Tag Archives: здравна застраховка

Здравна застраховка в Германия

Как функционира здравното осигуряване (Gesundheitsversorgung) в Германия? Здравна застраховка в Германия може да се обезпечи посредством две различни системи: задължителното здравно осигуряване (gesetzliche Krankenversicherung-GKV) и частното здравно осигуряване (private Krankenversicherung-PKV) За наети лица с доходи до определен праг се прилага задължителното здравно осигуряване. За 2019 г. този праг възлиза на 60 750 евро. Ако доходите Ви надвишават […]

Здравна застраховка в Австрия

В Австрия, както и в целия ЕС, има установено със закон задължително здравно осигуряване за всички работещи и постоянно пребиваващи на територията на страната. Става дума за задължителни осигуровки, които са част от социалното осигуряване и се събират от здравните каси. Здравноосигурителната вноска е 7,65% от брутния доход и се поделя между работодател и служител. […]

Здравна застраховка в Италия

Достъп до здравеопазване при временен престой в Италия Ако пътувате в Италия или се намирате на територията на страната за срок до 3 месеца, като в същото време не работите за местен работодател или не сте командировано лице, като гражданин на ЕС, притежаващ Европейската здравноосигурителна карта (ЕЗОК), Вие ще имате право на достъп до спешно […]

Здравна застраховка в Холандия

Базовата здравна застраховка в Холандия (basisverzekering ) Базовата здравна застраховка в Холандия (basisverzekering) е задължителна за всички постоянно пребиваващи на територията на страната. Тя трябва да се сключи в рамките на четири месеца след регистрацията в общината, като в противен случай следва глоба. Здравна застраховка в Холандия за чуждестранни студенти Здравната застраховка не е винаги […]

Надбавка за здравни осигуровки в Холандия

Надбавка за здравни осигуровки в Холандия Според холандското законодателство за здравно осигуряване (zorgverzekeringswet) лица, живеещи в Холандия, които работят и плащат данък общ доход, трябва задължително да имат здравна застраховка. След като сте закупили здравна застраховка от здравен застраховател в Холандия (zorgverzekering), вие можете да си върнете част от платената вече сумата, която сте заплатили, […]