Възстановяване на данъци от Австрия

Какво  е най-важното, което трябва да знаете за възстановяване на данъци от Австрия, връщане на платени данъци от Австрия, подаване на данъчна декларация в Австрия, възстановяване на платени данъци в Австрия,както и каква дейност извършва Вашата данъчна служба в Австрия ?

Възстановяване на данъци от Австрия ( връщане на платени данъци от Австрия ) и деклариране на данъци за работника/служителя (ArbeitnehmerInnenveranlagung)

Данъчната декларация на работника/служителя се подава  във Финансовата служба по адресна регистрация в Австрия. Допълнително към данъчната декларация може да кандидатствате и за данъчни облекчения за случаите на извънредно натоварване (например разходи при заболяване и увреждане) или за родители.

Задължително деклариране на данъци (Pflichtveranlagung) и подаване на данъчна декларация в Австрия за възстановяване на данъци от Австрия

При съответните предпоставки работникът/служителят е задължен да подаде данъчна декларация пред данъчната служба, както и ще бъде от нея подканен да направи това.

Работниците/служителите ще бъдат поканенени да подадат данъчна декларация от данъчна служба в Австрия, когато

 • за календарната година имат едновременно двa или повече задължително данъчно облагаеми доходa
 • ще бъде взето под внимание, че лицето е един- ственото, което има доход в домакинството (AlleinverdienerInnen) или че отглежда децата си само, – (AlleinerzieherInnenabsetzbetrag)
 • лицето има доходи от законовата си здравна осигуровка, доходи, придобити по Закона (Dienstleistungsscheckgesetz), например и други
 • за календарната година при изчисление на заплатата се взима предвид и допълнително придобити суми
 • са подадени грешни данни на парите за пътуващите ежедневно до работно си място (Pendlerpauschale)
 • други приходи, които не подлежат на данъчно облагане, са били взети под внимание при изчисляването на данъците. Тяхната стойност трябва да е над 730 евро (в този случай трябва да бъде подадена данъчна декларация до 30ти април на следващата година в данъчната служба (Finanzamt). Когато подавате данъчната декларация онлайн, този срок се увеличава до 30-ти юни.

Подаване на данъчна декларация, когато това не е задължително (Antragsveranlagung) и право на възстановяване на данъци от Австрия

Във всички случаи, когато не са налице хипотезите за задължително подаване на данъчна декларация, става дума за доброволно подаване на такава (Antragsveranlagung). Срокът за доброволно подаване на такава декларация е пет години.

Важно: Молбата за доброволно подаване на данъчна декларация може да бъде оттеглена в рамките на един месец чрез жалба, също и когато от Финасовата служба е начислено някакво допълнително плащане (при съществуване на задължение за подаване на данъчна декларация това не е възможно)!

Автоматично данъчно изчисление

Когато работникът/служителят не е попълнил данъчна декларация до 30-ти юни, ще бъде автоматично начислен данък от самата данъчна  служба при наличието на следните предпоставки:

 • налице са такива доходи, които са задължително облагани с данъци
 • има подадени заверени сметки
 • На основата на досега подадените данъчни декларации от работника/служителя, същестува убеждението, че не са били обявени например разходи за реклама, нетипични разходи или такива, такива които могат да бъдат приспаднати.

Ако не съществува такова убеждение от страна на Финансовата служба, то автоматично ще бъде начислен данък до края на по-другата година, ако до тогава не е подадена данъчна декларация от лицето.

Важно: Разходи, които не са взети под внимание при автоматичното данъчно облагане от Финансовата служба, могат в продължение на пет години след това да бъдат преизчислени.

Какво може да претендира заетото лице пред данъчната служба при възстановяване на данъци от Австрия ?

 1. a)  Сумата, която може да бъде приспадната, когато работникът/служителят е единственият, изкарващ пари член на семейството (AlleinverdienerInnen-absetzbetrag)
 2. b)  Сумата, която може да бъде приспадната, когато работникът/служителят е самотен родител (Allein- erzieherInnenabsetzbetrag)
 3. c)  Добавка, когато заетото лице има повече деца (Mehrkindzuschlag)
 4. d)  Намаляване на базата за изчисление на данъка, когато заетото лице има деца (Familienbonus Plus)
 5. e)  Връщане на средставата, които се били отделяни за за издръжка и прехрана (Unterhaltsabsetzbetrag)
 6. f)  Други видове разходи (Sonderausgaben)
 7. g)  Разходите, свързани с работната дейност (Werbungskosten)
 8. h)  Извънредни разходи (Außergewöhnliche Belastungen)

Източници:EStG

 

Защо да изберете нас при консултирането на трудови мигранти или при емиграция в чужбина?

Нашият съвет е да се консултирате с добър и опитен консултант още преди да е възникнал проблемът. Целта винаги е да се спестят излишни нерви и емоции, както и допълнителни неудобства и неприятности. Ако Ви е нужно допълнително разяснение на процедури във връзка с консултиране на трудови мигранти се обърнете към нас на : Tel. : +359 888 19 46 20, E-mail: info@weknowthelaw.eu. Нашите услуги са съобразени с изискванията на клиента, за да отговарят на Вашите бизнес и индивидуални нужди.

Още информация по темата за живот и работа в Австрия може да намерите в следните публикации:

Наем на жилище в Австрия

Здравна застраховка в Австрия

Връщане на данъци от Австрия

Обезщетение за безраборица от Австрия

Станимир Стоянов

Станимир Стоянов
Founder & Senior Legal advisor