можете да проверите дали сте спечелили и какво е мястото Ви в списъка чрез Entrant Status Check на E-DV интернет страницата. Интервютата по програмата DV-2021 ще започнат през октомври 2020 г. за тези от изтеглените от програмата, които са изпратили предварителната документация и информация, изискана в инструкциите. Кандидатите, които предоставят цялата необходима информация, ще бъдат уведомени за тяхното интервю посредством Entrant Status Check в сайта на програмата от четири до шест седмици преди самото интервю с американски консулски служител в посолство извън САЩ.
Всеки месец ще бъдат издавани визи на тези кандидати, които отговарят на изискванията, при условие че има налични визови номера. След като всичките 55 000 визи бъдат издадени, програмата ще приключи. Визовите номера могат да свършат преди септември 2021 г. Спечелилите кандидати, които желаят да получат визи, трябва да бъдат готови да действат своевременно. Случайният подбор на участници не е гаранция, че те ще получат виза. Изтеглянето означава единствено, че спечелилият има право да кандидатства за имигрантска виза и ако номерът на случая му е сред тези, които могат да бъдат обработени, евентуално да му бъде издадена виза. Само 55 000 визи ще бъдат издадени на кандидатите, които отговарят на изискванията.

29. Как ще бъдат изтегляни успешните кандидати?

Официалното съобщение за това, че даден кандидат е изтеглен, ще бъде налично чрез Entrant Status Check на E-DV страницата dvlottery.state.gov от 5 май 2020 г. до 30 септември 2021 г. Държавният департамент не изпраща съобщения или писма по обикновена или електронна поща. Ако получите съобщение по електронната поща или с писмо, което не е изпратено от Държавния департамент и в което Ви уведомяват, че сте сред спечелилите, имайте предвид, че това съобщение не идва от Държавния департамент и не е истинско. Ако получите имейл от Държавния департамент, той ще Ви упъти да проверите дали в Entrant Status Check има нова информация във връзка с Вашата молба. Държавният департамент няма да изисква от Вас да изпращате пари по пощата или чрез различни служби, като например Уестърн Юниън.
Всички електронни формуляри от всеки отделен географски район ще получат отделен номер. В края на периода за регистрация компютър ще направи случаен подбор от всички електронни формуляри, получени за всеки географски район. За всеки район първият случайно избран електронен формуляр ще бъде регистриран първи, вторият ще получи втората регистрация и т.н. Всички електронни формуляри от всеки район, получени по време на регистрационния период, имат еднакъв шанс да бъдат избрани.

Когато даден електронен формуляр бъде изтеглен, кандидатът ще може да разбере дали е сред спечелилите чрез Entrant Status Check в E-DV сайта dvlottery.state.gov след 5 май 2020 г. Ако сте сред избраните и отговорите на инструкциите, предоставени онлайн на Entrant Status Check, Консулският център в Кентъки към Държавният департамент ще обработва случая, докато получите инструкции да се явите на интервю за виза в Консулството на САЩ или, ако сте в САЩ, за промяна на статута в САЩ в местния офис на USCIS.

30. Аз съм вече в САЩ. Ако бъда изтеглен, ще мога ли да променя статута си в USCIS?

Да, при условие че отговаряте на изискванията за промяна на статута според Чл. 245 от Закона за имиграцията и националността, можете да кандидатствате в USCIS за промяна на статута си на постоянно пребиваващ. Трябва да проверите дали USCIS може да завърши обработката на Вашия случай, включително и на съпруг/съпруга и деца под 21 години, преди 30 септември 2021 г. На тази дата изтича периодът, през които можете да получите виза по програмата DV-2021. Държавният департамент няма да отпусне никакви визови номера и няма да бъдат одобрявани молби за промяна на статута по програмата DV-2021 след полунощ Източно стандартно време на 30 септември 2021 г. при никакви обстоятелства.

31. Ако бъда изтеглен, до кога ще имам право да кандидатствам за виза по програмата DV?

Ако сте изтеглен в програмата DV-2021, имате право да кандидатствате за виза само по време на американската 2021-а финансова година, която започва на 1 октомври 2020 и завършва на 30 септември 2021 г. Препоръчително е изтеглените участници да кандидатстват за визи възможно най-рано, след като номерът на техния случай попадне сред номерата, които могат да бъдат обработени.
Без никакво изключение всички изтеглени и отговарящи на изискванията кандидати трябва да получат визата си или да променят своя статут до края на финансовата година. Не е възможно да се прехвърлят права за следващата година за лица, които са изтеглени, но не са успели да получат виза до 30 септември 2021 г. (краят на финансовата година). Също така съпруги/съпрузи и деца, които имат производен статут в резултат на регистрацията по DV-2021, могат да получат визите си от програмата DV само между 1 октомври 2020 г. и 30 септември 2021 г. Кандидатстващите извън САЩ ще получат съобщение от Държавния департамент за своето интервю посредством Entrant Status Check в сайта на програмата от четири до шест седмици преди самото интервю.

32. Ако изтеглен от програмата DV умре, какво се случва със случая?

Ако изтеглен от програмата DV почине преди да е влязъл в САЩ или да е променил статута си в САЩ, случаят автоматично се прекратява.

Съпругът/съпругата и децата на починалия няма да имат право да получат визи. Визите, които са им били издадени, ще бъдат анулирани.
ТАКСИ

33. Каква е таксата за участие в програмата DV?

Няма такса за подаване на електронния формуляр. Ако обаче сте изтеглен и кандидатствате за виза, трябва да платите всички необходими такси по време на интервюто и подаването на молба за виза директно на касата в американското посолство или консулство. Ако сте изтеглен и вече сте в САЩ и кандидатствате за промяна на статута в USCIS, ще заплатите всички необходими такси директно на USCIS. Ако сте изтеглен, ще получите информация за необходимите такси за имигрантска виза към инструкциите, предоставени на всички спечелили участници в сайта dvlottery.state.gov.

34. Как и къде да платя таксата за имигрантска виза, ако бъда изтеглен?

Ако сте сред произволно изтеглените участници, ще получите инструкции за процедурата по кандидатстване за виза посредством Entrant Status Check в сайта dvlottery.state.gov. Ще заплатите лично всички такси за имигрантска виза в американското посолство или консулство по време на интервюто за виза. Касиерът в консулството веднага ще Ви издаде официална квитанция за платената такса. Не изпращайте пари за такси на когото и да било по пощата, чрез Уестърн Юниън или каквато и да е друга куриерска служба, ако кандидатствате за имигрантска виза в американско посолство или консулство.
Ако сте изтеглен и вече се намирате в САЩ и възнамерявате да промените статута си чрез USCIS, интернет страницата, до която ще имате достъп посредством Entrant Status Check в сайта dvlottery.state.gov, ще Ви даде допълнителни инструкции как да платите таксите си в американска банка.

35. Ако бъда изтеглен и кандидатствам за имигрантска виза в програмата DV, но получа отказ за виза, ще ми бъдат ли възстановени платените такси?

Не. Таксите за визи не могат да бъдат възстановени. Кандидатите по програмата DV трябва да отговарят на всички изисквания за виза, описани в настоящите инструкции. Ако консулски служител установи, че кандидатът не отговаря на изискванията за виза или че по друга причина няма право да получи DV виза съгласно американското законодателство, такава виза не може да бъде издадена и кандидатът губи всички платени такси.

ЗАБРАНА ЗА ИЗДАВАНЕ НА ВИЗА

35. Като кандидат по програмата DV мога ли да получа отмяна на забраната за получаване на виза? Молбата ми за отмяна на забраната може ли да бъде обработена преференциално?

Молбите за виза от програмата DV подлежат на всички забрани за издаване на имигрантски визи, посочени в Закона за имиграцията и националността (INA). Няма специални условия за получаване на отмяна на която и да е забрана, освен тези, които са посочени в INA, нито пък има преференциална обработка на молбите за премахване на забраната. Някои от общите условия за отмяна на забраната за получаване на виза за кандидати, които имат близки роднини американски граждани или постоянно пребиваващи чужденци в САЩ, могат да важат и за кандидатите по програмата DV, но ограниченото време на тази програма прави изключително трудно кандидатите по програмата да се възползват от тази възможност.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА ИЗМАМА И РАЗЛИЧНИ ИЗМАМНИ СХЕМИ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОГРАМАТА DV

36. Как мога да съобщя за измама по интернет или за нежелан имейл?

Моля, посетете сайта econsumer.gov, поддържан от Федералната търговска комисия в сътрудничество с организации за защита на потребителите от 36 държави. Можете да се обърнете и към Центъра за жалби за интернет престъпления на Федералното бюро за разследване Internet Crime Complaint Center. Ако искате да подадете жалба за нежелан имейл, използвайте опцията за подаване на жалби “Telemarking and Spam” на сайта econsumer.gov или посетете сайта на Министерството на правосъдието за допълнителна информация и контакти.
СТАТИСТИКА ЗА ПРОГРАМАТА DV

38. Колко визи ще бъдат издадени по програмата DV-2021 Зелена карта в САЩ?

По закон Програмата за разнообразяване на имигрантския поток предоставя максимум 55 000 визи на кандидати, които отговарят на изискванията.
РАЗНИ

39. Ако получа виза от програмата DV т.н. Зелена карта в САЩ правителството на САЩ ще ми помогне ли да си купя самолетен билет и ще ми окаже ли съдействие за намиране на жилище, работа и медицинско обслужване или ще предостави ли някакви помощи, докато се установя?

Не. Американското правителство няма да предостави нито една от тези услуги на кандидатите, които получат визи по програмата DV. Ако бъдете изтеглен от програмата DV, преди да Ви е издадена виза, трябва да докажете, че няма да се превърнете във финансово бреме в САЩ. Ако сте изтеглен и подадете молба за имигрантска виза по програмата, трябва да се запознаете с указанията на Държавния департамент как се определя какво е финансово бреме за обществото и какви доказателства могат да бъдат представени, за да докажете, че няма да се превърнете във финансово бреме.
Списък на страни по географски райони с право на участие в DV-2021
Даденият по-долу списък показва родените в кои държави имат право на участие в програмата DV-2021, групирани по географски райони. Подопечните райони са включени в географския район на управляващата ги държава. Американската служба по гражданство и имиграция (USCIS) определя кои страни не могат да участват в програмата DV-2021 по формулата, записана в Член 203(с) от Закона за имиграцията и националността. Страните, които нямат право на участие в програмата DV- 2021 (тъй като са основен източник на имиграция в САЩ по линия на работодатели или въз основа на имиграция за събиране на семейства, т.е. страни с голям брой имигранти в САЩ), са изброени в края на списъка за всеки географски район.
АФРИКА
Алжир
Ангола
Бенин
Ботсуана
Буркина Фасо
Бурунди
Камерун
Острови Зелени нос Централно-Африканска република Чад
Коморски острови Конго

Конго, Демократична република
Кот Д‘Ивоар (Бряг на слоновата кост) Джибути
Египет*
Екваториална Гвинея
Еритрея
Етиопия
Габон
Гамбия
Гана
Гвинея
Гвинея-Бисау
Кения
Лесото
Либерия
Либия
Мадагаскар
Малави
Мали
Мавритания
Мавриций
Мароко
Мозамбик
Намибия
Нигер
Руанда
Сао Томе и Принсипе
Сенегал
Сейшелски острови
Сиера Леоне
Сомалия
Южна Африка
Судан
Свазиленд
Танзания
Того
Тунис

Уганда Замбия Зимбабве
*Родените в области, администрирани до юни 1967 г. от Израел, Йордания, Сирия и Египет, се причисляват съответно към Израел, Йордания, Сирия и Египет. Родените в Ивицата Газа се причисляват към Египет. Родените на Западния бряг се причисляват към Йордания. Родените на Голанските възвишения се причисляват към Сирия.
В Африка родените в Нигерия нямат право на участие в тазгодишната програма DV.
АЗИЯ
Афганистан Бахрейн Бутан Бруней Бирма Камбоджа Хонг Конг** Индонезия Иран
Ирак
Израел*
Япония*** Йордания*
Кувейт
Лаос
Ливан
Малайзия Малдивските острови Монголия
Непал
Северна Корея
Оман
Катар

Саудитска Арабия Сингапур
Шри Ланка Сирия*
Тайван**
Тайланд
Източен Тимор
Обединени арабски емирства Йемен
*Кандидатите родени в райони, които преди 1967 г. са били администрирани от Израел, Йордания, Сирия и Египет са причислени съответно към Израел, Йордания, Сирия и Египет. Родените в Ивицата Газа се причисляват към Египет. Родените на Западния бряг се причисляват към Йордания. Родените на Голанските възвишения се причисляват към Сирия.
** Родените в Хонг Конг, Макао и Тайван имат право на участие са причислени към приложения списък. Само за целите на програмата, кандидатите, родени в Макао, получават право на участие от Португалия.
*** Родените в островите Хабомаи, Шикотан, Кунашир и Итуруп се причисляват към Япония. Родените в Южен Сахалин се причисляват към Русия.
Родените в следните азиатски страни не могат да участват в програмата DV- 2021: Бангладеш, Китай (родените в КНДР), Индия, Пакистан, Южна Корея, Филипините и Виетнам.
ЕВРОПА
Албания
Андора
Армения
Австрия Азербайджан Беларус
Белгия
Босна и Херцеговина

България
Хърватска
Кипър
Чешка Република
Дания (включително подопечните й райони) Естония
Финландия
Франция (включително подопечните й райони) Грузия
Германия
Гърция
Унгария
Исландия
Ирландия
Италия
Казахстан
Косово
Киргизстан
Латвия
Лихтенщайн
Литва
Люксембург
Макао (Специален административен район) Македония, Бивша югославска република
Малта
Молдова
Монако
Черна Гора
Нидерландия (включително подопечните й райони) Северна Ирландия***
Норвегия
Полша
Португалия (включително подопечните й райони) Румъния
Русия****
Сан Марино
Сърбия

Словакия Словения Испания Швеция Швейцария Таджикистан Турция Туркменистан Украйна Узбекистан Ватикана
** Само за целите на програмата, Макао има право на участие и е сред изброените в горния списък. Родените в Макао, получават право на участие от Португалия.
*** За целите на програмата за разнообразяване на имиграционния поток в САЩ (DV) Северна Ирландия се разглежда отделно. Родените в Северна Ирландия са сред тези, които могат да участват.
**** Родените в островите Хабомаи, Шикотан, Кунашир и Итуруп се причисляват към Япония. Родените в Южен Сахалин се причисляват към Русия.
Родените в следните европейски страни не могат да участват в програмата DV: Великобритания. Великобритания (Обединеното кралство) включва следните подопечни райони: Ангила, Бермудски острови, Британски вирджински острови, Британска територия в Индийския океан, Кайманови острови, Фолклендски острови, Гибралтар, Монтсерат, Питкерн, Южна Джорджия и Южни Сандвичеви острови, Света Елена и островите Търкс и Кайкос.
СЕВЕРНА АМЕРИКА
Бахамските острови
В Северна Америка родените в Канада и Мексико нямат право да участват в тазгодишната програма DV.

ОКЕАНИЯ
Австралия (включително подопечните й територии) Фиджи
Кирибати
Маршалски острови
Микронезия
Науру
Нова Зеландия (включително подопечните й територии) Палау
Папуа Нова Гвинея
Самоа
Соломонови острови
Тонга
Тувалу
Вануату
ЮЖНА АМЕРИКА, ЦЕНТРАЛНА АМЕРИКА И КАРИБСКИЯТ РЕГИОН
Антигуа и Барбуда Аржентина Барбадос
Белиз
Боливия
Чили
Коста Рика
Куба
Остров Доминика Еквадор
Гренада Гвиана Хондурас Никарагуа Панама

Парагвай
Перу
Сейнт Китс и Невис
Сейнт Лусия
Сейнт Винсент и Гренадини Суринам
Тринидад и Тобаго
Уругвай
Венецуела
Родените в следните страни не могат да участват в програмата DV-2021: Бразилия, Колумбия, Доминиканската република, Ел Салвадор, Гватемала, Хаити, Ямайка и Мексико.

Онлайн регистрация

Защо да изберете нас при консултирането на трудови мигранти?

Нашият съвет е да се консултирате с добър и опитен консултант още преди да е възникнал проблемът. Целта винаги е да се спестят излишни нерви и емоции, както и допълнителни неудобства и неприятности. Ако Ви е нужно допълнително разяснение на процедури във връзка с консултиране на трудови мигранти се обърнете към нас на : Tel. : +359 888 19 46 20, Tel. +31 61 75 76 557 E-mail: info@weknowthelaw.eu. Нашите услуги са съобразени с изискванията на клиента, за да отговарят на Вашите бизнес и индивидуални нужди.

 Източник: Посолство на САЩ
Станимир Стоянов

Станимир Стоянов
Founder & Senior Legal advisor