Наследяване в Австрия

наследяване в Австрия

Наследяване в Австрия Наследяване в Австрия и изготвяне на разпореждането с имущество в случай на смърт (завещание, съвместно завещание, договор за наследство)? При изготвянето на завещание трябва да се спазват някои специални формални изисквания. Според австрийското право се признават следните видове завещания: Публично завещание изготвено от нотариус или съд; Саморъчно завещание, което завещателят трябва да […]

Развод във Франция

Развод във Франция Консултантски услуги за българи в чужбина

развод във Франция Кой закон се прилага във връзка с имуществото на двойката при развод във Франция? Кои критерии/правила се използват за определяне на приложимото право? Кои международни конвенции трябва да се спазват по отношение на определени държави? Браковете, сключени преди 1 септември 1992 г., се подчиняват на обикновеното право, а браковете, сключени след тази […]

Наследяване в Чехия

Наследяване в Чехия Консултантски услуги за българи в чужбина

Наследяване в Чехия Наследяване в Чехия. Как се изготвя разпореждането с имущество в случай на смърт (завещание, съвместно завещание, договор за наследство)? Общи принципи на оформяне на завещание при наследяване в Чехия При наследяване в Чехия, завещанията се съставят в писмен вид, освен при извънредни обстоятелства. Не е необходимо да се поставя дата на завещанията […]

Развод в Дания

Развод в Дания Консултантски услуги за българи в чубина

Развод в Дания Кой закон се прилага във връзка с имуществото на двойката при развод в Дания? Кои критерии/правила се използват за определяне на приложимото право? Кои международни конвенции трябва да се спазват по отношение на определени държави? Съгласно юридическата практика, имуществените отношения при развод в Дания се уреждат от законодателството на държавата на обичайно […]