Адресна регистрация в Чехия

Адресна регистрация в Чехия Консултантски услуги за българи в чужбина

адресна регистрация в Чехия

Адресна регистрация в Чехия и Удостоверение за временно пребиваване (Potvrzení o přechodném pobytu)

Ако престоят ви в Чехия надвишава 30 дни, сте задължени да съобщите за това в полицията, както и предполагаемата продължителност на пребиваването си, в срок до 30 дни от влизането ви на територията на Чешката република. Ако планирате да останете повече от 3 месеца, трябва да получите удостоверение за временно пребиваване (Potvrzení o přechodném pobytu), което се издава от полицията и да си направите адресна регистрация в Чехия. За целта ще са ви необходими валиден документ за самоличност, доказателства за здравна осигуровка /Европейска здравна карта и документ, доказващ причината за пребиваването ви – трудова заетост, обучение, икономическа активност/ самонаето лице, удостоврение за раждане, удостоверение за граждански брак, решение за развод, договор за наем и др.

 

При постъпване на работа, Вашият работодaтел е длъжен да води отчет за Вас като негов работник, поради което ще са му необходими данни за вашата адресна регистрация в Чехия, адреса в държавата, където пребивавате постоянно, номер на документа, с който сте влезли в страната, най-високо придобитата от вас степен на образование.

Като гражданин на ЕС през първите 3 месеца от вашия престой в новата страна не могат да изискват от вас да подадете заявление  за временно пребиваване (Potvrzení o přechodném pobytu), потвърждаващ правото ви да живеете там, въпреки че в някои страни може да се наложи да съобщите за присъствието си след като пристигнете.

След 3 месеца в новата страна може да е необходимо да се регистрирате пред съответните власти (често това е общината или местното полицейско управление) и да получите удостоверение за регистрация.

Ще ви е необходима валидна лична карта или паспорт, удостоверение за раждане, удостоверение за граждански брак, решение за развод, договор за наем, здравна застраховка както и:

 • Служители / Командировани в чужбина
  • Удостоверение за заетост или потвърждение от вашия работодател, че сте наети на работа
 • Самостоятелно заето лице
  • Доказателство за вашия статут на самостоятелно заето лице
 • Пенсионери
  • Доказателство за наличието на пълна здравна осигуровка
  • Доказателство, че можете да се издържате без подпомагане на доходите: средствата могат да бъдат от всякакви източници
 • Учащи
  • Доказателство за записване в признато учебно заведение
  • Доказателство за наличието на пълна здравна осигуровка
  • Декларация, че можете да се издържате, без да ви е необходимо подпомагане на доходите: средствата могат да бъдат от всякакви източници

Когато се регистрирате, ще ви бъде издадено удостоверение за регистрация. То потвърждава правото ви да живеете в съответната страна.

Вашето удостоверение за регистрация трябва да бъде издадено незабавно и таксата за него да не превишава таксата за издаване на лични карти на гражданите на съответната държава.

Удостоверението трябва да е безсрочно (да не трябва да се подновява), въпреки че може да е необходимо да съобщавате на местните власти за всяка промяна на адреса си.

Ако трябва да се регистрирате, но не го направите, е възможно да бъдете глобен, но имате право да продължите да живеете в страната и не можете да бъдете експулсиран само по тази причина.

Регистрационен номер (Rodné číslo) при адресна регистрация в Чехия

При успешна регистрация ще получите своя регистрационен номер (Rodné číslo)

Може да свалите заявлението за издаване на удостоверение за временно пребиваване (Potvrzení o přechodném pobytu) тук.

Източници:

Закон № 326/1999

Защо да изберете нас?

Нашият съвет е да се консултирате с добър и опитен консултант още преди да е възникнал проблемът. Целта винаги е да се спестят излишни нерви и емоции, както и допълнителни неудобства и неприятности. Ако Ви е нужно разяснение за хода на процедурата се обърнете към нас на : Tel. : +359 888 19 46 20, Tel. +31 61 75 76 557 E-mail: info@weknowthelaw.eu. Нашият професионален портфейл включва широк кръг от услуги, които са съобразени с изискванията на клиента, за да отговарят на Вашите бизнес и индивидуални нужди.

***Цената на консултантската услуга зависи от сложността на конкретния казус.

Станимир Стоянов

Станимир Стоянов
FOUNDER & SENIOR LEGAL ADVISOR