Адресна регистрация в Норвегия

Адресна регистрация в Норвегия Консултантски услуги за българи в чужбина

Адресна регистрация в Норвегия

Пребиваване до 6 месеца в Норвегия и задължение за адресна регистрация в Норвегия

Българските граждани, така както и всички останали граждани на Европейския съюз имат право да работят, учат и живеят в Норвегия без разрешително за престой или документ за пребиваване (residence card) за срок до 6 месеца. 

Пребиваване за повече от 6 месеца в Норвегия

Всички граждани на ЕС, които възнамеряват да останат в Норвегия за повече от шест месеца трябва да се регистрират в местната полицейска. Регистрацията се извършва първоначално през интернет- сайта на Дирекцията по имиграция (UDI) и е последвана от предварително уредена среща в полицията, където да подадете документите си – лична карта  или паспорт, трудов договор, акт за раждане, акт за сключен граждански брак, както и документи от работодателя, ако сте наето лице. След представянето на документите ще получите документ за регистрация (Registreringsbevis for EU/EØS-borgere), който потвърждава, че живеете в Норвегия.  Сайта може да намерите тук. Ако все още не работите или учите в страната и желаете да останете повече от три месеца Вие ще трябва да докажете, че имате достатъчно средства да се издържате или местното лице при което сте отседнали трябва да подаде декларация за да гарантира за Вас, че ще живеете на неговият адрес и че може да ви издържа финансово в рамките на престоя ви. 

Сертификат за заетост от работодателят (Ansettelsesbevis for EØS/EFTA-borgere)

Ако все още не сте се регистрирали в полицията, работодателят може да и издаде сертификат за заетост, с който да осигурите необходимите документи за започване на работа без да имате адресна регистрация в Норвегия.

Ако сте лице, което търси работа, освен регистрацията след третия месец, следва да имате предвид и че ако не си намерите работа в шестмесечен срок трябва да напуснете Норвегия. След този период на напускане може да се върнете отново в Норвегия, за да търсите работа. При това повторно завръщане следва отново да се регистрирате до третия месец от престоя си и отново имате право да останете, за да търсите работа до 6 месеца.
Като наето лице в Норвегия имате право да сменяте работата си или да имате повече от един работодател. Имате право да доведете семейството си в Норвегия, като те също следва да се регистрират.

Право на постоянно пребиваване в Норвегия и адресна регистрация

След 5 години в Норвегия може да Ви бъде предоставено правото на постоянно пребиваване, което ви дава право да работите и живеете в Норвегия за неограничен период.
Ако ще работите за норвежки работодател, ще трябва да плащате данък в Норвегия. Свържете се с данъчната служба по местоживеене, за да кандидатствате за временен данъчен номер (D number) или идентификационен номер. Ако възнамерявате да останете в Норвегия за по-малко от 6 месеца трябва да имате данъчна карта (skattekort). Ще намерите данъчния или идентификационният си номер  на уведомлението относно данъците, което ще получите след като сте кандидатствали за данъчна карта (skattekort). Ако планувате да останете в Норвегия повече от 6 месеца Данъчната администрация ще прецени дали следва да Ви се издаде ( D number) или национален идентификационен номер. ( D number) или ID номерът са Ви необходими и за разкриване на банкова сметка в Норвегия.  В Норвегия има два вида на идентификациионни номера временен данъчен номер (D number), който е временен номер и след 5 годишен период става не активен и идентификационен номер ( National identity number) за постоянно живеещи в Норвегия. И двата се състоят от 11 цифри. Информацията при регистрацията се съхранява в Националния регистър База данни население (Folkeregisteret). 
Важно е да предоставяте на норвежките публични органи адреса си за кореспонденция. Ако възнамерявате да останете в Норвегия за повече от 6 месеца следва също да регистрирате преместванията си в данъчната служба в определен срок.

Защо да изберете нас?

Нашият съвет е да се консултирате с добър и опитен консултант още преди да е възникнал проблемът. Целта винаги е да се спестят излишни нерви и емоции, както и допълнителни неудобства и неприятности. Ако Ви е нужно разяснение за хода на процедурата се обърнете към нас на : Tel. : +359 888 19 46 20, Tel. +31 61 75 76 557 E-mail: info@weknowthelaw.eu. Нашият професионален портфейл включва широк кръг от услуги, които са съобразени с изискванията на клиента, за да отговарят на Вашите бизнес и индивидуални нужди.

***Цената на консултантската услуга зависи от сложността на конкретния казус.

Станимир Стоянов

Станимир Стоянов
FOUNDER & SENIOR LEGAL ADVISOR