Какво е най-важното, което трябва да знаете за Вашият договор за наем в Чехия, приемно-предавателен протокол в Чехия, прекратяване на договор за наем в Чехия, допълнителни разходи за наем в Чехия, наемодател в Чехия ?Срочен договор за наем в Чехия

Чешкият граждански кодекс (občanský zákoník) урежда наемните отношения във връзка с наемането на жилища в разпоредбите между § 2235 до § 2301.Законодателството в Чехия предвижда особена защита на наемателя (nájemce), който е защитен като по-слаба страна в наемните отношения. Той обикновено е икономически по-слаб и до голяма степен зависи от наемодателя, който може да договори по-несправедливи условия. Защитата на наемателя се проявява по-специално чрез забраната на неоснователно прекратяване на договора от страна на наемодателя (pronajímatel) и необосновано увеличаване на размера на наема. Срочният договор за наем (nájemní smlouva na dobu určitou) задължава наемодателя да гарантира, че наемателят може да използва апартамента необезпокояван за определен период от време. Жилището трябва да се използва от наемателят само и единствено за жилищни нужди, в противен случай това вече няма да бъде наем на жилище, а различно наемно отношение. Следователно при наем на жилище наемателят винаги трябва да бъде физическо лице. Наемодателят може да бъде и юридическо лице. Краткосрочните престои, като например престой с airbnb или друг вид ваканционно настаняване, както и настаняване с цел едномесечно работно настаняване, не се считат за наеми. Обикновенно договора за наем Ви е необходим за адресна регистрация в Чехия. Как изглежда договор за за наем наем за определен срок?

Договорът за наем на жилище следва да бъде в писмена форма. Всяко изменение на договора също трябва да бъде писмено. Ако обаче писмената форма не бъде спазена, наемодателят не може да претендира за недействителност. Новият Граждански кодекс по този начин засилва защитата на наемателя, който живее и ползва наемното жилище добросъвестно.

Новият Граждански кодекс вече не определя какво трябва да съдържа договора за наем сключен при определен срок . Винаги обаче трябва да е ясно определено кои са страните по договора – наемодателят и наемателят . Също така трябва да е ясно определено и наемното жилище. Подходящо е не само да посочите адреса, но и номера на апартамента или етажа и точното местоположение. За
да се предотвратят спорове, договорът за наем трябва да посочва точно какви са прилежащите площи на апартамента (изба, градина отпред, място за паркиране).

Допълнителни разходи за наем в Чехи и разходи за комунални услуги при договор за наем в Чехия

Допълнителни разходи за наем в Чехия са стандартна част от договора. Ако не е уговорено, наемателят плаща така наречените обичайни разходи и аванси или разходи за комунални услуги съгласно Закон № 67/2013 Coll., Регламентиращи някои въпроси, свързани с предоставянето на услуги, свързани с използването на жилището. Договорът за наем се сключва също определен период от време, за който трае наемното правоотношение. В противен случай наемът би бил с неопределен срок. Ако срокът на наема е договорен за повече от 50 години, договорът за наем се счита за неопределен.Важни клаузи на договор за наем в Чехия

Най-важните клаузи, за които трябва да внимавате при подписване на договора са: личните данни на Вас и Вашия наемодател, точния адреса на жилището което наемате, сумата на месечния наем и начина на плащане, начална и крайна дата на договора, уговорка за преотдаване на трети лица, престоят на трети лица в жилището по време на изпълнение договора, периодът на предизвестието за прекратяване на договора от Ваша страна и от страна на наемодателя, инвентаризационен лист (в случай че жилището е
обзаведено и цената на мебелите в него), допълнителните разходи за комунални услуги, данъци, таксата за вписване на договора в общината, депозитната сума, таксата на посредническата агенция при подписването на договора, плащане на разходите по подръжката на жилището, наказателна такса за загуба на ключове от жилището, наказателна такса при забавяне на плащане на наема до 31-во число на месеца и допълнителни условности, като забрана за домашни любимци и тютюнопушене.

Приемно-предавателен протокол в Чехия

Да направите приемно-предавателен протокол в Чехия при подписване на договора си за наем е сред най-важните неща, които трябва да направите, за да защитите правата си пред Вашия наемодател в Чехия

Прекратяване на договора

Важна клауза при сключване на договор за наем на жилище в Чехия е клаузата за предсрочно прекратяване на договора. Затова е необходимо да разгледате предварително и да уговорите условията на предсрочно прекратяване на наема с Вашия наемодател.

Права и задължения на наемодател в Чехия и наемателя

Страните по договора могат да договарят и други права и задължения. Ако те са различни от предвидените в закона, те никога не трябва да ограничават правата на наемателя. По-специално е подходящо да се адаптират условията за увеличаване на
наема . Увеличението на наема може да бъде изключено. Ако договорът не го споменава, наемодателят може да увеличи наема само според правилата в закона. Обикновено в договора за наем се появява депозит , който наемателят плаща за покриване на дълговете си. Максималното му количество е три наема.

Практическа информация за наематели

Договор за наем на жилище в Чехия е двустранно споразумение между наемодател и наемател, от което следва, че всички условия по него се приемат и уговарят по време на подписването му. Не се притеснявайте да поискате промяна на клауза, която Ви се
струва, че не е уговорена във Ваша полза. Необходимо да се провери дали наемодателят има право да отдаде жилището под наем.
Наемодател може да бъде собственикът на апартамента или лице, което има пълномощно от собственика . Кой е собственикът, наемателят може да провери в имотния регистър. Жилището може да се наеме обзаведено или необзаведено. За да се избегнат спорове между наемателя и наемодателя, при предаване на апартамента на наемателя е препоръчително да се направи протокол, в който да се посочи какво обзавеждане и в какво състояние е предадено от наемодателя, колко ключове са предадени, какви са
стойностите на водомера и електромера и т.н.Наемателят е длъжен да плаща не само наема, но потреблението на комуналните
услуги. Домакинът осигурява доставката на топлина, вода и топла вода, събиране на отпадъчни води, събиране на отпадъци. Те също плащат за експлоатацията на общите части на къщата. Въпросът е кой ще има електричество и газ на тях . При срочни
договори може да се предпочете да бъде лизингодателят. Не е необходимо постоянно да сменяте доставчика. Наемодателят има повече контрол и в същото време наемателят не трябва да се занимава с администрацията. Разбира се, това зависи от съгласието на
страните. Преотдаване. от наемателят е възможно само със съгласието на наемодателят.

Източници:
Чешки граждански кодекс (občanský zákoník)
Закон № 67/2013 Coll

Защо да изберете нас при консултирането на трудови мигранти?

Нашият съвет е да се консултирате с добър и опитен консултант още преди да е възникнал проблемът. Целта винаги е да се спестят излишни нерви и емоции, както и допълнителни неудобства и неприятности. Ако Ви е нужно допълнително разяснение на процедури във връзка с консултиране на трудови мигранти се обърнете към нас на : Tel. : +359 888 19 46 20, Tel. +31 61 75 76 557 E-mail: info@weknowthelaw.eu. Нашите услуги са съобразени с изискванията на клиента, за да отговарят на Вашите бизнес и индивидуални нужди.

Още информация по темата за живот и работа в Чехия може да намерите в следните публикации:

Адресна регистрация в Чехия

Договор за наем в Чехия 

Трудов договор в Чехия

Станимир Стоянов

Станимир Стоянов
Founder & Senior Legal advisor

[ux_product_categories style=“overlay“ type=“grid“ grid=“3″ animate=“fadeInLeft“ number=“4″ orderby=“name“ image_size=“large“ image_overlay=“rgba(38, 38, 38, 0.16)“ text_pos=“middle“ text_size=“large“]
error: Публикацията е предмет на авторско право !!!