Здравна застраховка в Австрия: Задължителна здравна застраховка

Какво е наи-важното, което трбява да знаете за Вашата здравна застраховка в Австрия, Вашият здравен застраховател в Австрия, здравна карта в Австрия (Е-Card)?В Австрия, както и в целия ЕС, има установено със закон задължително здравно осигуряване (SHI) за всички работещи и постоянно пребиваващи на територията на страната и тези, които имат адресна регистрация в Австрия. Става дума за задължителни осигуровки, които са част от социалното осигуряване и се събират от здравните каси. Здравноосигурителната вноска е 7,65% от брутния доход и се поделя между работодател и служител. Служителят плаща 3,82 %, а работодателят 3,83 %. Пенсионерита плащат 5,1 %. Максималният месечен осигурителен праг е 4687 евро. От тези вноски се финансират амбулаторното лечение и субсидията към Държавния здравен фонд. (Е-Card) е сред най-важните документи в Австрия.Задължителна здравна застраховка в Австрия и здравна карта в Австрия (Е-Card )

Задължителното здравно осигуряване в Австрия се прилага за всички с месечен доход над 446,81 евро. Над този праг следните лица трябва да имат здравен застраховател в Австрия

 • всички работещи на трудов договор в Австрия към австрийстки работодател, изключение правят командированите служители с европейски формуляр А1, осигуряващи се в страната, от където са команди ровани;
 • самостоятелно заети лица
 • лица, претендиращи обезщетения за безработица
 • пенсионери
 • зависими лица от всички тези групи и постоянно пребиваващи на територията на станата;

Допълнително заплащане за услуги 

Самите пациенти трябва да платят допълнително за няколко услуги (напр. Лечение от частни лекари, частни болници, ортодонтски лечения, зъбни мостове и др.). Въпреки това, част от разходите ще бъдат възстановени от техния здравноосигурителен фонд (Krankenkasse ). В Австрия има около 10 здравноосигурителни компании.

В случай на хоспитализация пациентът заплаща определена сума за всеки ден, прекаран в болница.

В Австрия осигурените лица и лицата на тяхна издръжка имат право на обезщетения. Това са следната категория лица:

 • съпрузи, регистрирани партньори и – при определени обстоятелства – придружители
 • деца на възраст до 18 години
 • деца на възраст до 21 години, ако не са на работа
 • деца до 26 години, ако следват курс на обучение

Децата могат да бъдат включени в застраховката безплатно. Това се отнася и за съпрузите, регистрираните партньори и придружители в семейства с деца. Семейната здравна застраховка не винаги е без дпълнителни вноски. За осигуряване на съпрузи и регистрирани партньори се заплаща допълнителни 3.4%.

Осигурените лица и лицата на тяхна издръжка имат право на медицинска помощ от общопрактикуващ лекар, специалист или стоматолог, който има договор със здравноосигурителната каса. Списък на такива лекари се предоставя от здравноосигурителния фонд.Допълнителни разходи за лечение при сключена здравна застраховка в Австрия

Лекарствата се предписват от лекаря и се отпускат в аптеките. Пациентът трябва да заплати такса от 6,3 евро (2020 г.) за всеки артикул. Има и горна граница от 2 % от годишният нетен доход. Също така може да претендира за освобождаване, ако доходите му падне под определена минимална сума. При посещение в болница се заплаща около 10 евро на ден за максимум 28 дни.
Налице е годишна такса от 11,95 евро за електронна карта (Е-Card), като също за това важат някой изключения.

Обезщетение за временна нетрудоспособност

През първата година на трудовата си заетост, ако даден служител не е в състояние да работи поради заболяване, което не е в резултат от негова собствена небрежност, работодателят обикновено продължава да плаща заплатата му до 10 седмици. Първите 6 седмици се заплащат напълно, а следващите се взима половин заплата. Този период се увеличава с натрупване на стажа.
След това обезщетението за болест ще се изплаща от здравноосигурителния фонд, докато неработоспособността бъде сертифицирана като приключила. Обезщетението за болест, не съответства на размера на заплатата.

Лицата, които се нуждаят от дългосрочни грижи в резултат на заболяване или увреждане, имат право на обезщетение за продължителна неработоспособност. Заявленията за това, трябва да се подават в съответния здравноосигурителен фонд. В зависимост от необходимостта от грижи се прави разграничение между седем различни нива на неработоспособност.Здравна застраховка в Австрия за самостоятелно заети лица

Размерат на здравноосигурителните вноски е 7,65% на от дохода. Като през първата календарна година вноската е 41,14 на месец. Имате ли,  като самостоятелно заето лице (предприемач), право на парично обезщетение при болест, ако се разболеете и не сте   в състояние да полагате съответния труд? Да, но само ако доброволно сте сключили договор за допълнително здравно осигуряване при здравен застраховател в Австрия. Размерът на доброволната здравна вноска е 2,5 % от основната сума. Това означава, че тази сума е около € 29,35-€ 135,62 на месец. Договор за доброволно здравно осигуряване могат да сключват лица, които са осигурени към SVA, не са навършили още 60 години и имат валидно разрешително за извършване на дейността (Gewerbeberechtigung).

Обезщетение за нетрудоспособност при самостоятелно заети лица

На тях им се полага обезщетение при болест в размер на 60 процента от дневната им осигурителна база. След сключването на договора за допълнително здравно осигуряване можете да получите обезщетение за болест за първи път едва след период от шест месеца. Този период отпада, ако Вашата нетрудоспособност е възникнала в резултат от трудова злополука, станала след подаване на молбата за допълнително здравно осигуряване. В този случай при нетрудоспособност поради болест ще започнете да получавате обезщетение от четвъртия ден нататък след настъпването на Вашата нетрудоспособност. Вие можете да получавате болнични за максимален период от 26 седмици. Продължителността зависи от това, колко дълго сте в състояние на нетрудоспособност. Ако в рамките на тези 26 седмици се разболеете отново от същата болест, продължителността на Вашата нетрудоспособност се изчислява, като се сумират двата болнични периода. Ако лимитът Ви от 26 седмици е изчерпан, от 27-мата седмица нататък нямате повече право да се възползвате от услугата въз основа на същата болест. Едва след период от нови 26 седмици ще имате право да вземете пак обезщетение въз основа на същото заболяване.

Здравна застраховка в Австрия за чуждестранни студенти

Здравната застраховка не е винаги задължителна за чуждестранните студенти пребиваващи в Австрия. Като чуждестранен студент имате опция да си направите здравна застраховка в Австрия и да изберете своят здравен застраховател в Австрия, да имате частна здравна застраховка от страната Ви по произход или да ползвате Европейската здравна осигурителна карта от страната Ви по произход. Единствено когато сте на стаж или работите по време на следването Ви в университет, сте задължени да си направите здравна застраховка в  Австрия като в противен случай не сте!

Българските студенти могат да сключат  студентска здравна застраховка (Krankenversicherung für Studenten – Selbstversicherung) и да получат своята здравна карта в Австрия (Е-Card):

На студентска застраховка имат право лица, които:

* са регистрирани в общината,
* са редовни студенти или посещават курсове по немски език (Deutschkurs),
* не са прехвърлили предвидения срок на обучение + 2 семестъра,
* не печелят повече от 323,46 € на месец (Geringfügigbeschäftigung)
* не са сменяли своята специaлност повече от 2 пъти

* годишният им доход не надвишава 5814 евро

При сключване на студентска здравна застраховка са нужни следните документи:

– Удостоверение от университета (Studienblatt), което потвърждава, че Bие сте приет или сте редовно записан
– Лична карта
– Aдресна регистрация (Meldezettel)

Месечната вноска e в размер на 23,30 €. В случай, че едно от гореспоменатите условия не е изпълнено, се заплаща месечна вноска в размер на 333,03 €

Възможностите за заплащане на месечната вноска са две:
1. Превод на сумата по банков път (Zahlschein) – в рамките на 15 дневен срок, студентът трябва да преведе сумата
2. Месечната вноска се изтегля автоматично от сметката в началото на месеца (Dauerauftrag – прави се в банката).

При сключването на студентска здравна застраховка е нужно Вашето лично присъствие.

При закъснено плащане на вноските се заплащат наказателни лихви (Verzugszinsen).

При неплащане на вноската в продължение на два месеца, договорът между студента и неговия здравен застраховател в Австрия се прекратява.

 • Безплатни прегледи могат да бъдат направени само при т.н. Лекари с договор (Vertragsarzt) – лекари, които акцептират сключените с WGKK застраховки.
 • След сключването на застраховката, получавате по пощата (Е-Card) Препоръчително е картата да бъде винаги с Вас – на нейния чип са запаметени резултатите от всички Ваши прегледи и предписаните Ви лекарства .
 • В сключения от Вас договор не са предвидени болнични – могат да Bи бъдат поискaни допълнително пари при хоспитализиране.
 • За да се възползвате от услугите на зъболекар, трябва да отидте в един от кварталните клонове на Здравната каса и да изисквате контролна бележка за зъболекар (Krankenschein oder Krankenkassenscheck für Inanspruchnahme eines Zahnarztes).
 • Застраховката покрива бели (фотополимерни) пломби само на предните четири зъба. В случай, че желаете естетически пломби и на останалите зъби, трябва да доплатите между 25 € и 50 € – цената се определя от зъболекаря.
 • Противозачатъчни хапчета могат да бъдат купени само с рецепта от лекар.
 • Медикаменти и лекарства се заплащат допълнително. Рецептата от лекaр Bи дава правото да платите с намаление някои, предписани от него лекарства.
 • В случай, че Ви се наложи, да ползвате услугите на различни специалисти в различни области, може да посетите Вашия домашен лекар (Arzt für Allgemeinmedizin), който ще Ви даде препраткa (Überweisung) за желаните от Вас специалисти.
 • Посещението при лекар и зъболекар, въпреки предварително запазения час (Termin), отнема повече от предвиденото времеЕлектронна здравна карта в Австрия 

Има електронна здравна карта в Австрия (Е-Card) която се издава безплатно за всички подлежащи на социално осигуряване в Австрия и техните семейства (над 99% от населението). Таксата за годишното обслужване на Вашата здравна карта в Австрия (Е-Card) в момента е 11.95 евро и се превежда на социалното осигуряване от работодателя. В електронната карта (Е-Card) се съхраняват името, датата на раждане, номера на социалната осигуровка и осигурителния статус. Медицински данни за спешни случаи или други констатации не се съхраняват в картата.

Източници: Krankenversicherung

 

Станимир Стоянов

Станимир Стоянов
FOUNDER & SENIOR LEGAL ADVISOR