Tag Archives:

Пет основни принципа за написването на добра автобиография

1. Фокусирайте се върху същественото Работодателите обикновено не отделят повече от една-две минути на автобиография. Съставете Вашата автобиография в зависимост от длъжността, за която кандидатствате. Автобиографията трябва да е кратка – в повечето случаи две страници са достатъчни, дори професионалният Ви опит да е изключителен. Ако опитът Ви в професионален план е ограничен опишете първо […]

Категория: EC  |  Tagged