Закрила на майчинство в Австрия

закрила на майчинство в Австрия

закрила на майчинство в Австрия Забрана за работа и закрила на майчинство в Австрия   Извънредният труд и увреждащия здравето труд са забранени, забраната също и на вечерния труд, както през неделя и празниците, важи с малки изключения. Защита срещу едностранно прекратяване на трудовия договор и защита срещу уволнение Една специална защита срещу едностранното прекратяване […]