Адресна регистрация в Норвегия

Какво е най-важното, което трябва да знаете за Вашата адресна регистрация в Норвегия, адресна регистрация на дете в Норвегия, временна адресна регистрация в Норвегия, постоянна адресна регистрация в Норвегия, глоба за адресна регистрация?

Временна адресна регистрация в Норвегия и пребиваване до 6 месеца и задължение за регистрация в Норвегия

Българските граждани, така както и всички останали граждани на Европейския съюз имат право да работят, учат и живеят в Норвегия без разрешително за престой или документ за пребиваване (residence card) за срок до 6 месеца (временна адресна регистрация в Норвегия)Пребиваване за повече от 6 месеца в Норвегия (постоянна адресна регистрация в Норвегия)

Всички граждани на ЕС, които възнамеряват да останат в Норвегия за повече от шест месеца трябва да се си направят постоянна адресна регистрация в местната полицейска служба. Регистрацията се извършва първоначално през интернет сайта на дирекцията по имиграция в Норвегия (UDI) и е последвана от предварително уредена среща в полицията, където да подадете документите си – лична карта  или паспорт, трудов договор, както и удостоверение от работодателя, ако работите с трудов договор в Норвегия, многоезично извлечение към акт за раждане (фомуляр А), многоезично извлечение към акт за граждански брак (формуляр B), многоезично извлечение към акт за смърт (формуляр C), удостоверение за идентичност на имена, ако сте сменили името си и то е различно от това изписано в акта Ви за раждане, а ако сте студент в Норвегия трябва да носите със себе си уверение от университета, както и решение за развод, ако е приложимо. Не трябва да забравяте, че някой документи като решение за развод например имат нужда от предварителна легализация. След представянето на документите ще получите удостоверение за постоянна регистрация  (Registreringsbevis for EU/EØS-borgere)което потвърждава, че живеете в Норвегия и сте включен в регистъра на населението  (Folkeregisteret)  Сайта на дирекцията по имиграция в Норвегия (UDI) може да намерите тук.Право на постоянно пребиваване в Норвегия и адресна регистрация

След 5 години в Норвегия може да Ви бъде предоставено правото на постоянно пребиваване, което ви дава право да работите и живеете в Норвегия за неограничен период.
Ако ще работите за норвежки работодател, ще трябва да плащате данък в Норвегия. Свържете се с данъчната служба по местоживеене, за да кандидатствате за временен идентификационен номер в Норвегия (D number) или постоянен идентификационен номер в Норвегия (NIN number). Ако възнамерявате да останете в Норвегия за повече от 6 месеца трябва да имате данъчна карта (skattekort). Ще намерите данъчния или идентификационният си номер на уведомлението относно данъците, което ще получите след като сте кандидатствали за данъчна карта (skattekort). Ако планувате да останете в Норвегия повече от 6 месеца Данъчната администрация ще прецени дали следва да Ви се издаде (D number) или постоянен идентификационен номер (NIN number). А ако сте студент в Норвегия ще трябва да представите доказателство за наличието на 121 220 крони за годишна издръжка по банкова сметка в Норвегия

(D number) или (NIN number) номерът са Ви необходими и за разкриване на банкова сметка в Норвегия.

В Норвегия има два вида на идентификациионни номера временен данъчен номер (D number), който е временен номер и след 5 годишен период става не активен и постоянен идентификационен номер (NIN number) за постоянно живеещи в Норвегия. И двата се състоят от 11 цифри. Информацията при регистрацията се съхранява в Националния регистър База данни население (Folkeregisteret). 
Важно е да предоставяте на норвежките публични органи адреса си за кореспонденция. Ако възнамерявате да останете в Норвегия за повече от 6 месеца следва също да регистрирате преместванията си в данъчната служба (Skatteetaten)  в определен срок в противен случай може да получите глоба за адресна регистрация в Норвегия. 

Промяна на данните върху пощенската Ви кутия 

След като се регистрирате в общината е необходимо да промените данните върху пощенската Ви кутия и звънеца на входната Ви врата в жилището, където живеете в Норвегия като там трябва да впишете Вашите имена. Ако Вашата официална поща не може да бъде доставена, Вашата адресна регистрация може да бъде прекратена. Защо да изберете нас при консултирането на трудови мигранти?

Нашият съвет е да се консултирате с добър и опитен консултант още преди да е възникнал проблемът. Целта винаги е да се спестят излишни нерви и емоции, както и допълнителни неудобства и неприятности. Ако Ви е нужно допълнително разяснение на процедури във връзка с консултиране на трудови мигранти се обърнете към нас на : Tel. : +359 888 19 46 20,  E-mail: info@weknowthelaw.eu. Нашите услуги са съобразени с изискванията на клиента, за да отговарят на Вашите бизнес и индивидуални нужди.

Още информация по темата за живот и работа в Норвегия може да намерите в следните публикации:

Детски надбавки в Норвегия

Дигитална самоличност MinID в Норвегия

Здравна застраховка в Норвегия

Станимир Стоянов

Станимир Стоянов
FOUNDER & SENIOR LEGAL ADVISOR