Какво е най-важното, което трябва да знаете за детски надбавки в Белгия, документи за детски надбавки в Белгия, кандидатстване за детски надбавки в Белгия, процедура за детски надбавки е Белгия,  деца в Белгия ?

ДЕТСКИ НАДБАВКИ В БЕЛГИЯ (Kinderbijslag)

Детски надбавки в Белгия (Kinderbijslag) се полагат за всички деца в Белгия , които са граждани на Белгия или на страна членка на ЕС и същевременно имат адресна регистрация в страната. Ако нито Вие, нито Вашия работодател сте кандидатствали за тях, ние можем да направим това за Вас. А ако вече сте кандидатствали, но срещате затруднения, можем да Ви консултираме. Важно е да работите на трудов договор и да сте вписан в белгийската програма за социално подпомагане.

Какви са изискванията за получаване на детски надбавки в Белгия?

Детето трябва да е жител на страна членка на ЕС. За него може да се получават надбавки, до края на месец август на годината през която ще навърши 18 години. За деца на възраст между 18 и 25, също може да се получават детски надбавки, но те трябва да са студенти, да работят по-малко от 240 часа на тримесечие, и да печелят по-малко от 520,08 евро на месец и редица други критерии.

Внимание !!! Детето трябва да живее с Вас по времето, когато работите в Белгия. Единственото изключение е, ако е извън Белгия, заради обучение, свързано с неговото образование.

Колко време отнема процеса по кандидатстване за детски надбавки в Белгия ?

Процедурата по получаването на детските надбавки в Белгия отнема приблизително от 4 до 6 месеца.

 

Какви са необходимите документи за детски надбавките в Белгия?

  • Копие на акт за раждане на всичките ви деца на възраст под 25 години.
  • Копие на свидетелство за сключен граждански брак
  • Копие на документ, наречен Fiche
  • Копия на документите за самоличност и на двамата родители
  • Доказателство за месечната издръжка на детето/ децата

Какъв е размера на детските надбавки във Фландрия, Белгия за 2018 година?

1-во дете 2-ро дете 3-то дете
Стандартният размер е (месечно) EUR 93.93 EUR 173.80 EUR 259.49

Какъв е размера на детските надбавки във Валония, Белгия за 2018 година?

1-во дете 2-ро дете 3- то дете
Стандартният размер е (месечно) EUR 95.80 EUR 177.27 EUR 264.67

Какъв е размера на детските надбавки в Брюксел, Белгия за 2018 година?

1-во дете 2-ро дете 3- то дете
Стандартният размер е (месечно) EUR 95.50 EUR 177.27 EUR 264.67

Колко години назад мога да кандидатствам за получаване на детските надбавки в Белгия?
За получаване на детски за деца в Белгия можете да кандидатствате 3 години назад, до момента на регистрация на детето в Белгия.

Кога ще получите Вашите  надбавки в Белгия  и колко трае процедура за кандидатстване за детски надбавки в Белгия ?

Месечната надбавка за деца се изплаща месечно, най-късно на 8-о число на всеки месец, следващ деня, в който се отнася правото на надбавката.

Защо да изберете нас при консултирането на трудови мигранти?

Нашият съвет е да се консултирате с добър и опитен консултант още преди да е възникнал проблемът. Целта винаги е да се спестят излишни нерви и емоции, както и допълнителни неудобства и неприятности. Ако Ви е нужно допълнително разяснение на процедури във връзка с консултиране на трудови мигранти се обърнете към нас на : Tel. : +359 888 19 46 20, Tel. +31 61 75 76 557 E-mail: info@weknowthelaw.eu. Нашите услуги са съобразени с изискванията на клиента, за да отговарят на Вашите бизнес и индивидуални нужди.

Източници: Закон за детски надбавки Белгия