Здравна застраховка в Белгия

Какво е най-важното, което трябва да знаете за Вашата социална осигуровка в Белгия, здравна застраховка в Белгия, защо трябва да имате здравен застраховател в Белгия, какаво представлява Вашата здравна карта в Белгия и каква е процедурата за възстановяване на здравни разходи в Белгия?Задължителна социална осигуровка в Белгия

Социалното осигуряване  е задължително за всички работещи на трудов договор в Белгия. Здравната застраховка е задължителна за получаване на разрешение за постоянно пребиваване при адресна регистрация в Белгия (приложение 8).  Ако сте наети на трудов договор, Вашият работодател ще Ви регистрира в националната служба за социално осигуряване (RSZ-ONSS). Здравната застраховка  е неизменна част от социалната осигуровка в Белгия. Една част от задължителната социална осигуровка в размер на 13,7 % се заплаща от служителите, а друга в размер от 22,65 до 26,61 % от работодателите. Самостоятелно заетите лица в Белгия заплащат от 14,16 % до 21,5 %, като те трябва да се регистрират в (RSVZ-INASTI). От тази обща сума около 7,35 % се заплаща за здравеопазване. При социалното осигуряване в Белгия, Вие ще бъдете застраховани за рискове като болест, злополука, болничен престой и др. При задължителното социално осигуряване всички лица притежават право на обезщетение, но до определен размер и при определени доставчици на здравни грижи.

 

Проверка на доставчика на здравни грижиНякой доставчици на здравни грижи спазват официалната цена определена от сключеното споразумение между тях и здравноосигурителните компании, а други не. Ако доставчикът не е е регистриран, то се плаща допълнителна надбавка, която никога не се покрива от задължителната здравна застраховка. Дали доставчикът на здравни грижи е регистриран и спазва  уговорената цена, може да проверите тук.

Медицинско досие (DMG)

При регистрация в здравната система на Белгия, Вие ще получите дигитално медицинско досие, където ще бъдат описани всички Ваши консултации и лечения.

Регистрация в задължителното социално осигуряване в Белгия

При регистрацията се изисква копие от документ за самоличност, копие на трудов договор, европейски формуляр Е104 и номер на банкова сметка в Белгия.

Доброволен избор на допълнителен здравен застраховал в Белгия (mutuelle / ziekenfonds)

Вие препоръчително трябва да се регистрирате при допълнителен здравен застраховател в Белгия, като вноската се удържа направо от банковата Ви сметка. В много от случаите ще Ви възстановят до 75% от разходите за здравеопазване. Списък със здравните застрахователи може да намерите тук. Възстановяване на здравни разходи в Белгия

Всеки път когато заплащате медицинско лечение, Вие трябва да изпращате документи за разходите на Вашият допълнителен здравен застраховател в Белгия в рамките на 2 години, след това не може да получите възстановяване на разходите. При подаване на документите, не забравяйте да поставите и идентификационен стикер (attestation de soins donnés / getuigschrift voor verstrekte hulp) върху тяхЗдравна застраховка в Белгия и национален идентификационен номер в Белгия (INSZ/NISS)

Аптекарите, болниците и някои медицински лица могат да проверят осигурителния Ви статус онлайн с помощта на националният Ви идентификационен номер (INSZ/NISS). Тъй като този номер е изписан върху електронната Ви лична карта (eID), те ще поискат да представите електронен документ за самоличност. Вашата електронна карта играе и роля на Ваша здравна карта в Белгия.

Социалноосигурителна карта ISI+

Ако не отговаряте на условията за издаване на електронна лична карта, ще получите социалноосигурителна карта ISI+, върху която е посочен социалноосигурителният Ви номер. Социалноосигурителната карта ISI+ се издава на деца под 12 години и на лица, които нямат електронна лична карта, но са осигурени в Белгия (напр. погранични работници и членовете на техните семейства).

Здравна застраховка за деца и съпрузиВашата здравна застраховка в Белгия покрива осигуряването за деца и съпрузи на лица, които са осигурени в страната.

Здравна застраховка в Белгия за чуждестранни студенти

Здравната застраховка не е винаги задължителна за чуждестранните студенти пребиваващи в Белгия. Като чуждестранен студент имате опция да си направите здравна застраховка в Белгия да имате частна здравна застраховка от страната Ви по произход или да ползвате Европейската здравна осигурителна карта от страната Ви по произход. Единствено когато сте на стаж или работите по време на следването Ви в университет, сте задължени да си направите здравна застраховка в Белгия, като в противен случай не сте!

Застраховка за болничен престой 

Понякога трябва да бъдете приети в болница за лечение или преглед. В такива случаи е изключително важно да изпълнявате всички изисквания, за да не изпитвате финансови затруднения след постъпване в болницата. Белгийското здравеопазване е организирано отлично: то е с много високо качество, а белгийското здравно осигуряване покрива голяма част от болничните разходи. Но при хоспитализация се налага да заплатите частично или изцяло определени медицински разходи, като самоучастието, медицинския материал, лекарствата и добавката за избор на лекар и стая, които Вашата социална осигуровка в Белгия не прокрива.

Цена на престой в болница

Цената на престоя в болницата зависи от множество фактори, но съществуват няколко ориентира. Общата цена се определя най-вече от избора на стая. Здравната застраховка покрива парите както за единична, така и за двойна стая или стая за много пациенти. За единична стая болницата има право да поиска добавка, която да включва както помещението, така и лекаря, така наречените добавки за стая и лекарско възнаграждение. За медицинските грижи тази добавка може да достига 100% и повече от основната тарифа. Затова единичната стая най-често струва много повече.

При постъпване в болницата ще Ви дадат Декларация за прием. В нея отбелязвате избора на тарифа и стая. Декларацията съдържа важна информация и за финансовия аспект на хоспитализацията.

 

Защо да изберете нас при консултирането на трудови мигранти?

Нашият съвет е да се консултирате с добър и опитен консултант още преди да е възникнал проблемът. Целта винаги е да се спестят излишни нерви и емоции, както и допълнителни неудобства и неприятности. Ако Ви е нужно допълнително разяснение на процедури във връзка с консултиране на трудови мигранти се обърнете към нас на : Tel. : +359 888 19 46 20,  E-mail: info@weknowthelaw.eu. Нашите услуги са съобразени с изискванията на клиента, за да отговарят на Вашите бизнес и индивидуални нужди.

Още информация по темата за живот и работа в Белгия може да намерите в следните публикации:

Детски надбавки е Белгия

Трудова злополука в Белгия

Адресна регистрация в Белгия

 

 

 

Станимир Стоянов

Станимир Стоянов
FOUNDER & SENIOR LEGAL ADVISOR