Обезщетение за безработица в Австрия

обезщетение за безработица в Австрия

обезщетение за безработица в Австрия ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ЗА БЕЗРАБОТИЦА В АВСТРИЯ (ARBEITSLOSENGELD) Предпоставките за получаване на обезщетение за безработица в Австрия са : когато лицето е на разположение да извършва работа, т. е. е безработно, иска да полага труд и е трудоспособно и когато са изпълнени законовите предпоставки затова право Законовите предпоставки за правото на обезщетение за безработица […]

Обезщетение за безработица в Германия

обезщетение за безработица в Германия

Обезщетение за безработица в Германия Кога получавате обезщетение за безработица в Германия Ако работите на трудов договор в Германия и останете без работа, трябва да се обърнете към службите по заетостта на държавата, в която сте работили последно. Внимание: Ако работите в друга държава извън тази, в която живеете (напр. ако сте пограничен работник), за Вас […]

Европейски формуляр U1

европейски формуляри

Европейски формуляр U1 Формулярът U1 удостоверява периоди на осигуряване и заетост или самостоятелна заетост в друга държава от ЕС, които ще бъдат взети предвид за отпускането на обезщетения за безработица. Използване на европейски формуляр U1 Ако останете без работа, след като сте работили в държавата, където сте се преместили, и подадете искане за обезщетение за […]