Банкова сметка в Белгия

Какво е най-важното, което трябва да знаете за откриване на банкова сметка в Белгия, как да получите Вашата банкова карта в Белгия, кои са най-големите банки в Белгия , какви са характеристиките на Вашата основна банкова сметка в Белгия (Bankrekeningen) ?

За да откриване на банкова сметка в Белгия са ви необходими следните документи:

  • лична електронна карта за чужденци т.н. карта E (la carte électronique pour étrangers/Elektronische vreemdelingenkaart) – (Анекс 8) или лична карта или международен паспорт
  • Доказателство за адресна регистрация в Белгия ( Договор за наем или сметка за комунални услуги)

Национален идентификационен номер в Белгия (INSZ/NISS)

Много от търговските банки в Белгия ще изискат и Вашият национален идентификационен номер в Белгия, но това не винаги е задължително при отваряне на основна банкова сметка в страната.

Основна банкова сметка в Белгия (Bankrekeningen /Compte Base) и спестовна сметка (Spaarrekening /Compte d’épargne)

При отварянето на банкова сметка (Bankrekeningen), Вие може да избирате между различно банкови продукти, като основната банкова сметка в Белгия се нарича (Zichtrekening).

Вие може да откриете Вашата банкова сметка онлайн в банка Bunq

Или да изберете да отворите банкова сметка онлайн в банка N26 

 

Банки в Белгия

Списък на банките в Белгия може да намерите тук. 

Банкови такси при основна банкова сметка в страната

В зависимост от условията на банката, Вие може да заплащате Вашите банкови такси на месечна или годишна база.

Банкова карта в Белгия (debetkaart/carte de débit)

Най-популярната банкова карта в Белгия е (debetkaart/carte de débit)

Какво е SEPA?

SEPA или Single Euro Payment Area е услуга, която в  превод означава “единна зона за плащания в евро”. В тази зона потребителите имат възможност да извършват и да получават плащания в евро както в границите на държавата, в която живеят така и извън тях с една и съща такса.

Какво представляват BIC/SWIFT кодът и IBAN на банкова сметка в Белгия?

Съкращението BIC означава бизнес идентификационен код. Това е международно стандартизиран код за идентификация на банковите клонове при платежни трансакции. Той се използва от кредитни институции и по уникален начин идентифицира всяка банкова институция, която пряко или косвено участва в платежните трансакции. При платежните трансакции BIC/SWIFT кодът се използва в комбинация с IBAN (= Международен номер на банкова сметка), при което BIC идентифицира банката, а IBAN идентифицира съответната сметка в нея.

От своя страна IBAN се състои от следните компоненти:

  1. Кодът на държавата от две букви.
  2. Двуцифреният номер за проверка. Той е от 02 до 98. При използването на този номер за проверка дори и един неправилен символ винаги бива разпознат, индивидуални разместени цифри винаги биват разпознавани, а дори при няколко грешки степента на разпознаване все още е висока.
  3. Поредица от символи, който идентифицира действителната сметка. В повечето държави тя се състои само от цифри. Тя е известна и като BBAN (= Основен банков идентификационен номер). В повечето държави това е банковият код и номерът на сметката.

Защо да изберете нас при консултирането на трудови мигранти?

Нашият съвет е да се консултирате с добър и опитен консултант още преди да е възникнал проблемът. Целта винаги е да се спестят излишни нерви и емоции, както и допълнителни неудобства и неприятности. Ако Ви е нужно допълнително разяснение на процедури във връзка с консултиране на трудови мигранти се обърнете към нас на : Tel. : +359 888 19 46 20,  E-mail: info@weknowthelaw.eu. Нашите услуги са съобразени с изискванията на клиента, за да отговарят на Вашите бизнес и индивидуални нужди.

Още информация по темата за живот и работа в Белгия може да намерите в следните публикации:

Адресна регистрация в Белгия

Здравна застраховка в Белгия

Детски надбавки е Белгия

Трудова злополука в Белгия

Обезщетение за безработица в Белгия

 

 

Станимир Стоянов

Станимир Стоянов
Founder & Senior Legal advisor