Договор за наем в Италия

Договор за наем в Италия Консултантски услуги за българи в чужбина

договор за наем в Италия Необходими документи за изготвяне на договор за наем в Италия Копие от паспорта или личната карта ; Копие на адресната регистрация ; Копие от личен данъчния код ; Плащане на 50% от регистрационния данък , изчислено върху 2% от годишния наем. Останалите 50% се заплащат от собственика; Марки – изцяло платени се плащат от наемателя. Ако собственикът е избрал данъчния режим на […]

Наем на жилище в Австрия

Наем на жилище в Австрия , закон за отдаване под наем в Австрия, клаузи на договор за наем в Австрия, връщане на депозит в Австрия, приемно-предавателен протокол в Австрия

Какво е най-важното, което трябва да знаете за наем на жилище в Австрия, плащане на депозит в Австрия, закон за отдаване под наем в Австрия, клаузи на договор за наем в Австрия, приемно-предавателен протокол в Австрия. Договор за наем на жилище в Австрия (Mietvetrag) В някой случаи договор за наем на жилище в Австрия  (Mietvetrag) е това, […]