Детски надбавки в Норвегия

Какво е най-важното, което трябва да знаете за Вашите детски надбавки в Норвегия, разширени детски надбавки в Норвегия, информация относно Вашето кандидатстване за детски надбавки в Норвегия (детски в Норвегия), както и могат ли да се получават детски надбавки от Норвегия за деца в България?

Видове детски надбавки в Норвегия

Всички български граждани работещи било то на трудов договор или като самоосигуряващи се лица в Норвегия могат да кандидатстват за детски надбавки в Норвегия, дори и ако семейството им живее в друга държава от ЕС. Детските надбавки в Норвегия се считат за право на всяко дете и не се дават на база икономическа нужда, т.е. няма подоходен или друг критерий за получаването им. В Норвегия съществуват следните семейни обезщетения във връзка с децата:

Barnetrygd (детски надбавки) – парични средства се предоставят на деца под 18 годишна възраст. Сумата възлиза на 1354 NOK месечно за деца под 6 години и 1054 NOK за деца над 6 години (2020год.). Целта на надбавката е да осигури финансова подкрепа на родителите при отглеждането на децата. Ако вече получавате подобни детски надбавки в България, Вие ще получите само стойността, с коята тази надбавка в Норвегия превишава сумата в България.

Специални надбавки

В допълнение към нормалния размер на детската надбавка в Норвегия, следните групи лица имат право на специални детски надбавки:

  • Безработни лица: детска надбавка от NOK 17 на ден за всяко издържано дете под 18 г.
  • Пенсионери: детска надбавка в размер на 20% отминималнат апенсия за всяко издържано дете под 18 г. (доходно-тествана).
  • Деца сираци изгубили един родител: първото дете получава 40% от Базовия национален осигурителен доход (Grunnbeløpe), второто и следващите деца – по 25% всяко. Сираци, изгубили и двамата си родители: първото дете получава същата пенсия, каквато би получил овдовелият съпруг(а), второто дете – 40% от Базовия национален доход, а всяко следващо дете – по 25%.

 

Utvidet Barnetrygd (разширени детски надбавки в Норвегия)

Имате право на детска надбавка в двоен размер, при условие че отглеждате сами детето си – можете да получите средства за едно дете повече, отколкото всъщност имате. Норвежкото законодателство подкрепя самотните родители10 (родители, които са разведени, разделени или овдовяли) с разширени детски надбавки в Норвегия, която е с размерите на двойната детска надбавка (ако имат едно дете, получават детски надбавки за две деца). Самотни родители, които не са женени и не живеят с бащата/майката на детето или са реално разделени без да са официално разведени, също имат право на тази помощ. Право да ползват тази мярка имат родители, чиито съпруг/съпруга или партньор е в затвора или се води изчезнал от 6 месеца.

Kontantstøtte (средства за отглеждане на дете)

Парични средства се отпускат на деца на възраст между от 1 до 2 години. Размерът на надбавката е равен на месечната субсидия, предоставяна от правителството за издръжката на едно дете в обществено детско заведение и може да се използва от родителя по различни начини – да си остане у дома и да се грижи за детето, като добавка към семейния доход, или ако предпочита за заплащане на частна грижа. В случай че детето не посещава детска градина или посещава по-малко от 20 часа седмично, сумата, която може да се изплати, е най-много за 11 месеца и е на стойност до 7500 NOK на месец за деца на възраст между 13 и 23 месеца. Сумата може да бъде изплатена със задна дата за срок до 3 месеца от датата на подаване на заявлението.

Добавка за преходен период (overgangsstønad)

Допълнителна детска надбавка могат да получат самотните родители с деца на 3 или под 3 годишна възраст, които получават разширена детска надбавка или добавка за преходен период (overgangsstønad). Тази помощ се получава до навършване на 18 г.  Добавка за преходен период (overgangsstønad) се дава на самотни родители, които временно не могат да се справят само чрез работата си и доходите си, поради факта, че се грижат сами за дете или сменят работното място. Продължителността на тази добавка е до 3 години, но може да се удължи при определени условия.

Получаване на детски надбавки от Норвегия за деца в България 

Ако отговаряте на изискванията, е възможно да получите два вида надбавки едновременно. Помощи могат да бъдат изплатени със задна дата за срок до три години от датата на подаване на заявлението (или до 3 месеца, когато става въпрос за надбавка Kontantstøtte), ако условията са спазени, като за целта трябва да предоставите.

  • Ако приключите работа в Норвегия, трябва да уведомите Норвежката организация по труда и благосъстоянието на нацията (NAV), защото когато прекратите трудовите си отношения в Норвегия, Вие нямате право на детски надбавки. Ако не сте нает/а на работа в Норвегия и продължавате да получавате надбавки, след известен период от време NAV може да Ви начисли задължения.
  • И детските надбавки (Barnetryg) и средствата отглеждане на дете (Kontantstøtte) се изплащат от NAV (Норвежката организация по труда и благосъстоянието на нацията) в края на всеки месец.
  • Ако имате право на надбавки за последните 3 години, сумата се изплаща на един път, след като NAV (Норвежката организация по труда и благосъстоянието на нацията) потвърди, че отговоряте на условията за отпускане на детски надбавки.
  • Ако родителите живеят заедно, сумата се превежда на майката на детето. Ако някой от родителите в настоящия момент работи в Норвегия, парите се изплащат на родителя, с който детето живее в страна от ЕС.
  • По правило детските надбавки се изпащат в края на месеца.

Консултирайте се относно кандидатстване за детски надбавки в Норвегия

Защо да изберете нас при консултирането на трудови мигранти?

Нашият съвет е да се консултирате с добър и опитен консултант още преди да е възникнал проблемът. Целта винаги е да се спестят излишни нерви и емоции, както и допълнителни неудобства и неприятности. Ако Ви е нужно допълнително разяснение на процедури във връзка с консултиране на трудови мигранти се обърнете към нас на : Tel. : +359 888 19 46 20,  E-mail: info@weknowthelaw.eu. Нашите услуги са съобразени с изискванията на клиента, за да отговарят на Вашите бизнес и индивидуални нужди.

Още информация по темата за живот и работа в Норвегия може да намерите в следните публикации:

Адресна регистрация в Норвегия

Дигитална самоличност MinID в Норвегия

Източници: NAV

Станимир Стоянов

Станимир Стоянов
FOUNDER & SENIOR LEGAL ADVISOR