Личен асистент в Германия

Личен асистент в Германия Консултантски услуги за българи в чужбина

личен асистент в Германия Описание на професията личен асистент в Германия Обгрижвано лице /клиент: Лице, за което се полагат грижи, което има нужда от помощ. Личен асистент/ка дейности – Грижи се за хора, които заради напредналата си възраст или болест имат нужда от помощ. (Pflegehaushaltshilfe (= 24 Std. BetreuerIn или PersonenbetreuerIn) Грижи за домакинството; Помощ в ежедневието; […]

Личен асистент в Австрия

Личен асистент в Австрия Консултантски услуги за българи в чужбина

личен асистент в Австрия Какво означава 24 часова грижа? Клиентите се обгрижват в техните жилища. Ако сте личнен асистент в Австрия, живеете при своя клиент и сте непрекъснато на негово разположение. Почивните дни и свободното време се уреждат изрично в рамките на договора. Личният асистент работи в многоседмичен ритъм например в двуседмичен, триседмичен или четириседмичен ритъм. Възнаграждението се […]

Личен асистент в Италия

Личен асистент в Италия Консултантски услуги за българи в чужбина

личен асистент в Италия Работата като личен асистент в Италия попадат в категорията “РАБОТА В ДОМА” Труда на домашния личен асистент в Италия попада в категорията “РАБОТА В ДОМА” и по смисъла на италианския закон 339/58 работник в дома е “онзи, който отдава труда си в полза на нормалното функциониране на живота в един дом”. […]