Tag Archives: трудов договор

Адресна регистрация в Италия

ПРЕСТОЙ В ИТАЛИЯ ДО ТРИ МЕСЕЦА Всички европейски граждани имат право свободно да влизат и пребивават в Италия до 3 месеца, без никакви формалности освен това, че е необходимо да притежават валиден документ за самоличност – лична карта или паспорт. Би трябвало да се обърнете към териториалното поделение на полицията и да попълните декларация за […]

Какви са правата Ви като проститутка в Холандия?

В Нидерландия има три възможности да  се упражнява трудова дейност като проститутка. Като самостоятелен предприемач. Не се работи за експлоатант, а самостоятелно и на собствен риск. На базата на пакет с условия (opting-in). Работи се за експлоатант, например в секс клуб, салон за масаж, частно жилище или на ескорт, но не се работи с трудов […]