Детски надбавки в Холандия

Кое е най-важното, което трябва да знаете за Вашите детски надбавки в Холандия, процедура по кандидатстване за детски в Холандия, размер на детските надбавки в Холандия, как да получите детски от Холандия, размер на детските в Холандия?

Детските надбавки в Холандия (Kinderbijslag) и детски бюджет (Kindgebonden budget) са форма на социално подпомагане в Холандия, за която може да кандидатствате сега.

За да кандидатствате за  детски надбавки в Холандия (Kinderbijslag) от Холандия, трябва да отговаряте на следните условия:

  • Да имате деца до 18 години

Размер на Вашите детски надбавки в Холандия (Kinderbijslag) и как да получите детски в Холандия при кандидатстване за детски в Холандия

Плащанията са на тримесечие и зависят от възрастта на детето. Размерът на получаваните детски надбавки (Kinderbijslag) варира всяка година. За 2019 год, размер на  детските надбавки в Холандия (Kinderbijslag) за деца от 0-5 години 221,49 евро, от 6 до 11 години е  268,97 евро и за деца от 12 до 17 години  е 316, 41 евро.

Рамерът на детските надбавки в Холандия (Kinderbijslag)  може да бъде двоен, ако отговаряте на определени критерии напр. ако детето е с увреждане или участва в образователно или професионално обучение.  Когато излезе становище, че Ви се полагат детски надбавки в Холандия, парите се превеждат всяко тримесечие директно по Ваша лична банкова сметка. Инспектора изпраща E401 и E411 форми, които трябва да бъдат попълнени и одобрени от Национално осигурителния институт. Повече информация за тези сертификати могат да бъдат намерени на www.nssi.bg.

Информиране на данъчната служба (belastingdienst) при промяна на положението Ви, ако получавате детски надбавки в Холандия

Съществуващата процедура по кандидатстване за детски от Холандия налага да информирате банката за социално осигуряване (SVB) и данъчната служба (belastingdienst) в Холандия относно настъпили значителни промени, които могат да повлияят на размера на детските надбавки ( в това число значително нарастване на дохода на семейството, напускане на Холандия, развод и др.) в рамките на 4 седмици.

Размер на доходите на детето ако работи и как да получите детски в Холандия

Дете може да спечели не повече от 1,285 евро преди да спре надбавката за деца  в Холандия (Kinderbijslag).

Освен за детски надбавки в Холандия, може да подадете документи за връщане на данъци, надбавка за здравни осигуровки и надбавка за наем

Освен за детски надбавки може да кандидатствате още за връщане на данъци от Холандия, надбавка за здравни осигуровки в Холандия, както и надбавка за наем в Холандия. 

Дни на плащания за 2020 год. на детски надбавки в Холандия

Детските надбавки в Холандия биват депозирани по Вашата сметка на следните дати:

  • 2 януари 2020 г.: детска надбавка за четвъртото тримесечие на 2019 г.
  • 1 април 2020 г .: детска надбавка за първото тримесечие на 2020 г.
  • 1 юли 2020 г .: детска надбавка за второто тримесечие на 2020 г.
  • 1 октомври 2020г .: детска надбавка за третото тримесечие на 2020г.

 

Детски надбавки могат да се получават най-много за последната 1 година преди Вашето кандидатстване за детски от Холандия

Ако получавате детски надбавки, можете също така да получите право на детски бюджет (Kindgebonden Budget) от данъчната служба (Belastingdienst). Бюджетът за децата е допълнителна месечна вноска отпускана от правителството за семейства с ниски доходи. Дали ще получите такъв бюджет или не, зависи от доходите на вашето семейство и вашите активи. Сумата може да бъде между 1166 евро и 3139 евро годишно.

Защо да изберете нас при консултирането на трудови мигранти при миграция в друга държава?

Нашият съвет е да се консултирате с добър и опитен консултант още преди да е възникнал проблемът. Целта винаги е да се спестят излишни нерви и емоции, както и допълнителни неудобства и неприятности. Ако Ви е нужно допълнително разяснение на процедури във връзка с консултиране на трудови мигранти се обърнете към нас на : Tel. : +359 888 19 46 20,  E-mail: info@weknowthelaw.eu. Нашите услуги са съобразени с изискванията на клиента, за да отговарят на Вашите бизнес и индивидуални нужди.

Източници:

Закон за детските надбавки (Algemene Kinderbijslagwet)

Europa.eu

Директива 2004/38/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 година относно правото на граждани на Съюза и на членове на техните семейства да се движат и да пребивават свободно на територията на държавите–членки

Станимир Стоянов

СТАНИМИР СТОЯНОВ
FOUNDER & SENIOR LEGAL ADVISOR

[ux_product_categories style=“overlay“ type=“grid“ grid=“3″ animate=“fadeInLeft“ number=“4″ orderby=“name“ image_size=“large“ image_overlay=“rgba(38, 38, 38, 0.16)“ text_pos=“middle“ text_size=“large“]
error: Публикацията е предмет на авторско право !!!