Договор за наем в Швейцария (Mietvertrag)

Какво е най-важното, което трябва да знаете за Вашият договор за наем в Швейцария (Wohnung), какъв е срока за прекратяване на договор за наем в Швейцария, връщане на депозит в Швейцария и какъв е законовият срок на договор за наем в Швейцария?

Най-важните клаузи на договор за наем в на жилище Швейцария (Wohnung) включват :

  • Страни по договора (Vertragsparteien)
  • Описание на жилището (Mietobjekt)
  • Размер на наема (Mietzins), в това число нетен наем (Nettomietzins) и допълнителни разходи (Nebenkosten)

Внимание: Преди да сключите договора за наем на жилище (Wohnung), огледайте заедно с Вашият наемодател в Швейцария внимателно всяко едно помещение, обсъдете евентуални ремонтни дейности и проверете изправността на отоплителните тела, електроуредите, контактите и т. н. Ако установите дефекти и недостатъци преди нанасянето, те трябва да се впишат в протокол ( приемно-предавателен протокол в Швейцария при вашето нанасяне в жилище). Също така е необходимо да се засекат и данните на електромерите. Ако установите недостатъци скоро след нанасянето, уведомете своевременно наемодателя за същите в писмена форма.
Същата процедура трябва да се извърши и при напускане на жилището (Wohnung), като състоянието на жилището се описва в протокол (приемно-предавателен протокол в Швейцария при напускане на жилище).

Договора Ви за наем в Швейцария е необходим за Вашата адресна регистрация в Швейцария.

 

Страни по договора за наем в Швейцария

Ако жилището се ползва от няколко наематели, всички те трябва да фигурират в договора и той  трябва да бъде подписан от всички тях.

Срок на договор за наем в Швейцария (Vertragsdauer)

Договора за наем може да бъде срочен (befristet) или безсрочен (unbefristet). Срочният договор за наем не може да бъде прекратен преждевременно и приключва на датата, вписана в договора, докато за прекратяването на безрочен договор за наем има предвидени законови срокове и процедури.

Прекратяване на договор за наем в Швейцария (Kündigung Mietvertrag)

Срокът за прекратяване на безсрочен договор за наем е минимум 3 месеца, като този срок могат да бъдат единствено продължени. Наемодателят трябва да използва специален формуляр (Formular) за прекратяване на договора за наем. Ако договора за наем е сключен от двама души, то уведомлението за прекратяване трябва да бъде изпратено и до двамата. Ако наемателят иска да прекрати преждевременно договора си за наем, то той може да предостави подходящ друг наемател (Nachmieter) , който да встъпи в наема вместо него.

Връщане на депозит в Швейцария (Mietkaution)

Размерът Вашият депозит в Швейцария е уговорен в договора за наем в Швейцария. Размерът му не може да надвишава 3 месечни наема. Той има функция да обезщети наемодателят при евентуални повреди по жилището или неплащане на наем от страна на наемателят. Депозита трябва да бъде внесен от наемодателят в специална банкова сметка в Швейцария и да се възстанови в пълен размер след приключване на наема.

Първоначална информация за  наема (Anfangsmietzins)

Наемодателят има задължението да уведоми наемателя със специален формуляр, за досегашният размер на наема. Ако не го направи едно последващо увеличение на размера на наема би било невалидно.

Договор при общи условия (Allgemeine Vertragsbedingungen-AVB)

Ако договора е сключен при общи условия, те са неизменна част от договора за наем.

Пробен период (Mietvertrag auf Probe)

В срочният договор за наем може да бъде договорен пробен период, за разлика от него в безсрочният не може да бъде договорен такъв период. Сключването на няколко последователни срочни договора под наем може да се приеме, като заобикаляне на закона

Арбитраж (Schlichtungsstellen)

Спорове свързани с договора Ви за наем в Швейцария може да решите чрез специален арбитраж (Schlichtungsstellen). 

Защо да изберете нас при консултирането на трудови мигранти?

Нашият съвет е да се консултирате с добър и опитен консултант още преди да е възникнал проблемът. Целта винаги е да се спестят излишни нерви и емоции, както и допълнителни неудобства и неприятности. Ако Ви е нужно допълнително разяснение на процедури във връзка с консултиране на трудови мигранти се обърнете към нас на : Tel. : +359 888 19 46 20, E-mail:info@weknowthelaw.eu.Нашите услуги са съобразени с изискванията на клиента, за да отговарят на Вашите бизнес и индивидуални нужди.

Източници: VMWG

Още информация по темата за живот и работа в Швейцария може да намерите в следните публикации:

Адресна регистрация в Швейцария

Банкова сметка в Швейцария

Здравна застраховка в Швейцария

Шофьорска книжка в Швейцария

 

 

 

 

Станимир Стоянов

Станимир Стоянов
Founder & Senior Legal advisor