Професионални квалификации в Италия

Професионални квалификации в Италия Консултантски услуги за българи в чужбина

професионални квалификации в Италия Всеки гражданин, завършил висше образование в акредитирано българско висше училище, има право да получи признаване на дипломата си, както с цел да продължи образованието си, така и в случай, че желае да упражнява професията си в друга страна. Условията за признаване в двата случая са специфични за всяка отделна страна. В […]

Студентско финансиране в Холандия

Студентско финансиране в Холандия Консултантски услуги за българи в чужбина

Студентско финансиране в Холандия Студентско финансиране в Холандия Право на студентско финансиране в Холандия има всеки студент от държава членка на Европейския съюз. През 2019 год. Министерството на образованието в Холандия (DUO), предлага четири опции за студентско финансиране: Студентско финансиране за такса за висше образование Студентски кредит за лични разходи Безвъзмездна студентска субсидия ОV Карта […]

Община в Холандия

Община в Холандия, местни данъци и такси в Холандия, социални ползи от общината в Холандия, разрешение за паркиране в Холандия,

Какво е най-важното, което  трябва да знаете за своята община в Холандия, за своята регистрация в общината в Холандия, за плащането на местни данъци и такси в Холандия, за Вашите социални ползи от общината в Холандия и за това, как да получите разрешение за паркиране в Холандия ? Видове адресна регистрация в местната община в Холандия […]

Адресна регистрация в Холандия

Адресна регистрация в Холандия граждански регистрационен номер в Холандия работа в Холандия студент в Холандия глоба за адресна регистрация в Холандия

Какво е най-важното, което  трябва да знаете за своята адресна регистрация в Холандия, временна адресна регистрация в Холандия, граждански регистрационен номер в Холандия (бсн номер в Холандия), започване на работа в Холандия, адресна регистрация на студент в Холандия, както и за това има ли глоба за адресна регистрация в Холандия ? Адресна регистрация в Холандия […]