Tag Archives: такса за радио и телевизия в Германия

Такса за радио и телевизия в Германия

Такса за радио и телевизия в Германия (Rundfunk­beitrag) В Германия, радио- и телевизионно разпръскване се  основата на солидарен модел, като всички немски граждани и постоянно пребиваващи чужди граждани на територията на страната са задължени да заплащат такса за радио и телевизия. Целта е да се гарантира възможно най-голяма справедливост на финансирането на държавното радио и телевизия, […]