Адресна регистрация в Ирландия

Адресна регистрация в Ирландия Консултантски услуги за българи в чужбина

Какво е най-важното, което трябва да знаете за Вашата адресна регистрация в Ирландия, глоба за адресна регистрация в Ирландия, адресна регистрация на дете в Ирландия, персонален номер за обществени услуги в Ирландия, постоянна адресна регистрация в ИрландияПостоянен престой за срок над 3 месеца и задължителна адресна регистрация в Ирландия

Всички граждани на ЕС имат право на пребиваване на територията на друга държава-членка без да се изисква от тях задължителна адресна регистрация в Ирландия (постоянна адресна регистрация в Ирландия )за срок по-голям от 3 месеца, при условие, че те:

  • са работници или самостоятелно заети лица в приемащата държава-членка или;
  • са записани в частно или държавно учебно заведение, акредитирано или финансирано от приемащата държава-членка, въз основа на нейното законодателство или административна практика, с основната цел да преминат курс на обучение, включително професионално обучение и;
  • притежават пълно здравно застрахователно покритие в приемащата държава-членка и убедят съответните национални власти, посредством декларация или други равностойни средства, избрани от тях, че притежават достатъчни финансови средства за себе си и за членовете на семейството си, с цел да не се превърнат в тежест за системата за социално подпомагане на приемащата държава-членка през времето си на пребиваване или;
  • са членове на семейството, придружаващи или присъединяващи се към гражданин на съюза, който отговаря на горните условия като адресна регистрация на дете в Ирландия е задължителна, така както и на останалите членове на семейството

Получаване на персонален номер за обществени услуги в Ирландия (PPSN) За получаване на получаване на персонален номер за обществени услуги (PPSN) в Ирландия е необходимо да се представи доказателство за адресна регистрация в Ирландия (Proof of address), на който лицето пребивава постоянно, както и валиден личен документ.  В Ирландия няма установена практика, как да се установяват адреси, като това става най-често с получени писма от официални институции, като банки, сметки за ток, вода, телефон и интернет. Всеки, който постъпва на работа или живее повече от 3 месеца в Ирландия трябва да кандидатства за ирландски персонален номер за обществени услуги (PPSN). За да получите този номер трябва да се свържете с един от офисите на Социални грижи, които могат да регистрират PPS номера. За допълнителна информация относно процеса за заявление и изискванията, посетете уебсайта на Министерството на социалната закрила. Тук.

Граждани на ЕС, Швейцария и Европейското икономическо пространство (ЕИП) имат право да живеят и работят в Ирландия, без разрешително за работа и имат същите права като ирландските граждани по отношение на заплащането и условията на труд.Ако сте член на ЕС и / или Европейското икономическо пространство (ЕИП) не се изисква разрешително за пребиваване. Всички граждани, които не са граждани на държава-членка на Европейския съюз, Европейското икономическо пространство или Швейцария, трябва да се регистрират в националното бюро по имиграция на Гарда (Националната полиция на Ирландия).

Успешна регистрация в Ирландия

След подаване на документите за вашият персонален номер за обществени услуги  (PPSN) в Ирландия, той ще бъде изпратен в рамките следващите няколко дни с писмо по пощата на адреса, на който сте били регистриран.
След регистрацията Министерството на социалната закрила уведомява автоматично и своевременно следните институции за промяната на Вашия настоящ адрес:
• Данъчната служба
• Министерство на образованието
• Пенсионният Ви фонд
• Службата по автотранспорт
• Банката за социално осигуряване
• Здравният Ви застраховател


Регистрация и установяване на членове на семейството граждани на страни извън ЕС

Ако искате да се установите за повече от 3 месеца в Ирландия, трябва в рамките на 3 месеца от пристигането си в страната, да направите искане за разрешение за установяване (Garda Síochána District) в местното полицейско управление или в отговорната служба за регистрация по местоживеене. Това е възможно, ако работите или имате достатъчно средства да издържате себе си и членовете на своите семейства, така, че да не изпаднете във финансово затруднение и да не започнете да разчитате на финансова подкрепа от ирландските социални фондове. Допълнителна информация ще намерите в интернет на http://www.garda.ie/Controller.aspx?Page=31&Lang=1.

Глоба за адресна регистрация в Ирландия

При липса на адресна регистрация в Ирландия, може да Ви бъде наложена и глоба.

Защо да изберете нас при консултирането на трудови мигранти?

Нашият съвет е да се консултирате с добър и опитен консултант още преди да е възникнал проблемът. Целта винаги е да се спестят излишни нерви и емоции, както и допълнителни неудобства и неприятности. Ако Ви е нужно допълнително разяснение на процедури във връзка с консултиране на трудови мигранти се обърнете към нас на : Tel. : +359 888 19 46 20, Tel. +31 61 75 76 557 E-mail: info@weknowthelaw.eu. Нашите услуги са съобразени с изискванията на клиента, за да отговарят на Вашите бизнес и индивидуални нужди.

Станимир Стоянов

Станимир Стоянов
FOUNDER & SENIOR LEGAL ADVISOR

error: Публикацията е предмет на авторско право !!!