Станимир Стоянов

CEO & Senior Legal advisor

„Да виждаме несправедливостта и да мълчим, означава да участваме в нея.“

От опитът ми в сферата на международното публично право установих, че съществуват известни трудности при упражняването и защитата на правата на европейските граждани, когато те живеят извън страната си по произход.

Ние, екипът на международно консултантско дружество Weknowthelaw, имаме мисия да защитим упражняването на основните права на европейските граждани, както и да защитим техните правни интереси във всяка една държава членка на ЕС.

Ако за повечете адвокати, правото е само източник на високи доходи, за нас правото е страст и ние сме се отдали на неговото усъвършенстване, като се стремим на станем „свързващото звено“ между технологиите, правото и обикновенният човек.

Също така ние се борим да повишим правната култура на европейските граждани, като им представяме всекидневно актуални правни теми свързани с упражняването и защитата на специфични техни права и изпълнението на aдминистративни процедури в различните държави.