Tag Archives: родителски права в Холандия

Развод в Холандия. Какво трябва да знам?

Какви са условията за получаване на развод в Холандия? Молбата за развод в Холандия може да бъде подадена от единия от съпрузите (самостоятелна молба) или от двамата съпрузи (съвместна молба).  И в двата случая страните трябва да бъдат представлявани от адвокат в хода на производството. Молбата за развод се разглежда от окръжния съд (rechtbank) по […]