Строителни работници в Германия

Стоителни работници в Германия Консултантски услуги за българи в чужбина

строителни работници в Германия Минимална работна заплата на строителни работници в Германия в строителния бранш За всички заети в строителния бранш – включително за онези, които са били изпратени от техния работодател  в Германия – са в сила следните минимални работни заплати: За несложна и неквалифицирана работа – 12,20 € (бруто) за цяла Германия; За квалифицирани работници или за квалифицирана или полуквалифицирана работа […]

Личен асистент в Италия

Личен асистент в Италия Консултантски услуги за българи в чужбина

личен асистент в Италия Работата като личен асистент в Италия попадат в категорията “РАБОТА В ДОМА” Труда на домашния личен асистент в Италия попада в категорията “РАБОТА В ДОМА” и по смисъла на италианския закон 339/58 работник в дома е “онзи, който отдава труда си в полза на нормалното функциониране на живота в един дом”. […]