Издаване на болничен лист в Германия (Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung-AU)

В случай на болест Вие се нуждаете от болничен лист издаден от Вашия лекар. Изпратете един екземпляр на Вашия работодател в Германия и един екземпляр на Вашата здравна каса (Krankenkasse). Третият екземпляр с отбелязаната диагноза остава за Вас, а четвъртият при личният Ви лекар.  Съгласно §5 EntgFG освен, ако не е посочено друго в договора Ви, трябва да представите болничният лист (AU) в рамките на 3 или 4 дни на работодателят Ви, в противен случай ще получите предупреждение за нарушаване на договора Ви (Аbmahnung).  Имайте предвид, че много работодатели изискват болничният да бъде представен още на първият ден. Освен това в рамките на една седмица трябва да уведомите и Вашата здравна каса в Германия (Krankenkasse) съгласно §49 Abs. 1. Nr. 5 SGB V.   , като Вие може да изпратите болничният на здравна каса в Германия (Krankenkasse) онлайн или по пощата.Продължаване на болничен лист в Германия

Продължаването на болничният лист се извършва от лекуващият лекар, а работодателят трябва да получи новият болничен не по-късно от последният ден на първичният болничен лист.

Болничен лист по време на платен отпуск

Вие имате пълното право да излезете в болничен по време на платен отпуск, като трябва да уведомите работодателят си за това незабавно.

Изплащане на болнични в Германия до 6 седмици от работодателят

Всички служители, които са работили на трудов договор в Германия най-малко 4 седмици имат правото на изплащане на обезщетение за болест от работодателят. Въпреки заболяването си продължавате да получавате редовно заплатата от работодарелят Ви в максимален срок от шест седмици. Ако трудовото Ви правоотношение е с продължителност по-малко от 4 сецмици, обезщетението Ви за нетрудоспособност се изплаща от здравната каса.  Размерът на болничният е 100% от последното брутно  възнаграждание. Ако имате проблеми и спорове свързани с изплащането на болничен от работодател, може да се възползвате от Вашата правна застраховка в Германия, ако сте сключили така в определен срок преди настъпването на събитието.Изплащане на болнични в Германия след 6 седмици от здравната каса (Krankenkasse)

Ако болестта ви се проточи повече от шест седмици, здравната каса Ви изплаща така нареченото здравно обезщетение / платен отпуск по болест/. Размерът на обезщетението възлиза на 70% от брутната Ви заплатата, но не повече от 90 % от нетната Ви заплата. Това обезщетение ще Ви бъде изплатено за максимален период от 18 месеца. Вашият лекар трябва да удостовери неработоспособността Ви за този период.

 

Уволнение по време на болничен

Законът за защита от уволнение (Kündigungsschutzgesetz ) е приложим за работодатели в Германия освен, ако не са малки компании и трудовият договор е с продължителност по-малко от 6 седмици, в противен случай уволнение по време на болничен може да настъпи:

 • По оперативни причини (Betriebsbedingte Kündigung)
 • По лични причини (Personenbedingte Kündigung)
  • Ако служителят заболява многократно за кратки периоди под 6 седмици
  • Ако служителят заболява дългосрочно над 6 седмици (langandauernden Krankheit)
  • Ако служителят изпадне в продължителна нетрудоспособност (dauerhaften Arbeitsunfähigkeit)
  • Ако способността за работа намалее (krankheitsbedingten Leistungsminderung)
 • При лошо поведение (Verhaltensbedingte Kündigung)

Отпуск за гледане на дете в Германия

Съгоасно SGB V родителите имат право на законен отпуск за отглеждане на дете (gesetzlichen Anspruch auf Pflegezeit), като всеки служител може да вземе до 10 дни за отглеждане на дете, но отпускът е неплатен.  Това важи само за деца под 12 годишна възраст и само, ако няма друг член на домакинството, който може да се грижи за децата. Имайте предвид, че болничният за детето трябва да бъде предоставен на работодателят още първият работен ден. Обезщетението се заплаща от здравната каса в рамките на 70 % от брутната заплата. В определени случаи самотни родители и многодетни родители могат да ползват по-голям отпуск.

Болничен със задна дата 

Лекарят може да издаде болничен със задна дата само при изключителни случай и само 3 дни назад.

Връщане на работа по време на болничен в Германия

В случай на болничен, Вие може да се върнете на работа дори срокът на болничният да не е изтекъл. В такъв случай обаче, застраховката Ви за трудова злополука не важи.

Болничен лист от чужбина

Болничен лист издаден в чужбина има същата доказателствена стойност, както немски болничен лист. Той следва да бъде придружен от превод от заклет преводач на немски език.

Пример за уведомително съобщение за болничен 

Sehr geehrte/-r Frau/Herr X,

es tut mir leid, aber leider bin ich heute erkrankt und muss Ihnen mitteilen, dass ich heute nicht zur Arbeit kommen kann. Ich habe um 11:00 Uhr einen Arzttermin und melde mich, sobald ich oder der Arzt abschätzen kann, wie lange ich mich krankmelden muss.

Mit freundlichen GrüßenЗащо да изберете нас при консултирането на трудови мигранти при миграция в друга държава?

Нашият съвет е да се консултирате с добър и опитен консултант още преди да е възникнал проблемът. Целта винаги е да се спестят излишни нерви и емоции, както и допълнителни неудобства и неприятности. Ако Ви е нужно допълнително разяснение на процедури във връзка с консултиране на трудови мигранти се обърнете към нас на : Tel. : +359 888 19 46 20,  E-mail: info@weknowthelaw.eu. Нашите услуги са съобразени с изискванията на клиента, за да отговарят на Вашите бизнес и индивидуални нужди.

Източници:

EntgFG

Kündigungsschutzgesetz

SGB

Още информация по темата за живот и работа в Германия може да намерите в следните публикации:

Адресна регистрация в Германия

Здравна застраховка в Германия

Банкова сметка в Германия

Детски надбавки в Германия

Данъчно облагане в Германия

Трудов договор в Германия

Правна застраховка в Германия

Станимир Стоянов

Станимир Стоянов
Founder & Senior Legal advisor

Lorem ipsum..