Банкова сметка в Австрия (Girokonto)

Какво е най-важното, което трябва да знаете за Вашата  банкова сметка в Австрия (Girokonto), как да стартирате процедура по откриване на банкова сметка в Австрия (Konto eröffnen), как да получите Вашата банкова карта в Австрия (Bankomatkarte), кои са най-големите банки в Австрия, какви са характеристиките на Вашата основна банкова сметка в Австрия?За да отворите банкова сметка в  Австрия (Konto eröffnen) са ви необходими следните документи:

  • Лична карта или международен паспорт
  • Адресна регистрация в Австрия – регистрация в Австрия (Meldebestätigung) или достоверение за адресна регистрация в Австрия (Anmeldebescheinigung)
  • Договор за наем в Австрия и трудов договор в Австрия или удостоверение от университет за студенти
  • В зависимост от вида на банковите продукти, които искате да използвате, от различните банки в Австрия може да Ви бъде изискан и документ за доходи или да направите депозит, като овърдрафт (Dispokredit), спестовна сметка (Sparkonto) и др. Банковите продукти на различните банки в Австрия може да сравните тук. Банкова сметка в Австрия (Girokonto) за временно пребиваващи 

Ако нямате постоянно пребиваване в Австрия, Вие може да откриете банкова сметка в страната, като направите това онлайн или отидете директно в клона на банка. Имайте предвид, че повечето банки в Австрия изискват да имате постоянно местожителство в Австрия и да не плащате данъци в друга държава.

Вие може да откриете Вашата банкова сметка онлайн в банка Bunq 

Или да изберете да отворите банкова сметка онлайн в банка N26

Директен дебит от Вашата банкова сметка в Австрия (Dauerauftrag)

Когато имате постоянно местопребиваване в Австрия, Вие може да плащате много от Вашите комунални сметки, чрез директен дебит (Dauerauftrag), като това трябва да направите чрез изрично волеизявление.

Онлайн банкиране (Internet Banking)

При откриване на банкова сметка в Австрия (Girokonto), Вие получавате достъп до онлайн банкиране.

Онлайн идентификация в Австрия

Ако откриете Вашата банкова сметка онлайн, Вие ще трябва да се идентифицирате посредство мобилното приложение на съответната банка. 

Банкова карта в Австрия (Bankomatkarte)

Повечето разплащания в Холандия стават посредством банкова карта (Bankomatkarte). След подаване на заявление за банкова сметка в Австрия, в рамките на няколко дни Вие получавате Вашата банкова карта по пощата на Вашият адрес. 

Банков надзор 

Банките са длъжни да ви информират писменно, защо са Ви отказали откриването на основна банкова сметка, като ако това се случи може да информирате  FMA   или Verbraucherschlichtung

Директива 2014/92/ЕС за основна банкова сметка в Австрия (Girokonto)

Директива Директива 2014/92/ЕС предоставя право на всеки гражданин на ЕС да притежава основна разплащателна банкова сметка в страната, където пребивава. Какво е SEPA?

SEPA или Single Euro Payment Area е услуга, която в  превод означава “единна зона за плащания в евро”. В тази зона потребителите имат възможност да извършват и да получават плащания в евро както в границите на държавата, в която живеят така и извън тях с една и съща такса.

Какво представляват BIC/SWIFT кодът и IBAN?

Съкращението BIC означава бизнес идентификационен код. Това е международно стандартизиран код за идентификация на банковите клонове при платежни трансакции. Той се използва от кредитни институции и по уникален начин идентифицира всяка банкова институция, която пряко или косвено участва в платежните трансакции. При платежните трансакции BIC/SWIFT кодът се използва в комбинация с IBAN (= Международен номер на банкова сметка), при което BIC идентифицира банката, а IBAN идентифицира съответната сметка в нея.

От своя страна IBAN се състои от следните компоненти:

  1. Кодът на държавата от две букви.
  2. Двуцифреният номер за проверка. Той е от 02 до 98. При използването на този номер за проверка дори и един неправилен символ винаги бива разпознат, индивидуални разместени цифри винаги биват разпознавани, а дори при няколко грешки степента на разпознаване все още е висока.
  3. Поредица от символи, който идентифицира действителната сметка. В повечето държави тя се състои само от цифри. Тя е известна и като BBAN (= Основен банков идентификационен номер). В повечето държави това е банковият код и номерът на сметката.

IBAN може да е с дължина до 34 символа, но в повечето държави е по-къс. BIC съдържа и код на държава. За разлика от IBAN той въобще не е в началото на BIC кода, а се намира на позиции 5 и 6. В много малко случаи кодът на държавата от IBAN може да се различава от кода на държавата на съответния BIC, защото се използват различни стандарти. BIC се състои от 8 или 11 символа и не съдържа собствен код за проверка. За разлика от IBAN, BIC кодът, освен по дължината си, може да бъде проверен само след като се види дали е включен в BIC директорията, която редовно се обновява от SWIFT. От друга страна при IBAN е възможно да се използва математическа процедура, за да се провери дали е формално правилен, като се използва цифрата за проверка, съдържаща се в него. Могат да съществуват единствено формално правилни IBAN номера. На въпроса дали определен IBAN действително съществува може да бъде отговорено единствено от съответната банка.

Защо да изберете нас при консултирането на трудови мигранти и миграция в друга държава?

Нашият съвет е да се консултирате с добър и опитен консултант още преди да е възникнал проблемът. Целта винаги е да се спестят излишни нерви и емоции, както и допълнителни неудобства и неприятности. Ако Ви е нужно допълнително разяснение на процедури във връзка с консултиране на трудови мигранти се обърнете към нас на : Tel. : +359 888 19 46 20,  E-mail: info@weknowthelaw.eu. Нашите услуги са съобразени с изискванията на клиента, за да отговарят на Вашите бизнес и индивидуални нужди.

Още информация по темата за живот и работа в Австрия може да намерите в следните публикации:

Наем на жилище в Австрия

Църковен данък в Австрия

ООД в Австрия

Връщане на данъци от Австрия

Обезщетение за безраборица от Австрия

Прично обезщетение при трудово правоотношение в Австрия

Майчинство в Австрия

Наследяване в Австрия

Станимир Стоянов

Станимир Стоянов
FOUNDER & SENIOR LEGAL ADVISOR