Tag Archives: Служба по автотранспорт в Холандия

Покупко-продажба на автомобил в Холандия

Какво трябва да знам за покупко-продажба на автомобил в Холандия? Службата по автотранспорт в Холандия (RDW) е независимият административен орган в Нидерландия, който отговаря за отчета и контрола на техническото състояние на превозните средства. Важно е да се знае, че при покупко-продажбата на автомобил в Холандия, купувачът е този, който е отговорен за прехвърляното на регистрацията […]

Общината в Холандия (gemeente). Какво трябва да знам за местната община.

Видове регистрация в местната община в Холандия След като сте се регистрирали в местната община в Холандия, било то като временен жител (niet-ingezetene) или постоянен жител (ingezetene) и сте получили и своят граждански регистрационен номер (BSN-burgerservicenummer), вече сте придобили много права, които може да упражнявате свободно в Нидерландия. Разбира се, ако имате своята дигиталната самоличност DigiD, това би станало много по-лесно, чрез […]

Адресна регистрация в Холандия. Процедура по регистрация.

Адресна регистрация в Холандия (inschrijven) Едно от първите неща, които трябва да направите, след като пристигнете е да си направите адресна регистрация в Холандия (Inschrijven). Адресна регистрация в Холандия по настоящ адрес е задължителна за всеки в Нидерландия, било то нидерландски гражданин или чужденец. Службата, която се занимава с регистрацията на граждани в Холандия, е […]