Адресна регистрация в Белгия

Какво е най-важното, което трябва да знаете за Вашата адресна регистрация в Белгия, как да се регистрирате във Вашата община в Белгия, необходими документи за адресна регистрация в Белгия,  как да получите Вашата лична електронна карта за чужденци в Белгия и Вашият национален идентификационен номер в Белгия?

Срок за адресна регистрация в местната община в Белгия

След като пристигнете в Белгия, трябва да съобщите за присъствието си на властите в рамките на 8 дни. Това става като се регистрирате в местната община в Белгия (maison communale/gemeentehuis). Намерете най-близката община тук. Преди да отидете в общината Вие трябва да си запазите час за регистрация. Информацията от адресната Ви регистрация се записва в регистъра база данни население, като се издава временен документ за регистрация (Анекс19), който е валиден за срок до 3 месеца. В това време Вие трябва да предоставите на Вашата община всички необходими документи за регистрация. След като информацията бъде потвърдена ще бъдете поканени в общината, за да получите (Анекс 8), което представлява или хартиен вариант на разрешение за пребиваване или лична електронна карта за чужденци т.н. карта E (la carte électronique pour étrangers/Elektronische vreemdelingenkaart).  Искане за издаване на лична електронна карта за чужденци или т.н. карта E може да направите и в центъра за мигранти.

 

Необходими документи за адресна регистрация в Белгия

Най-често това са: валидна лична карта или задграничен паспорт, три паспортни снимки,здравна застраховка в Белгия, доказателство за наличие на финансови средства, потвърждение от работодателя (attestation patronale/verklaring van de werkgever), договор за наем в Белгия, съгласие на собственика на жилището, че ще живеете заедно на неговият адрес, документ за регистрирано партньорство, многоезично извлечение към акт за раждане (фомуляр А), акт за граждански брак (формуляр B), акт за смърт (формуляр C), удостоверение за идентичност на имена, ако сте сменили името си и то е различно от това изписано в акта Ви за раждане, а ако сте студент в Белгия трябва да носите със себе си уверение от университета, а ако сте разведен и решение за развод. Не трябва да забравяте, че някой документи като решение за развод например имат нужда от предварителна легализация. Ако не изпълните определените условия от общината, тя може да откаже Вашата регистрация. 

Лична електронна карта за чужденци или т.н. карта E (la carte électronique pour étrangers/Elektronische vreemdelingenkaart- E-kaart)

Вашата лична електронна карта за чуждеци в Белгия удостоверява, че Вие сте включен в регистъра база данни население в Белгия и е валидна за срок от 5 години. За издаването ще Ви е нужна и здравна застраховка в Белгия.

Проверка на Вашата адресна регистрация в Белгия от полицията

В процеса на издаване на Вашата лична електронна карта за чужденци в Белгия, адресната Ви регистрация ще бъде проверена от органи на полицията. След проверката от полицията Вие ще получите своя национален идентификационен номер в Белгия (INSZ/NISS)

Национален идентификационен номер в Белгия (INSZ/NISS)

Вашият граждански идентификационен номер в Белгия се състои от 11 цифри и започва с рожденната Ви дата.

Цена на процедурата за адресна регистрация в Белгия

Издаването на лична електронна карта за чужденци в Белгия или т.н карта E (la carte électronique pour étrangers/Elektronische vreemdelingenkaart) е с цена от 25 евро.

Дерегистрация в общината в Белгия

При заминаване за България Вие трябва да уведомите общината и да върнете Вашата Лична електронна карта за чужденци в Белгия. Уведомението става като попълните (Модел 8).

Защо да изберете нас при консултирането на трудови мигранти при миграция в друга държава?

Нашият съвет е да се консултирате с добър и опитен консултант още преди да е възникнал проблемът. Целта винаги е да се спестят излишни нерви и емоции, както и допълнителни неудобства и неприятности. Ако Ви е нужно допълнително разяснение на процедури във връзка с консултиране на трудови мигранти се обърнете към нас на : Tel. : +359 888 19 46 20,  E-mail: info@weknowthelaw.eu. Нашите услуги са съобразени с изискванията на клиента, за да отговарят на Вашите бизнес и индивидуални нужди.

Източници: 

Europa.eu

Директива 2004/38/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 година относно правото на граждани на Съюза и на членове на техните семейства да се движат и да пребивават свободно на територията на държавите–членки

Etrangers qui viennent en Belgique

Още информация по темата за живот и работа в Белгия може да намерите в следните публикации:

Здравна застраховка в Белгия

Банкова сметка в Белгия

Детски надбавки е Белгия

Трудова злополука в Белгия

Обезщетение за безработица в Белгия

Адресна регистрация в Белгия

Община в Холандия

 

Станимир Стоянов

Станимир Стоянов
FOUNDER & SENIOR LEGAL ADVISOR